ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

✅ Facebook บริการเเนะนำ KMM-TH 🔥ราคาถูกทำงานรวดเร็ว🔥 ✅ Facebook บริการเเนะนำ KMM-TH 🔥ราคาถูกทำงานรวดเร็ว🔥

3719 ถูกใจโพสต์ Facebook [100K] [ไม่รับประกัน] [5-20K/วัน] [เร็วสุด]⭐⭐⭐ ฿52.98 100 100000 3 hours 9 minutes
บริการ: กดถูกใจ Facebook ราคาถูกที่สุด

เริ่ม: ใน 24 ชั่วโมง [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
ความเร็ว: 5-20K /วัน
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว

❌อัตราการลดลงอยู่ที่ 0-10 เปอร์เซ็นต์ ณ ตอนนี้
❌นี่เป็นบริการที่ไม่มีการรับประกัน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมยอดได้แม้ลดลง 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดทของ Facebook
4887 ถูกใจโพสต์ Facebook [100K] [ไม่รับประกัน] [2-3K/วัน] 🔥 บริการใหม่ 🔥 ฿53.90 100 100000 Not enough data
บริการ: กดถูกใจ Facebook ราคาถูกที่สุด

เริ่ม: ใน 24 ชั่วโมง [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
ความเร็ว: 2-3K /วัน
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว

❌อัตราการลดลงอยู่ที่ 0-10 เปอร์เซ็นต์ ณ ตอนนี้
❌นี่เป็นบริการที่ไม่มีการรับประกัน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมยอดได้แม้ลดลง 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดทของ Facebook
4597 ถูกใจโพสต์ Facebook [70K] [ไม่รับประกัน] [20K/วัน] [เร็วถูก] ⭐⚡⚡ ฿45.00 500 1000000 9 hours 55 minutes
เริ่ม: 0-3 ชั่วโมง
ความเร็ว: 3K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
✔️ ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890
❌ ไม่รองรับลิ้งค์ : https://m.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
4778 ถูกใจโพสต์ FaceBook [ 400k ] [R45 ] [ 5K/วัน ] [ขึ้นไวเสร็จไว] ⚡เเนะนำรวดเร็ว⚡ ฿177.67 10 400000 15 minutes
เริ่ม: 0 - 15 นาที
ความเร็ว: 3K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
✔️ ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890
❌ ไม่รองรับลิ้งค์ : https://m.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
4812 ถูกใจโพสต์ Facebook [40k] [ไม่รับประกัน] [ 3K/วัน ] [ช้าบางครั้ง]⚡ ฿46.36 100 10000 46 hours 23 minutes
เริ่ม: ทันที ( บางครั้งอาจมีความล่าช้า )
ความเร็ว: 3K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
✔️ ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890
❌ ไม่รองรับลิ้งค์ : https://m.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
4877 ถูกใจโพสต์ Facebook [20K/วัน] [เริ่ม 0-1ชม.] ขึ้นไวมาก ⚡⚡⚡ ฿150.00 300 20000 1 hour 33 minutes
บริการ: กดถูกใจ Facebook ขึ้นไวที่สุดหลังจากเริ่มทำงาน

เริ่ม: 0-1 ชั่วโมง [หรืออาจนานกว่า โปรดอดทนรอ]
ความเร็ว: 20K /วัน
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
1767 ถูกใจโพสต์ คนไทย ล้วนมีตัวตนจริง [ R10 ] [ 0-1ชม.] 🔸 บริการเเนะนำ 🔸 ฿400.00 50 200 6 hours 44 minutes
คำเตือน โปรดอ่าน !!!
❌ 1 โพส ต่อ 500 ไลค์ เท่านั้น กรุณาอย่าสั่งซื้อซ้ำลิ้งโพสเดิม
❌ หากใส่ลิ้งเดิมจะไม่มีการคืนเงินเพราะระบบดำเนินการเรียบร้อยเเล้ว

เริ่ม : 0 - 60 นาที
ความเร็ว: 500 - 1K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: 7 วัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
❌อัตราการลดลงอยู่ที่ 0-10 เปอร์เซ็นต์ ณ ตอนนี้
4818 เพิ่มติดตาม Facebook ส่วนตัว [ 0-3ชม.] [20K/วัน] รับประกัน 7วัน ⚡⚡ ฿180.00 300 1000000 46 hours 17 minutes
** กรุณาเปิดปุ่มให้กดติดตาม และเปิดจำนวนผู้ติดตามให้เห็น !! **

คุณภาพ: ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook คุณภาพสูง
เริ่ม: 0-3ชม.
ความเร็ว: 10K ต่อวัน

ลิงค์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว
ลิงค์ตัวอย่าง 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
ลิงค์ตัวอย่าง 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=1234567890

หมายเหตุ:
✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะ บริการนี้
✔️เราอาจคืนเงินในกรณีที่ยอดลดลงแทนการเติม
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
✔️การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ

❌ต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย 1 คน
3616 ติดตามเเฟนเพจ Facebook [🆕 รองรับเพจทุกเวอร์ชั่นใหม่] [R30] [2K-4K/วัน] (S3)🔥แนะนำ🔥 ฿154.62 100 400000 29 hours 48 minutes
ลิงค์: เพจประเภทใดก็ได้ (รองรับทั้งรุ่นใหม่และเก่า)
เริ่มต้น: สูงสุด 1 ชั่วโมงในการเริ่มต้น
ความเร็ว: 500-2K
การรับประกัน: 30 วัน

หมายเหตุ:
เพจทุกประเภทจะทำงานร่วมกับบริการนี้
เพจที่มีปุ่มติดตามจะใช้งานได้ ส่งมอบบริการด้วยตนเอง
โปรไฟล์มาจากประเทศในเอเชียผสมกัน

ลิงค์: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
✔️การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
4766 คอมเม้นท์ Facebook [กำหนดเอง] [ คนไทย ] ดีที่สุด 🔥⭐⭐⭐ ฿6,500.00 10 100000 7700 hours 55 minutes
4739 บริการเพิ่มคอมเม้นหลอก [คำว่า สนใจ ] [0-5ชม.] [20K/วัน] ⭐ ฿990.00 100 1000000 249 hours 29 minutes
ถูกใจสำหรับสายยิง Ads เพิ่มคอมเม้นหลอก ราคาถูกที่สุด
การทำงานสุ่มตัวอักษรคอมเม้น

เริ่ม: 0-3 ชั่วโมง
ความเร็ว: 100k/วัน
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

หมายเหตุ: ทำให้บัญชีของคุณและโพสต์เป็นสาธารณะก่อนสั่งซื้อ!
** หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง **
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

✅ YouTube บริการเเนะนำ KMM-TH 🔥ราคาถูกทำงานรวดเร็ว🔥 ✅ YouTube บริการเเนะนำ KMM-TH 🔥ราคาถูกทำงานรวดเร็ว🔥

1076 ยอดวิว Youtube เเถมยอดไลค์ 5% งานไวมากคุณภาพดีที่สุด ⭐⭐⭐ ฿82.88 200 2147483647 25 hours 44 minutes
เริ่มสูงสุด 2 ชั่วโมง
มากถึง 15K ต่อวัน
เก็บรักษาได้นานถึง 60 วินาที
การรับประกัน: 60 วัน
ที่มา: แนะนำ
4726 ยอดวิว Youtube SEO จัดอันดับหน้า 1 [ 50k/วัน ] 🔥🔥 ฿500.00 300 100000 28 hours 59 minutes
✅ บริการจัดอันดับ SEO YouTube หน้า 1 🔥 ที่ดีที่สุด 🔥

• เริ่มต้น : 0-60 นาที
• ความเร็ว : 50K/วัน
• ที่มา : จากการค้นหาของ YouTube
• เก็บรักษาได้นานถึง 4-5 นาที
• การรับประกัน 30 วัน

- ไลค์จริง - 5-15 ไลค์ สำหรับการดู 1K
- ต้องไม่ถูก จำกัด & เปิดสำหรับทุกประเทศ

ชื่อคลิปวีดีโอห้ามมี อักษรพิเศษเช่น = : | { [ / เป็นต้น
1084 ยอดวิว Youtube [จริง] [R90] [การดูจริง + การมีส่วนร่วม] [ทันที - 500K/วัน] 🔥🔥 ฿153.12 1000 10000000 21 hours 40 minutes
ต้องฝังอยู่

หมายเหตุ: - การนับเริ่มและการนับจะถูกอัปเดตเมื่อการสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์

- ไลค์จริง - 5-15 ไลค์ สำหรับการดู 10k
- เติมอัตโนมัติทุกวัน
- ต้องไม่ถูก จำกัด & เปิดสำหรับทุกประเทศ

• ยอดวิวผู้ใช้งานจริง + การนัดหมายผู้ใช้หน้าการดูผ่านมือถือ
• สูงสุด 500k วิว ต่อวัน
• แหล่งที่มาของการเข้าชม: โฆษณาโดยตรง
1111 🇹🇭 ยอดวิว Youtube มุมมองที่ไม่ซ้ำกัน - ประเทศไทย [RAV™]🔥🔥⭐ ฿433.21 500 100000 Not enough data
• RAV ™ที่กำหนดเป้าหมาย - มุมมองที่ใช้งานจริง *
• การดูสำหรับดู YouTube ที่ใช้งานจริงของมนุษย์ 100 เปอร์เซ็นต์
• เริ่มทันที - 200-1000 / วัน
• การดูสำหรับดู - สร้างรายได้!
• การเก็บรักษาแบบสุ่ม
• มุมมองที่ไม่ลดลงอย่างเสถียรพร้อมรับประกันการยอด 90 วัน **
• เพิ่มยอดวิวทั่วโลกในรูปแบบธรรมชาติที่ไม่หยุดนิ่ง
• ต้องไม่จำกัด และเปิดการมองเห็นสำหรับทุกประเทศ
• ตกลงสำหรับ VEVO
• ยกเลิกเมื่อใดก็ได้ด้วยการคืนเงินเต็มจำนวน / บางส่วน
• จำนวนการดูสามารถส่งไปยังวิดีโอที่ปิดใช้งานแบบฝัง (รวมถึงวิดีโอที่สตรีมสดหรือฉายรอบปฐมทัศน์ในอดีต)
• แหล่งที่มาของการเข้าชม: การโฆษณาโดยตรง

https://i.gyazo.com/6af33572f743ebd608a669869f0ff7c8.png

* การดูอาจรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จริง - วิดีโอของคุณอาจได้รับการชอบ / ไม่ชอบความคิดเห็นการแชร์สมาชิกรายวัน
ทั้งหมดนี้สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ YouTube จริงที่เราไม่ได้ควบคุม!
** หากการดูที่เพิ่มมาจากแหล่งภายนอกที่ไม่ใช่แหล่งที่มาทั่วไปการรับประกันของคุณอาจถูกเพิกถอน!
* ความเร็วรายวันแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศและการโหลด
1291 ถูกใจ Youtube [100K] [R30] [เริ่มทันที] [500/วัน] 🔥🔥 ฿44.72 10 20000 9 hours 39 minutes
ถูกใจ Youtube คุณภาพสูง
สั่งซื้อขั้นต่ำ 10
ซื้อได้สูงสุด 5,000
คุณภาพ: คุณภาพสูงจากบัญชี YouTube ที่มีอายุจริง
เริ่มต้น: ทันที (0-15 นาที)
ความเร็ว: 500 ต่อวัน
หมายเหตุ: รับประกัน 30 วัน
4759 YouTube - เพิ่มติดตาม | ไม่ลด | R90 | 10-500/วัน | บริการยอดนิยม 💎 ฿2,972.34 200 2000000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที - 24 ชั่วโมง (บางครั้งใช้เวลา 12 ชั่วโมงสำหรับการเริ่มต้น )
ความเร็ว: 500 / วัน
รับประกัน: 90วัน
คุณภาพ: สูง

หากยอดลดลงอย่ากังวนเราจะทำการเติมอัตโนมัติให้ภายใน24ชั่วโมงถัดไปช่องของคุณควรมีคลิปวีดีโอที่เป็นสาธารณะหนึ่งคลิปเพิ่อการทำงาน

** การสั่งซื้อหมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขการลดลงทั้งหมดได้ **
❌เราไม่สามารถยกเลิกและเร่งคำสั่งซื้อให้เร็วขึ้นได้
❌อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ
❌อย่าเปิดตั๋วสำหรับปัญหาการสั่งซื้อนี้
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

✅ TIKTOK บริการเเนะนำ KMM-TH 🔥ราคาถูกทำงานรวดเร็ว🔥

4811 TikTok - ผู้ติดตาม | ดีที่สุด | เริ่ม 0-3ชม. | ไม่ลด | ❤️‍🔥 ฿247.33 10 500000 495 hours 54 minutes
🔸 เริ่มทำงาน : 0-3ชม. ( บางครั้งอาจมีความล่าช้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง )
🔸 ต่ำสุด: 10
🔸 สูงสุด: 200.000
🔸 ลิงก์: https://tiktok.com/@username
🔸 คุณภาพ: คนจริง
🔸 ความเร็ว: 20,000 ต่อวัน
🔸 Drop: ปัจจุบันลดลง 0% แต่สามารถลดลงได้ในอนาคตหาก TikTok อัปเดต

หมายเหตุ:
📌 เมื่อบริการไม่ว่าง ความเร็วในการเริ่มกระบวนการจะเปลี่ยนไป
📌 ห้ามทำการสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงค์เดียวกันก่อนที่การสั่งซื้อของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ในระบบ
📌 หากสั่งซื้อเข้ามาซ้ำกันจะไม่มีการคืนเงิน

❌ ย้ำอีกครั้ง ลิ้งค๊ที่ใส่ต้องเป็น ลิ้งเต็มเท่านั้น ใส่ลิ้งค์ผิดระบบดำเนินการช้ามาก ❌
ตัวอย่างลิ้ง 🔸: https://tiktok.com/@username ( ตรวจสอบก่อนกดสั่งซื้อ )
❌ หากไม่ใส่ลิ้งค์เต็ม ระบบจะทำงานได้ล่าช้าอย่างมาก โปรดใส่ลิ้งค์เต็มหากคุณต้องการความไว
4738 TikTok - ผู้ติดตาม [ ไม่รับประกัน ] [ เริ่ม 0-1ชม. ] [ 50K/วัน ] ฿197.90 10 300000 1 hour 7 minutes
🔸 เริ่มทำงาน : 0-1ชม. ( บางครั้งอาจมีความล่าช้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง )
🔸 ต่ำสุด: 10
🔸 สูงสุด: 200.000
🔸 ลิงก์: ลิงก์โปรไฟล์ TikTok / ชื่อผู้ใช้
🔸 คุณภาพ: คนจริง
🔸 ความเร็ว: 20,000 ต่อวัน
🔸 ไม่รับประกัน

หมายเหตุ:
📌 เมื่อบริการไม่ว่าง ความเร็วในการเริ่มกระบวนการจะเปลี่ยนไป
📌 ห้ามทำการสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงค์เดียวกันก่อนที่การสั่งซื้อของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ในระบบ
📌 หากสั่งซื้อเข้ามาซ้ำกันจะไม่มีการคืนเงิน
4742 TikTok - ปั้มวิว ขึ้นโครตไว ราคาถูกที่สุดในไทย คุณภาพดี ⚡⚡⚡⚡ ฿1.73 100 2147483647 58 minutes
เริ่ม: ทันที
ความเร็ว: 1M ต่อวัน
คุณภาพ: คุณภาพสูง

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง 1: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789
ลิงค์ตัวอย่าง 2: https://vt.tiktok.com/XXxxXxXXx/
ลิงค์ตัวอย่าง 3: https://vm.tiktok.com/XXxxXxXXx/

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์และโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น
4817 TikTok - ปั้มคนถูกใจคลิปวีดีโอ | 0-12ชม. | ราคาถูกที่สุด ⚡⚡ ฿45.57 10 500000 78 hours 6 minutes
เริ่ม: 0-1 ชม.
ความเร็ว: 1M ต่อวัน
คุณภาพ: คุณภาพสูง

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง 1: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789
ลิงค์ตัวอย่าง 2: https://vt.tiktok.com/XXxxXxXXx/
ลิงค์ตัวอย่าง 3: https://vm.tiktok.com/XXxxXxXXx/

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์และโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น
4774 Tiktok - เเชร์ | สูงสุด 200M | ทันที | ไวมาก | R30 ❤️‍🔥 ฿2.07 100 50000000 38 minutes
เริ่ม: 0-1 ชม.
ความเร็ว: 1M ต่อวัน
คุณภาพ: คุณภาพสูง

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง 1: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789
ลิงค์ตัวอย่าง 2: https://vt.tiktok.com/XXxxXxXXx/
ลิงค์ตัวอย่าง 3: https://vm.tiktok.com/XXxxXxXXx/

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์และโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น
4830 TikTok คอมเม้น [กำหนดเอง] | ดีที่สุด | ราคาถูก 🔥🔥🔥🔥 ฿908.01 10 100000 1171 hours 10 minutes
เริ่ม: 0-1 ชม.
ความเร็ว: 1M ต่อวัน
คุณภาพ: คุณภาพสูง

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง 1: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789
ลิงค์ตัวอย่าง 2: https://vt.tiktok.com/XXxxXxXXx/
ลิงค์ตัวอย่าง 3: https://vm.tiktok.com/XXxxXxXXx/

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์และโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

✅ Instagram บริการเเนะนำ KMM-TH 🔥ราคาถูกทำงานรวดเร็ว🔥 ✅ Instagram บริการเเนะนำ KMM-TH 🔥ราคาถูกทำงานรวดเร็ว🔥

4746 Instagram - ติดตาม ราคาถูกที่สุดในไทย ทำงานทันที | ลดน้อย ⚡⚡⚡ ฿34.75 10 100000 11 hours 30 minutes
เริ่ม: 0-1ชม
ความเร็ว: 100k/วัน
(หมายเหตุ: หาก instagram Update ความเร็วอาจช้าลง)

✔️ ตัวอย่างลิงค์: https://instagram.com/???????
✔️ เปิดสาธารณะก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง
4747 Instagram - ติดตาม ราคาถูกที่สุดในไทย ทำงานทันที | คุณภาพดี ⚡⚡⚡ ฿57.24 10 500000 1 hour 23 minutes
เริ่ม: 0-1ชม
ความเร็ว: 100k/วัน
(หมายเหตุ: หาก instagram Update ความเร็วอาจช้าลง)

✔️ ตัวอย่างลิงค์: https://instagram.com/???????
✔️ เปิดสาธารณะก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง
4748 Instagram - ติดตาม ราคาถูกที่สุดในไทย ทำงานทันที | เเถบไม่ลดลง ⚡⚡⚡ ฿66.31 10 300000 58 minutes
เริ่ม: 0-1ชม
ความเร็ว: 100k/วัน
(หมายเหตุ: หาก instagram Update ความเร็วอาจช้าลง)

✔️ ตัวอย่างลิงค์: https://instagram.com/???????
✔️ เปิดสาธารณะก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง
4813 Instagram - ติดตาม ราคาถูกที่สุดในไทย | ทันที | เเถบไม่ลดลง ⚡⚡⚡🔥 ฿48.71 50 1000000 8 hours 45 minutes
ตัวอย่างลิงค์: https://instagram.com/???????
เริ่ม: 0-1ชม
ความเร็ว: 10k/วัน
เติม: 365 วัน
มีปุ่มเติม อัตโนมัติ

โปรดทราบ - การเติมจะทำได้สำหรับผู้ติดตามของเราเท่านั้น หากผู้ติดตามเก่าตก เราจะไม่เติม
คุณสามารถทดสอบโปรไฟล์ใหม่ได้ ผู้ติดตามของเราไม่ลดลงมากนัก และถ้าตกเราจะเติมให้ทันที
4744 Instagram - เพิ่มวิว ราคาถูกที่สุดในไทย ทำงานทันที ⚡⚡⚡ ฿2.09 100 1000000000 2 minutes
เริ่ม: 0-1ชม
ความเร็ว: 100k/วัน
(หมายเหตุ: หาก instagram Update ความเร็วอาจช้าลง)

✔️ เปิดสาธารณะก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง
4745 Instagram - ปั้มถูกใจ ราคาถูกที่สุดในไทย ยอดไม่ลด ทำงานทันที ⚡⚡⚡ ฿8.62 10 300000 2 hours 51 minutes
เริ่ม: 0-1ชม
ความเร็ว: 100k/วัน
(หมายเหตุ: หาก instagram Update ความเร็วอาจช้าลง)

✔️ เปิดสาธารณะก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง
4743 Instagram - เเชร์ ราคาถูกที่สุดในไทย ยอดไม่ลด ทำงานทันที ⚡⚡⚡ ฿2.08 100 3000 8 minutes
เริ่ม: 0-1ชม
ความเร็ว: 100k/วัน
(หมายเหตุ: หาก instagram Update ความเร็วอาจช้าลง)

✔️ เปิดสาธารณะก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง
4749 คนคอมเม้น ราคาถูกที่สุดในไทย ทำงานทันที | คุณภาพดี ⚡⚡⚡ ฿164.27 10 10000 252 hours 44 minutes
เริ่ม: 0-1ชม
ความเร็ว: 100k/วัน
(หมายเหตุ: หาก instagram Update ความเร็วอาจช้าลง)

✔️ เปิดสาธารณะก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

จำหน่ายบัญชี เฟสบุ๊ค คนไทย พร้อมใช้งาน 🔥🔥 จำหน่ายบัญชี เฟสบุ๊ค คนไทย พร้อมใช้งาน 🔥🔥

1773 บัญชี เฟสบุ๊ค เพื่อน 100 คนขึ้นไป ผ่านการฟาร์ม/วอร์ม มาเเล้ว ฿50.00 1 1 Not enough data
การจัดส่งรหัสเฟสบุ๊ค : 0 - 60 นาที
จัดส่งไวมาก 🚀🚀

✔️ ไอดีเฟส ไทยเเท้ 100% อายุ 1 เดือน
✔️ ยืนยันเมลล์ มีรูปโปร/ปก (95%)
✔️ ผ่านการฟาร์ม/วอร์มบ้างแล้ว
✔️ [ID|PASS|2FA] (SET1)

ช่องใส่ลิ้งให้พิมอะไรก็ได้ ( ไม่สำคัญ )

🔥 โปรดอ่านสำคัญมาก 🔥
✔️ หลังจากทำการสั่งซื้อให้เรียบร้อยเเล้ว ให้ทำการติดต่อเเอดมิน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือ ช่องทางเเฟนเพจ ได้ทันที เเจ้งข้อมูลเลขออเดอร์ ให้เเอดมินทราบ ดูเลขออเดอร์ได้จากประวัติการสั่งซื้อ หลังจากนั้นรอรับ บัญชีเฟสบุ๊คได้ทันที
1774 บัญชี เฟสบุ๊ค เพื่อน 200 คนขึ้นไป ผ่านการฟาร์ม/วอร์ม มาเเล้ว ฿80.00 1 1 Not enough data
การจัดส่งรหัสเฟสบุ๊ค : 0 - 60 นาที
จัดส่งไวมาก 🚀🚀

✔️ ไอดีเฟส ไทยเเท้ 100% อายุ 1 เดือน
✔️ ยืนยันเมลล์ มีรูปโปร/ปก (95%)
✔️ ผ่านการฟาร์ม/วอร์มบ้างแล้ว
✔️ [ID|PASS|2FA] (SET1)

ช่องใส่ลิ้งให้พิมอะไรก็ได้ ( ไม่สำคัญ )

🔥 โปรดอ่านสำคัญมาก 🔥
✔️ หลังจากทำการสั่งซื้อให้เรียบร้อยเเล้ว ให้ทำการติดต่อเเอดมิน ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือ ช่องทางเเฟนเพจ ได้ทันที เเจ้งข้อมูลเลขออเดอร์ ให้เเอดมินทราบ ดูเลขออเดอร์ได้จากประวัติการสั่งซื้อ หลังจากนั้นรอรับ บัญชีเฟสบุ๊คได้ทันที
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

ถูกใจโพสต์ / รูป / วีดีโอ คนไทยเเท้ มีตัวตน 🔥ใหม่🔥 ถูกใจโพสต์ / รูป / วีดีโอ คนไทยเเท้ มีตัวตน 🔥ใหม่🔥

4876 FaceBook - ไลค์โพส/รูปโปรไฟล์/วีดีโอ [ คนไทย 🇹🇭 ] 🔥บริการเเนะนำ🔥 ฿400.00 50 200 7 hours 59 minutes
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook

1763 ถูกใจโพสต์ FaceBook [ 30k ] [ 0-15นาที ] [ 3K/วัน ] [ ดีสุด ] ⚡⚡ ฿50.98 100 100000 2 hours 10 minutes
เริ่ม: 0 - 60 นาที
ความเร็ว: 5K - 20K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว

❌อัตราการลดลงอยู่ที่ 0-10 เปอร์เซ็นต์ ณ ตอนนี้
❌นี่เป็นบริการที่ไม่มีการรับประกัน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมยอดได้แม้ลดลง 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดทของ Facebook
3710 ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook [40K] [R45] [เริ่มทันที - เร็วมาก] (S2) 🔥แนะนำดีที่สุด🔥 ฿334.78 10 400000 8 hours 39 minutes
เวลาเริ่มต้น: ทันที - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 5K / วัน
เติมยอดเมื่อลด: มีรับประกันเติมฟรี 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
3711 ถูกใจโพสต์ Facebook [1K] [R10] [1H - เริ่มทันที]🔥แนะนำดีที่สุด🔥 ฿266.32 50 1000 8 hours 16 minutes
เวลาเริ่มต้น - เริ่มทันที รวดเร็ว (บางครั้งอาจใช้เวลามากกว่า 24 ชม.)
ความเร็ว - 10,000 ใน 1 ชั่วโมง
แถมพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
ไลค์สูงสุด - 20K
คุณภาพ - ของจริง
ไม่ลด - มีรับประกันเติม 10 วัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว

❌อัตราการลดลงอยู่ที่ 0-10 เปอร์เซ็นต์ ณ ตอนนี้
❌นี่เป็นบริการที่ไม่มีการรับประกัน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมยอดได้แม้ลดลง 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดทของ Facebook
3712 ถูกใจรูป Facebook [รวดเร็ว] [500] [R30] (S3)⚡⚡⚡🔥แนะนำ🔥 ฿119.46 50 400 4 hours 6 minutes
เริ่ม: ทันที - 24 ชั่วโมง
ความเร็วสูงสุด
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป

❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
3713 ถูกใจโพสต์ Facebook [30K] [R30] [10K/วัน] (S3)🔥แนะนำ🔥 ฿311.30 10 40000 8 hours 42 minutes
เริ่ม: ทันที - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10K /วัน
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป

❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
3714 ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook [50K] [R30] [6H] (S2)🔥แนะนำ🔥 ฿216.76 100 20000 Not enough data
คุณภาพ: คุณภาพสูง 100 เปอร์เซ็น
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 50
คำสั่งซื้อสูงสุด: 25000
เริ่ม: ทันทีภายใน 0 ถึง 3 ชม
การรับประกัน: 30 วัน
3715 ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook [10K] [R30] [5K/วัน] [เริ่มทันที] (S3)🔥แนะนำ🔥 ฿319.71 50 10000 Not enough data
เริ่ม: ทันที - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 5K /วัน
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป

❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
3716 ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook [10K] [ไม่รับประกัน] (S3)🔥แนะนำ🔥 ฿436.89 50 10000 Not enough data
เริ่ม: ทันที - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 5K /วัน
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว

❌อัตราการลดลงอยู่ที่ 0-10 เปอร์เซ็นต์ ณ ตอนนี้
❌นี่เป็นบริการที่ไม่มีการรับประกัน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมยอดได้แม้ลดลง 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดทของ Facebook
3717 ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook [100K] [R180] [เริ่มทันที] (S2)⚡⚡🔥แนะนำดีที่สุด🔥 ฿170.11 100 20000 Not enough data
รายละเอียด: อนุญาตให้ใช้ลิงก์โพสต์ที่เปิดสาธารณะทุกประเภท

คุณภาพ: สูงและดีที่สุด
จำนวน: ขั้นต่ำ: 100, สูงสุด 100,000
ความเร็ว: 3000 + / วัน
เริ่ม: ทันที - 3 ชั่วโมง
เติมยอดฟรี: 180 วัน เมื่อลด

ลิงค์ตัวอย่าง:
𝐡𝐭𝐭𝐩: //𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨.𝐩𝐡𝐩?𝐟𝐛𝐢𝐝=𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱
𝐡𝐭𝐭𝐩: //𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐮𝐬𝐞𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞/𝐩𝐨𝐬𝐭𝐬/𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱
𝐡𝐭𝐭𝐩: //𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐮𝐬𝐞𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞/𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨𝐬/𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱
http://Www.Facebook.Com/Permalink.Php?Story_fbid=Xxxxxxxxxx&Id=Xxx

ถ้าลิ้งค์ปิดสาธารณะหลังงานเสร็จ จะไม่เติมยอดเมื่อยอดลดทุกกรณี
3718 ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook [200K] [R∞] [3H - 3K/วัน] (S2)🔥แนะนำดีที่สุด🔥 ฿682.59 100 20000 Not enough data
รายละเอียด: อนุญาตให้ใช้ลิงก์โพสต์ที่เปิดสาธารณะทุกประเภท

คุณภาพ: คุณภาพสูงและดีที่สุด
จำนวน: ขั้นต่ำ: 100, สูงสุด 200,000
ความเร็ว: 3000 + / วัน
เริ่ม: ทันที - 3 ชั่วโมง
เติมยอดฟรี: ตลอดอายุการใช้งาน

ลิงค์ตัวอย่าง:
𝐡𝐭𝐭𝐩: //𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐩𝐡𝐨𝐭𝐨.𝐩𝐡𝐩?𝐟𝐛𝐢𝐝=𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱
𝐡𝐭𝐭𝐩: //𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐮𝐬𝐞𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞/𝐩𝐨𝐬𝐭𝐬/𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱
𝐡𝐭𝐭𝐩: //𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐮𝐬𝐞𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞/𝐯𝐢𝐝𝐞𝐨𝐬/𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱𝐱
http://Www.Facebook.Com/Permalink.Php?Story_fbid=Xxxxxxxxxx&Id=Xxx

ถ้าลิ้งค์ปิดสาธารณะหลังงานเสร็จ จะไม่เติมยอดเมื่อยอดลดทุกกรณี
3720 ถูกใจโพสต์ Facebook [500K] [ไม่รับประกัน] [500-2K/วัน] (S2) ฿38.52 100 20000 67 hours 35 minutes
3721 ถูกใจโพสต์ Facebook [100K] [ไม่รับประกัน] [1K-10K/วัน] (S2) ฿50.98 100 100000 29 minutes
เริ่ม: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K-10K/วัน
การรับประกัน: ไม่มีการเติม

อัตราการลดลง: 0 - 5 เปอร์เซ็นต์ สูงสุด
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์

❌อัตราการลดลงอยู่ที่ 0-10 เปอร์เซ็นต์ ณ ตอนนี้
❌นี่เป็นบริการที่ไม่มีการรับประกัน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถเติมยอดได้แม้ลดลง 100 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปัญหาของเซิร์ฟเวอร์หรือการอัพเดทของ Facebook
3724 ถูกใจโพสต์ Facebook [500] [R15] (S3) ฿105.62 50 400 3 hours
เริ่ม: 0-24 ชั่วโมง
การรับประกัน: 15 วัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป

❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
3725 ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook [1K] [ไม่รับประกัน] [เริ่มทันที] (S2) ฿118.04 50 400 Not enough data
ไม่เติม
3726 ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook [บังกลาเทศ-อินเดีย-ปากีสถาน] [25K] [ไม่รับประกัน] [6H] (S2) ฿244.81 100 20000 Not enough data
รูปแบบ URL: ลิงก์แบบเต็มทั้งหมด
คุณภาพ: ดูจริง - ชอบจากบังกลาเทศ - อินเดีย - ปากีสถาน
รับประกัน: ไม่เติม
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 50
คำสั่งซื้อสูงสุด: 5,000
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 6 ชั่วโมงโปรดรอ 6-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 ถึง 1,000 ต่อ 24 ชั่วโมง
3727 ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook [10K] [R30] [ทันที - 3K/วัน] (S2)⭐⭐⭐ ฿188.55 10 5000 Not enough data
รูปแบบ URL: ลิงค์รูปภาพ / วิดีโอ / สถานะ
คุณภาพ: จริง
รับประกัน: รับประกัน 30 วัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 100
คำสั่งซื้อสูงสุด: 10,000
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 1 ชั่วโมงกรุณาเผื่อเวลา 6-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1,000 ถึง 10,000 ต่อ 24 ชั่วโมง

** หมายเหตุ ไม่รับลิ้งค์มือถือ หรือลิ้งค์ผิดประเภท **
เราจะไม่คืนเงินทุกกรณี ในการใส่ลิ้งค์ผิดประเภท !!
3728 ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook [20K] [R15] [6H] (S2) ฿24.28 50 2000 13 hours 5 minutes
รูปแบบ URL: ลิงก์แบบเต็มทั้งหมด
คุณภาพ: ดูจริง
รับประกัน: 15 วัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 50
คำสั่งซื้อสูงสุด: 3500
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 6 ชั่วโมงโปรดรอ 6-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 ถึง 1,000 ต่อ 24 ชั่วโมง
3729 ถูกใจรูป Facebook [2K] [R30] [10K/วัน] (S3) ฿233.47 50 1000 Not enough data
เริ่ม: ทันที - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10K /วัน
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป

❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
3730 ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook [20K] [R30] [ทันที - 5K/วัน] (S2) ฿451.10 100 20000 Not enough data
รูปแบบ URL: ลิงค์รูปภาพ / วิดีโอ / สถานะ
คุณภาพ: ผู้ใช้งานจริง
รับประกัน: รับประกัน 30 วัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 100
คำสั่งซื้อสูงสุด: 20000
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 1 ชั่วโมงโปรดรอ 6-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 5,000 ถึง 10,000 ต่อ 24 ชั่วโมง
3731 ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook [2K] [ไม่รับประกัน] [2K/วัน] (S2) ฿252.18 10 6000 Not enough data
เริ่ม: 0 - 24 ชม.
ความเร็ว: 1K - 2K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
3732 ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook [20K] [ไม่รับประกัน] [เริ่มทันที] (S2) ฿938.71 100 10000 Not enough data
รูปแบบ URL: ลิงก์แบบเต็มทั้งหมด (ยอมรับโปรไฟล์หรือโพสต์ของเพจเท่านั้น)
คุณภาพ: โปรไฟล์ปลอม แต่ไม่ลดลง
รับประกัน: ไม่รับประกัน
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 100
สั่งซื้อสูงสุด: 3,000
เริ่มต้น: ทันที (ภายใน 0 ถึง 3 ชั่วโมง) โปรดรอ 6 ชั่วโมง
ความเร็ว: 3000 ใน 24 ชั่วโมง
3733 ถูกใจโพสต์ Facebook [10K] [ไม่รับประกัน] [1H - ทันที] 💦 ฿241.61 50 1000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: 1 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10K / วัน
เติมยอดเมื่อลด: ไม่มีการเติม
รายละเอียด: ** ขึ้นเร็วมาก **
3734 ถูกใจโพสต์ / รูป Facebook แฟนเพจ เท่านั้น!! [10K] [ไม่รับประกัน] [เริ่มทันที] (S2)⭐⭐⭐ ฿321.43 10 40000 Not enough data
รูปแบบ URL: ลิงก์แบบเต็มทั้งหมด (ยอมรับโพสต์ของเพจเท่านั้น)
คุณภาพ: ของจริง 100 เปอร์เซ็น
รับประกัน: ไม่รับประกัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 30
คำสั่งซื้อสูงสุด: 10,000
เริ่มต้น: ทันที (ภายใน 0 ถึง 2 ชั่วโมง) โปรดรอ 6-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 5,000 ถึง 10,000 ต่อ 24 ชั่วโมง
3735 ถูกใจโพสต์ Facebook [คุณภาพสูง] [15K] [ทันที - 2K/วัน]💦 ฿691.94 100 10000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: ทันที - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1 - 2K / วัน
รายละเอียด: -
3736 ถูกใจปุ่มไลค์บนเว็บไซต์ Facebook [100K] [6H] (S2) ฿657.41 50 100000000 Not enough data
ปุ่มแสดงยอดไลค์ที่อยู่บนเว็บไซต์ของคุณ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มผู้ติดตาม Facebook โปรไฟล์ เพิ่มผู้ติดตาม Facebook โปรไฟล์

4819 ปั้มติดตาม Facebook ส่วนตัว | เริ่มทำงาน 0-24ชม | 20Kต่อวัน | ราคาถูกที่สุด | รับประกัน 30 วัน 🔥เเนะนำ 🔥 ⚡⚡ ฿190.00 300 1000000 9 hours 38 minutes
** กรุณาเปิดปุ่มให้กดติดตาม และเปิดจำนวนผู้ติดตามให้เห็น !! **

คุณภาพ: ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook คุณภาพสูง
เริ่ม: 0-3ชม.
ความเร็ว: 10K ต่อวัน

ลิงค์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว
ลิงค์ตัวอย่าง 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
ลิงค์ตัวอย่าง 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=1234567890

หมายเหตุ:
✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะ บริการนี้
✔️เราอาจคืนเงินในกรณีที่ยอดลดลงแทนการเติม
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
✔️การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ

❌ต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย 1 คน
3668 ผู้ติดตาม Facebook ส่วนตัว [คุณภาพสูง] [20K] [R180] [3K/วัน] (S2)🔥แนะนำ🔥 ฿469.86 50 1000 Not enough data
** กรุณาเปิดปุ่มให้กดติดตาม และเปิดจำนวนผู้ติดตามให้เห็น !! **

คุณภาพ: ผู้ติดตามโปรไฟล์ Facebook คุณภาพสูง
เริ่ม: อาจใช้เวลามากกว่า 24 ชั่วโมงในการเริ่มต้น
รับประกัน: 180 วัน
ความเร็ว: มากถึง 500-1,000 ผู้ติดตามต่อวัน
ต่ำสุด: ผู้ติดตาม 100 คน
สูงสุด: 1k ต่อการสั่งซื้อ แต่ 5k ต่อลิงค์

ลิงค์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว
ลิงค์ตัวอย่าง 1 : https://www.facebook.com/xxxxxxxx
ลิงค์ตัวอย่าง 2 : https://www.facebook.com/profile.php?id=1234567890

หมายเหตุ:
✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์ที่เปิดสาธารณะ บริการนี้
✔️เราอาจคืนเงินในกรณีที่ยอดลดลงแทนการเติม
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
✔️การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
❌อัตราการลดลงอยู่ที่ 30-50 เปอร์เซ็นต์ ณ ตอนนี้
❌ไม่รองรับโปรไฟล์แฟนเพจ
❌ไม่มีการเติม/คืนเงิน หากโปรไฟล์ของคุณปิดยอดผู้ติดตามปัจจุบัน
❌ต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย 1 คน
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

Facebook - ไลค์/ติดตาม ประเทศไทย 🇹🇭 บริการพิเศษ 🔥🔥🔥 Facebook - ไลค์/ติดตาม ประเทศไทย 🇹🇭 บริการพิเศษ 🔥🔥🔥

4787 Facebook ~ ติดตามโปรไฟล์ส่วนตัว ~ 🇹🇭 ประเทศไทย ~ รับประกัน 30วัน 🔥🔥🔥 ฿2,858.06 1000 3000 Not enough data
เริ่ม : ทันที (อาจมีความล่าช้าโปรดรอ 24 ชั่วโมง)
ความเร็ว: 100-300K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4788 Facebook ~ ติดตามเเฟนเพจ ~ 🇹🇭 ประเทศไทย ~ รับประกัน 30วัน 🔥🔥🔥 ฿2,858.06 500 2000 Not enough data
เริ่ม : ทันที (อาจมีความล่าช้าโปรดรอ 24 ชั่วโมง)
ความเร็ว: 100-300K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4789 Facebook ~ คอมเม้น ~ 🇹🇭 ประเทศไทย ~ รับประกัน 30วัน 🔥🔥🔥 ฿2,858.06 50 3000 Not enough data
เริ่ม : ทันที (อาจมีความล่าช้าโปรดรอ 24 ชั่วโมง)
ความเร็ว: 100-300K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4790 Facebook ~เเชร์โพส ~ 🇹🇭 ประเทศไทย ~ รับประกัน 30วัน 🔥🔥🔥 ฿2,858.06 50 3000 Not enough data
เริ่ม : ทันที (อาจมีความล่าช้าโปรดรอ 24 ชั่วโมง)
ความเร็ว: 100-300K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4791 Facebook ~ ไลค์โพส/รูปโปรไฟล์/วีดีโอ ~ 🇹🇭 ประเทศไทย ~ รับประกัน 30วัน 🔥🔥🔥 ฿2,858.06 50 3000 7 hours 46 minutes
เริ่ม : ทันที (อาจมีความล่าช้าโปรดรอ 24 ชั่วโมง)
ความเร็ว: 100-300K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4792 Facebook ~ ไลค์โพสอิโมจิ ~ ❤️รัก ~ 🇹🇭 ประเทศไทย ~ รับประกัน 30D 🔥🔥🔥 ฿2,858.06 50 3000 Not enough data
เริ่ม : ทันที (อาจมีความล่าช้าโปรดรอ 24 ชั่วโมง)
ความเร็ว: 100-300K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4793 Facebook ~ ไลค์โพสอิโมจิ ~ 😡โกรธ ~ 🇹🇭 ประเทศไทย ~ รับประกัน 30D 🔥🔥🔥 ฿2,858.06 50 3000 Not enough data
เริ่ม : ทันที (อาจมีความล่าช้าโปรดรอ 24 ชั่วโมง)
ความเร็ว: 100-300K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4794 Facebook ~ ไลค์โพสอิโมจิ ~ 😁ฮ่า ~ 🇹🇭 ประเทศไทย ~ รับประกัน 30D 🔥🔥🔥 ฿2,858.06 50 3000 Not enough data
เริ่ม : ทันที (อาจมีความล่าช้าโปรดรอ 24 ชั่วโมง)
ความเร็ว: 100-300K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4795 Facebook ~ ไลค์โพสอิโมจิ ~ 😮ว้าว ~ 🇹🇭 ประเทศไทย ~ รับประกัน 30วัน 🔥🔥🔥 ฿2,858.06 50 3000 Not enough data
เริ่ม : ทันที (อาจมีความล่าช้าโปรดรอ 24 ชั่วโมง)
ความเร็ว: 100-300K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4796 Facebook ~ ไลค์โพสอิโมจิ ~ 😢เศร้า ~ 🇹🇭 ประเทศไทย ~ รับประกัน 30วัน 🔥🔥🔥 ฿2,858.06 50 3000 Not enough data
เริ่ม : ทันที (อาจมีความล่าช้าโปรดรอ 24 ชั่วโมง)
ความเร็ว: 100-300K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4797 Facebook ~ ไลค์โพสอิโมจิ ~ 🥰ห่วง ~ 🇹🇭 ประเทศไทย ~ รับประกัน 30วัน 🔥🔥🔥 ฿2,858.06 50 3000 Not enough data
เริ่ม : ทันที (อาจมีความล่าช้าโปรดรอ 24 ชั่วโมง)
ความเร็ว: 100-300K/วัน
(หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง)
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์โปรไฟล์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
✔️การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

Facebook - ไลค์โพสต์  | อิโมจิ ราคาถุกที่สุด ❤️😀😢😡😲 Facebook - ไลค์โพสต์ | อิโมจิ ราคาถุกที่สุด ❤️😀😢😡😲

4798 ถูกใจโพสต์ Facebook [10K] [❤️] [อีโมติคอน] [1H - เริ่มทันที] ♻️🔥 ฿45.96 100 1000000 48 hours 52 minutes
เวลาเริ่มต้น - เริ่มทันที (บางครั้งอาจมากกว่า 24 ชม.)
ความเร็ว - 10,000 ใน 1 ชั่วโมง
ไลค์ขั้นต่ำ - 100
ไลค์สูงสุด - 20K
คุณภาพ - ของจริง
ไม่มีรับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การรับประกันจะถูกเพิกถอนหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4799 ถูกใจโพสต์ Facebook [10K] [😀] [อีโมติคอน] [1H - เริ่มทันที] ♻️🔥 ฿45.96 100 10000 397 hours 38 minutes
เวลาเริ่มต้น - เริ่มทันที (บางครั้งอาจมากกว่า 24 ชม.)
ความเร็ว - 10,000 ใน 1 ชั่วโมง
ไลค์ขั้นต่ำ - 100
ไลค์สูงสุด - 20K
คุณภาพ - ของจริง
ไม่มีรับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การรับประกันจะถูกเพิกถอนหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4800 ถูกใจโพสต์ Facebook [10K] [😢] [อีโมติคอน] [1H - เริ่มทันที] ♻️🔥 ฿45.96 100 10000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น - เริ่มทันที (บางครั้งอาจมากกว่า 24 ชม.)
ความเร็ว - 10,000 ใน 1 ชั่วโมง
ไลค์ขั้นต่ำ - 100
ไลค์สูงสุด - 20K
คุณภาพ - ของจริง
ไม่มีรับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การรับประกันจะถูกเพิกถอนหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4801 ถูกใจโพสต์ Facebook [10K] [😡] [อีโมติคอน] [1H - เริ่มทันที] ♻️🔥 ฿45.96 100 10000 5 hours 50 minutes
เวลาเริ่มต้น - เริ่มทันที (บางครั้งอาจมากกว่า 24 ชม.)
ความเร็ว - 10,000 ใน 1 ชั่วโมง
ไลค์ขั้นต่ำ - 100
ไลค์สูงสุด - 20K
คุณภาพ - ของจริง
ไม่มีรับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การรับประกันจะถูกเพิกถอนหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4802 ถูกใจโพสต์ Facebook [10K] [😲] [อีโมติคอน] [1H - เริ่มทันที] ♻️🔥 ฿45.96 100 10000 8 hours 33 minutes
เวลาเริ่มต้น - เริ่มทันที (บางครั้งอาจมากกว่า 24 ชม.)
ความเร็ว - 10,000 ใน 1 ชั่วโมง
ไลค์ขั้นต่ำ - 100
ไลค์สูงสุด - 20K
คุณภาพ - ของจริง
ไม่มีรับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การรับประกันจะถูกเพิกถอนหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4803 ถูกใจโพสต์ Facebook [10K] [🥰] [อีโมติคอน] [1H - เริ่มทันที] ♻️🔥 ฿45.96 100 100000 16 hours 10 minutes
เวลาเริ่มต้น - เริ่มทันที (บางครั้งอาจมากกว่า 24 ชม.)
ความเร็ว - 10,000 ใน 1 ชั่วโมง
ไลค์ขั้นต่ำ - 100
ไลค์สูงสุด - 20K
คุณภาพ - ของจริง
ไม่มีรับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การรับประกันจะถูกเพิกถอนหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4804 ถูกใจโพสต์ Facebook [10K] [😍] | ทำงานทันที | ยอดไม่ลด | เเถม 10% 🔥🔥🔥 ฿122.64 50 1000 1 hour 20 minutes
เวลาเริ่มต้น - เริ่มทันที (บางครั้งอาจมากกว่า 24 ชม.)
ความเร็ว - 10,000 ใน 1 ชั่วโมง
แถมพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
ไลค์สูงสุด - 20K
คุณภาพ - ของจริง
ไม่มีรับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การรับประกันจะถูกเพิกถอนหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4805 ถูกใจโพสต์ Facebook [10K] [😀] | ทำงานทันที | ยอดไม่ลด | เเถม 10% 🔥🔥🔥 ฿122.64 50 1000 4 hours 12 minutes
เวลาเริ่มต้น - เริ่มทันที (บางครั้งอาจมากกว่า 24 ชม.)
ความเร็ว - 10,000 ใน 1 ชั่วโมง
แถมพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
ไลค์สูงสุด - 20K
คุณภาพ - ของจริง
ไม่มีรับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การรับประกันจะถูกเพิกถอนหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4806 ถูกใจโพสต์ Facebook [10K] [😢] | ทำงานทันที | ยอดไม่ลด | เเถม 10% 🔥🔥🔥 ฿122.64 50 1000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น - เริ่มทันที (บางครั้งอาจมากกว่า 24 ชม.)
ความเร็ว - 10,000 ใน 1 ชั่วโมง
แถมพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
ไลค์สูงสุด - 20K
คุณภาพ - ของจริง
ไม่มีรับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การรับประกันจะถูกเพิกถอนหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4807 ถูกใจโพสต์ Facebook [10K] [😡] | ทำงานทันที | ยอดไม่ลด | เเถม 10% 🔥🔥🔥 ฿122.64 50 1000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น - เริ่มทันที (บางครั้งอาจมากกว่า 24 ชม.)
ความเร็ว - 10,000 ใน 1 ชั่วโมง
แถมพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
ไลค์สูงสุด - 20K
คุณภาพ - ของจริง
ไม่มีรับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การรับประกันจะถูกเพิกถอนหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4808 ถูกใจโพสต์ Facebook [10K] [😲] | ทำงานทันที | ยอดไม่ลด | เเถม 10% 🔥🔥🔥 ฿122.64 50 1000 17 minutes
เวลาเริ่มต้น - เริ่มทันที (บางครั้งอาจมากกว่า 24 ชม.)
ความเร็ว - 10,000 ใน 1 ชั่วโมง
แถมพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
ไลค์สูงสุด - 20K
คุณภาพ - ของจริง
ไม่มีรับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การรับประกันจะถูกเพิกถอนหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4809 ถูกใจโพสต์ Facebook [10K] [🥰] | ทำงานทันที | ยอดไม่ลด | เเถม 10% 🔥🔥🔥 ฿122.64 50 1000 24 hours 52 minutes
เวลาเริ่มต้น - เริ่มทันที (บางครั้งอาจมากกว่า 24 ชม.)
ความเร็ว - 10,000 ใน 1 ชั่วโมง
แถมพิเศษ 10 เปอร์เซ็นต์
ไลค์ขั้นต่ำ - 50
ไลค์สูงสุด - 20K
คุณภาพ - ของจริง
ไม่มีรับประกัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น!!
❌การรับประกันจะถูกเพิกถอนหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มวิว / ถูกใจ / คอมเม้น FaceBook Reels 🔥 ใหม่ 🔥 เพิ่มวิว / ถูกใจ / คอมเม้น FaceBook Reels 🔥 ใหม่ 🔥

4843 Facebook Reels - เพิ่มวิว | ไม่รับประกัน | 1M ต่อวัน | ทำงาน 0-12ชั่วโมง ฿102.59 100 1000000 351 hours 45 minutes
เริ่ม: 0 - 12 ชั่วโมง
การรับประกัน: ไม่มี
ความเร็ว: 1M /วัน
หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าเกินไป

❌❌ โปรดอ่าน ❌❌
( รองรับเฉพาะลิงค์ Facebook Desktop เท่านั้น!! )

✔️ ลิงค์: ลิงค์โพสต์วิดีโอ Facebook Reels
ลิงค์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/reel/1234567890/

❌❌ ตัวอย่างลิงค์ที่ผิด ไม่รองรับ : ❌❌
https://m.facebook.com/

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4848 คอมเม้นท์ Facebook Reels [กำหนดเอง] [100K] [R30] [1K/วัน] ฿1,361.31 10 100000 Not enough data
เริ่ม: 0 - 12 ชั่วโมง การรับประกัน: 30 วัน ความเร็ว: 1K /วัน หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าเกินไป ❌❌ โปรดอ่าน ❌❌ ( รองรับเฉพาะลิงค์ Facebook Desktop เท่านั้น!! ) ✔️ ลิงค์: ลิงค์โพสต์วิดีโอ Facebook Reels ลิงค์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/reel/1234567890/ ❌❌ ตัวอย่างลิงค์ที่ผิด ไม่รองรับ : ❌❌ https://m.facebook.com/ ✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น ✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป ❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ ❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์ ❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว ** บริการนี้อาจได้รับไม่ครบตามจำนวน ** - การซื้อขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยตนเอง -
4845 Facebook Reels - เพิ่มไลค์ถูกใจ | ไม่ลด | 5K ต่อวัน | ทำงาน 0-12ชั่วโมง ฿127.40 100 50000 Not enough data
เริ่ม: 0 - 12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 5K /วัน
หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าเกินไป

❌❌ โปรดอ่าน ❌❌
( รองรับเฉพาะลิงค์ Facebook Desktop เท่านั้น!! )

✔️ ลิงค์: ลิงค์โพสต์วิดีโอ Facebook Reels
ลิงค์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/reel/1234567890/

❌❌ ตัวอย่างลิงค์ที่ผิด ไม่รองรับ : ❌❌
https://m.facebook.com/

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4846 Facebook Reels - เพิ่มไลค์ถูกใจ | ไม่ลด | 10K ต่อวัน | ทำงาน 0-12ชั่วโมง ฿150.04 100 100000 Not enough data
เริ่ม: 0 - 12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10K /วัน
หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าเกินไป

❌❌ โปรดอ่าน ❌❌
( รองรับเฉพาะลิงค์ Facebook Desktop เท่านั้น!! )

✔️ ลิงค์: ลิงค์โพสต์วิดีโอ Facebook Reels
ลิงค์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/reel/1234567890/

❌❌ ตัวอย่างลิงค์ที่ผิด ไม่รองรับ : ❌❌
https://m.facebook.com/

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
4847 Facebook Reels - เพิ่มไลค์ถูกใจ | ไม่ลด | 10K ต่อวัน | ทำงาน 0-12ชั่วโมง | ราคาถูก ฿100.99 100 100000 Not enough data
เริ่ม: 0 - 12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10K /วัน
หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าเกินไป

❌❌ โปรดอ่าน ❌❌
( รองรับเฉพาะลิงค์ Facebook Desktop เท่านั้น!! )

✔️ ลิงค์: ลิงค์โพสต์วิดีโอ Facebook Reels
ลิงค์ตัวอย่างที่1: https://www.facebook.com/reel/1234567890/

❌❌ ตัวอย่างลิงค์ที่ผิด ไม่รองรับ : ❌❌
https://m.facebook.com/

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์สาธารณะเท่านั้น
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากคุณใส่ลิงค์ผิดรูปแบบ
❌การสั่งซื้อจะถือว่าสมบูรณ์หากเปลี่ยนแปลงหรือลบลิงค์
❌ไม่มีการคืนเงินหากโพสต์ถูกตั้งค่าปิดให้เป็นส่วนตัว
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

ถูกใจแฟนเพจ Facebook [รับประกัน 45-90 วัน] ถูกใจแฟนเพจ Facebook [รับประกัน 45-90 วัน]

3638 ถูกใจเพจ Facebook [25K] [R45] [ทันที - 5K/วัน] ฿352.12 1000 10000 Not enough data
ลิงค์: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/
3639 ถูกใจเพจ Facebook [50K] [R45] [1H - 6H] [บังกลาเทศ] (S2) ฿289.53 100 20000 Not enough data
ลิงค์: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/
3640 ถูกใจ + ติดตามเพจ Facebook [5K] [R90] (S3) ฿518.16 50 1000 Not enough data
เริ่ม: 1 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 800-1K /วัน
คุณภาพ: บัญชีจริงทั่วโลก
การรับประกัน: 90วัน
ดรอป: 5-10 เปอร์เซ็นต์ [หรืออาจจะสูงกว่า]

ลิงค์: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

✔️บริการนี้ใช้ได้เฉพาะในเพจเปิดสาธารณะ
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
❌การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
3641 ถูกใจเพจ Facebook [R90] [40K] [เริ่ม 0-2 ชม.] [100-500/วัน] ฿436.89 100 40000 Not enough data
รับประกัน: 90 วัน
ซื้อได้สูงสุด: 40K
เวลาเริ่มต้น: 0-2 ชั่วโมง
ความเร็ว: 100-500 / วัน

ลิงค์: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/
3643 ถูกใจเพจ Facebook [100K] [R45] [3H - 3K/วัน] [อินเดีย-ปากีสถาน-บังคลาเทศ] (S2)⚡️ ฿639.40 100 20000 Not enough data
คุณภาพ: คนจริง 100 เปอร์เซ็นต์
ประเทศ - บังกลาเทศ | อินเดีย | ปากีสถาน
รับประกัน: ไม่รับประกัน
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 50
คำสั่งซื้อสูงสุด: 50000
เริ่ม: ทันทีภายใน 0 - 1 ชั่วโมง (บางครั้งโปรดรอ 24 ชั่วโมง)
ความเร็ว: 3000 ถึง 5,000 ต่อ 24 ชั่วโมง

ลิงค์: ลิงค์แฟนเพจ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มเพื่อน Facebook เพิ่มเพื่อน Facebook

3698 คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook [500M] [R30] [1K-5K/วัน] (S2)🔥แนะนำ🔥 ฿154.64 100 1000000 3106 hours 19 minutes
คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook ส่วนตัว

** กรุณาเปิดแสดงจำนวนเพื่อนให้เห็น!! **

เริ่ม: 0-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K-5K วัน
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์เปิดสาธารณะ
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
✔️การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
3699 คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook [25M] [R45] [1K-10K/วัน] (S2)🔥แนะนำ🔥 ฿82.45 1000 1000000 Not enough data
คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook ส่วนตัว

** กรุณาเปิดแสดงจำนวนเพื่อนให้เห็น!! **

เริ่ม: 0-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K-10K วัน
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์เปิดสาธารณะ
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
✔️การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
3700 คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook [5K] [1K/วัน] (S2)⚡⚡ ฿65.82 1000 1000000 738 hours 16 minutes
คุณภาพ: ผู้ใช้งานจริง 100 เปอร์เซ็น
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 100
คำสั่งซื้อสูงสุด: 5,000
เริ่ม: ทันที! (ภายใน 5 ถึง 30 นาที)
ความเร็วปัจจุบัน: ค่อยๆเพิ่มขึ้น 100/300 ต่อวัน

เพิ่มยอดคำขอเพิ่มเพื่อน Facebook
ช่วยเพิ่มยอดผู้ติดตามได้
โดยคุณไม่ต้องกดรับเพื่อน

ใส่ลิ้งค์ Facebook ส่วนตัว
เปิดปุ่มขอเป็นเพื่อนไว้ก่อนสั่งซื้อ!
3701 คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook [5K] [R30] [500-1K/วัน] (S2) ฿154.64 100 1000000 Not enough data
คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook ส่วนตัว

** กรุณาเปิดแสดงจำนวนเพื่อนให้เห็น!! **

เริ่ม: 0-12 น.
ความเร็ว: 500-1k วัน
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์เปิดสาธารณะ
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
✔️การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
3702 คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook [5K] [1K/วัน] (S2) ฿277.07 1000 5000 Not enough data
เพิ่มยอดคำขอเพิ่มเพื่อน Facebook
ช่วยเพิ่มยอดผู้ติดตามได้
โดยคุณไม่ต้องกดรับเพื่อน

ใส่ลิ้งค์ Facebook ส่วนตัว
เปิดปุ่มขอเป็นเพื่อนไว้ก่อนสั่งซื้อ!
4721 คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook [200K] [1K/วัน] (S3) ฿436.89 1000 5000 Not enough data
คำขอเพิ่มเพื่อน Facebook ส่วนตัว

** กรุณาเปิดแสดงจำนวนเพื่อนให้เห็น!! **

เริ่ม: 0-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K วัน
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: โปรไฟล์ Facebook ส่วนตัว

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์เปิดสาธารณะ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook เพิ่มคนเข้ากลุ่ม Facebook

3703 เพิ่มยอดคนเข้ากลุ่ม Facebook [100K] [R45] [1K-10K/วัน] (S2)🔥แนะนำ🔥 ฿58.02 1000 500000 72 hours
เพิ่มยอดคนเข้ากลุ่ม Facebook

** กรุณาเปิดกลุ่มสาธารณะ เท่านั้น!! **
** กลุ่มจะต้องไม่มีคำถามในการเข้าร่วมกลุ่ม **

เริ่ม: 0-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K-10K วัน
การรับประกัน: 45 วัน

ลิงค์ : ใส่ลิงค์กลุ่มเฟสบุ๊ค
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/group/xxxxxxxx/

✔️บริการนี้ใช้ได้กับเฉพาะกลุ่มเปิดสาธารณะ
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
✔️การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
3704 เพิ่มยอดคนเข้ากลุ่ม Facebook [100M] [R30] [200-1K/วัน] (S2) ฿156.30 1000 1000000 Not enough data
เพิ่มยอดคนเข้ากลุ่ม Facebook

** กรุณาเปิดกลุ่มสาธารณะ เท่านั้น!! **
** กลุ่มจะต้องไม่มีคำถามในการเข้าร่วมกลุ่ม **

เริ่ม: 0-12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 200-1k วัน
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์ : ใส่ลิงค์กลุ่มเฟสบุ๊ค
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/group/xxxxxxxx/

✔️บริการนี้ใช้ได้กับเฉพาะกลุ่มเปิดสาธารณะ
✔️สามารถเติมยอดได้หากอัตราการลดลง มากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นไป
✔️การรับประกันจะขาดทันที หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ
3707 เพิ่มยอดคนเข้ากลุ่ม Facebook [25K] [6H] (S2)⚡ ฿169.81 1000 1000000 Not enough data
เพิ่มยอดคนเข้ากลุ่ม Facebook

ใส่ลิ้งค์กลุ่ม
กลุ่มจะต้องไม่มีคำถามในการเข้าร่วมกลุ่ม
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มรีวิวเพจ Facebook เพิ่มรีวิวเพจ Facebook

3708 รีวิวแฟนเพจ Facebook [ความคิดเห็นแบบสุ่ม] (S2) ฿3,571.74 10 1000 82 hours 6 minutes
คุณภาพ: คุณภาพสูง
ปริมาณ: ขั้นต่ำ 10 สูงสุด 5,000
ความเร็ว: 100-500 / วัน
รับประกัน: รับประกัน 30 วัน
3709 รีวิวแฟนเพจ Facebook [กำหนดเอง] (S2) ฿3,571.74 10 1000 Not enough data
คุณภาพ: คุณภาพสูง
ปริมาณ: ขั้นต่ำ 10 สูงสุด 5,000
ความเร็ว: 100-500 / วัน
รับประกัน: รับประกัน 30 วัน
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

Auto 🅰️ ถูกใจโพสต์ Facebook Auto 🅰️ ถูกใจโพสต์ Facebook

3749 Auto 🅰️ ถูกใจโพสต์ Facebook [สำหรับโพสต์ของเพจเท่านั้น] (S2) ฿46.98 100 100000 2 hours 22 minutes
ลิงค์: URL ของเพจ
เริ่ม: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1k-3k วัน
การรับประกัน: 30 วัน

โพสต์ใหม่ = สำหรับโพสต์อนาคต ที่คุณต้องการเพิ่มถูกใจอัตโนมัติ
ขั้นต่ำ = ปริมาณเพิ่มถูกใจขั้นต่ำที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
สูงสุด = ปริมาณเพิ่มถูกใจสูงสุดที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
Delay = คุณต้องการรอกี่นาทีหลังจากที่คุณโพสต์ก่อนที่เราจะส่งถูกใจไปยังโพสต์ของคุณ

** สำหรับโพสต์ใหม่ การสั่งซื้อจะยังไม่ถูกหักเงินจนกว่าคุณจะเริ่มโพสต์ **
[คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือหลังจากที่คุณโพสต์ หากยอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอระบบจะหยุดคำสั่งซื้อของคุณอัตโนมัติ]

———— โปรดอ่าน ————

ลิงค์: ลิงค์แฟนเพจเฟสบุ๊ค
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

❌อย่าส่งลิงค์โปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ - เฉพาะ URL ของเพจ
✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์บนเพจเปิดสาธารณะเท่านั้น
✔️เฉพาะตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่เท่านั้นที่สามารถขออัตราที่กำหนดเองได้
3750 Auto 🅰️ ถูกใจโพสต์ Facebook [สำหรับโพสต์ของเพจเท่านั้น] (S2) ฿208.05 10 40000 Not enough data
- ถูกใจโพสต์
- สำหรับโพสต์บนเพจเท่านั้น (ไม่ใช่สำหรับโพสต์โปรไฟล์ส่วนตัว)
- อย่าส่งลิงค์โปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ - เฉพาะ URL ของเพจ
- ขั้นต่ำ 50 สูงสุด 50k
- ความเร็ว - 5k-10k ต่อวัน
- เริ่ม: ทันที
- รับประกัน 30 วัน

โพสต์ใหม่ = สำหรับโพสต์อนาคต ที่คุณต้องการเพิ่มถูกใจอัตโนมัติ
ขั้นต่ำ = ปริมาณเพิ่มถูกใจขั้นต่ำที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
สูงสุด = ปริมาณเพิ่มถูกใจสูงสุดที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
Delay = คุณต้องการรอกี่นาทีหลังจากที่คุณโพสต์ก่อนที่เราจะส่งถูกใจไปยังโพสต์ของคุณ

** สำหรับโพสต์ใหม่ การสั่งซื้อจะยังไม่ถูกหักเงินจนกว่าคุณจะเริ่มโพสต์ **
[คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือหลังจากที่คุณโพสต์ หากยอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอระบบจะหยุดคำสั่งซื้อของคุณอัตโนมัติ]
3751 Auto 🅰️ ถูกใจโพสต์ Facebook [สำหรับโพสต์ของเพจเท่านั้น] (S2)⭐ ฿211.37 50 1000 Not enough data
ลิงค์: URL ของเพจ
เริ่ม: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1k-3k วัน
การรับประกัน: 30 วัน

โพสต์ใหม่ = สำหรับโพสต์อนาคต ที่คุณต้องการเพิ่มถูกใจอัตโนมัติ
ขั้นต่ำ = ปริมาณเพิ่มถูกใจขั้นต่ำที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
สูงสุด = ปริมาณเพิ่มถูกใจสูงสุดที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
Delay = คุณต้องการรอกี่นาทีหลังจากที่คุณโพสต์ก่อนที่เราจะส่งถูกใจไปยังโพสต์ของคุณ

** สำหรับโพสต์ใหม่ การสั่งซื้อจะยังไม่ถูกหักเงินจนกว่าคุณจะเริ่มโพสต์ **
[คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือหลังจากที่คุณโพสต์ หากยอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอระบบจะหยุดคำสั่งซื้อของคุณอัตโนมัติ]

———— โปรดอ่าน ————

ลิงค์: ลิงค์แฟนเพจเฟสบุ๊ค
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/

❌อย่าส่งลิงค์โปรไฟล์ส่วนตัวของคุณ - เฉพาะ URL ของเพจ
✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์บนเพจเปิดสาธารณะเท่านั้น
✔️เฉพาะตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่เท่านั้นที่สามารถขออัตราที่กำหนดเองได้
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

แชร์โพสต์ Facebook แชร์โพสต์ Facebook

4836 แชร์โพสต์ Facebook [80K] [ไม่รับประกัน] [1K/วัน] (S2) ฿113.23 2000 500000 800 hours 24 minutes
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 500-1K /วัน
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

หมายเหตุ: ทำให้บัญชีของคุณและโพสต์เป็นสาธารณะก่อนสั่งซื้อ!
** หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง **
4837 แชร์โพสต์ Facebook [80K] [ไม่รับประกัน] [10K/วัน] (S2)⭐ ฿47.66 100 20000 11 hours 43 minutes
เริ่ม: 0-5 นาที
ความเร็ว: 500-1K /วัน
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

หมายเหตุ: ทำให้บัญชีของคุณและโพสต์เป็นสาธารณะก่อนสั่งซื้อ!
** หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง **
3770 แชร์โพสต์ Facebook [100M] [ไม่รับประกัน] [1K/วัน] (S3)🔥 ฿872.77 20 300000 391 hours 39 minutes
เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1K/วัน
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890

หมายเหตุ: ทำให้บัญชีของคุณและโพสต์เป็นสาธารณะก่อนสั่งซื้อ!
** หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง **
4838 แชร์ปุ่มเว็บไซต์ Facebook [100K] [R30] [1K/วัน] (S2) ฿949.96 50 1000000 Not enough data
เริ่ม: 0-3 ชม.
ความเร็ว: 500-1000/วัน
การรับประกัน: รับประกัน 30 วัน

คุณภาพ: คุณภาพสูง
ปริมาณ: ต่ำสุด 25 สูงสุด 100k
3771 แชร์โพสต์ Facebook [100M] [12H - 1K] (S2)⭐🔥 ฿1,032.47 20 300000 Not enough data
✔ รองรับโพสต์ เพจและโปรไฟล์ส่วนตัว ทั้งสองใช้งานได้
✔ ขั้นต่ำ 50 แชร์ และ สูงสุดได้100,000,000 แชร์
✔ โพสต์นั้นจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะขณะทำการสั่งซื้อ
✔ เวลาเริ่มต้น 12 - 24 ชั่วโมง (ล่าช้าในปัจจุบัน)

** ไม่รองรับลิ้งค์มือถือ **
** โปรดใส่ปริมาณเป็นตัวเลขถ้วน เช่น 50 100 200 500 หรือ 1000
*** ห้ามใส่ปริมาณเป็นเศษ เช่น 512 1034

กรุณาตรวจสอบ facebook ของคุณว่าเปิดสาธารณะแล้ว
เราไม่คืนเงิน กรณีไม่ตั้งค่าเปิดสาธารณะโพสต์ ทุกกรณี
4839 แชร์โพสต์ Facebook [เอเชีย] [R30] [500/วัน] ฿1,668.96 50 25000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: 1-24 ชั่วโมง ความเร็ว: 500 / วัน การรับประกัน: 30 วัน ลิงค์: ลิงค์โพสต์ Facebook ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/posts/1234567890 หมายเหตุ: ทำให้บัญชีของคุณและโพสต์เป็นสาธารณะก่อนสั่งซื้อ! ** หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง **
3772 แชร์โพสต์ Facebook [1K] [คุณภาพสูง] 🔥🔥🔥🔥🔥 ฿7,581.48 10 1000 Not enough data
บัญชีคุณภาพสูง!
เริ่มใน 0-6 ชั่วโมง
สั่งซื้อขั้นต่ำ 10
ไม่มีการเติม / ไม่คืนเงิน
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

คอมเม้นท์ Facebook คอมเม้นท์ Facebook

3764 คอมเม้นท์ Facebook [สุ่ม] [เพศชาย] [100] [1H - ทันที]💦 ฿5,837.97 10 100 Not enough data
** บริการนี้อาจได้รับไม่ครบตามจำนวน **
*** เราไม่มีการเติม หรือคืนเงิน ***

- การซื้อขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยตนเอง -
3765 คอมเม้นท์ Facebook [สุ่ม] [เพศหญิง] [100] [1H - ทันที]💦 ฿5,837.97 10 100 Not enough data
** บริการนี้อาจได้รับไม่ครบตามจำนวน **
*** เราไม่มีการเติม หรือคืนเงิน ***

- การซื้อขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยตนเอง -
3768 คอมเม้นท์ Facebook [สุ่ม] [30] [อินเดีย] [1H - ทันที]💦 ฿6,671.83 10 100 Not enough data
** บริการนี้อาจได้รับไม่ครบตามจำนวน **
*** เราไม่มีการเติม หรือคืนเงิน ***

- การซื้อขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยตนเอง -
3763 คอมเม้นท์ Facebook [สุ่ม] [ไทย / เวียดนาม] [ผสม]⭐ ฿6,975.05 10 100 Not enough data
ไม่มีการเติม / ไม่คืนเงิน
ความคิดเห็นที่มีคุณภาพสูง
0-6 ชั่วโมงเริ่มต้น!
ไม่ทำซ้ำ
สั่งซื้อขั้นต่ำ 10

** บริการนี้อาจได้รับไม่ครบตามจำนวน **
*** เราไม่มีการเติม หรือคืนเงิน ***

- การซื้อขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยตนเอง -
3766 คอมเม้นท์ Facebook [กำหนดเอง] [เพศชาย] [100] [1H - ทันที]🔥🔥⭐ ฿9,173.38 10 100 Not enough data
คอมเม้นท์กำหนดเอง Facebook ชาย

** บริการนี้อาจได้รับไม่ครบตามจำนวน **
*** เราไม่มีการเติม หรือคืนเงิน ***

- การซื้อขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยตนเอง -
3767 คอมเม้นท์ Facebook [กำหนดเอง] [เพศหญิง] [100] [1H - ทันที]🔥🔥⭐ ฿9,173.38 10 100 Not enough data
คอมเม้นท์กำหนดเอง Facebook หญิง

** บริการนี้อาจได้รับไม่ครบตามจำนวน **
*** เราไม่มีการเติม หรือคืนเงิน ***

- การซื้อขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยตนเอง -
3769 คอมเม้นท์ Facebook [กำหนดเอง] [30] [อินเดีย] [1H - ทันที] ฿10,007.24 10 100 Not enough data
** บริการนี้อาจได้รับไม่ครบตามจำนวน **
*** เราไม่มีการเติม หรือคืนเงิน ***

- การซื้อขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยตนเอง -
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

ถูกใจคอมเม้นท์ Facebook 🔥 ใหม่ 🔥 ถูกใจคอมเม้นท์ Facebook 🔥 ใหม่ 🔥

3747 ถูกใจคอมเม้นท์ Facebook [50K] (S2)⚡⚡⚡ ฿196.06 10 5000 3 hours 9 minutes
คุณภาพ: 100 เปอร์เซ็น จริง
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 100
คำสั่งซื้อสูงสุด: 2000
เริ่ม: ทันที! (ภายใน 5 ถึง 30 นาที)
ความเร็วปัจจุบัน: 500 ถึง 3000 ต่อวัน (เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว)

วิธีสั่งซื้อ:
คัดลอกลิ้งค์คอมเม้นท์ ที่ต้องการเพิ่มถูกใจ
โดยการคลิกขวาที่เวลาคอมเม้นท์ และกดคัดลอกลิ้งค์

ดูตัวอย่าง
https://prnt.sc/ts3yhq

จากนั้นคุณจะได้ลิ้งค์ประมาณนี้
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2646037885711053&id=1949414172040098&comment_id=2646057452375763

ในช่อง Username ของเจ้าของคอมเม้นท์
- ให้ใส่ชื่อ facebook คอมเม้นนั้นๆ ในตัวอย่างลิ้งค์ด้านบนจะต้องใส่ชื่อ รัตนา พูดเพราะ
หมายถึง ระบบจะไปกดไลค์คอมเมนท์ที่ชื่อ รัตนา พูดเพราะ

** หมายเหตุ ไม่รับลิ้งค์มือถือ หรือลิ้งค์ผิดประเภท **
เราจะไม่คืนเงินทุกกรณี ในการใส่ลิ้งค์ผิดประเภท !!
3748 ถูกใจคอมเม้นท์ Facebook [ไม่รับประกัน] ฿7,581.48 10 100 Not enough data
เพิ่มยอดกดถูกใจคอมเม้นท์

วิธีสั่งซื้อ:
คัดลอกลิ้งค์คอมเม้นท์ ที่ต้องการเพิ่มถูกใจ
โดยการคลิกขวาที่เวลาคอมเม้นท์ และกดคัดลอกลิ้งค์

ดูตัวอย่าง
https://prnt.sc/ts3yhq

จากนั้นคุณจะได้ลิ้งค์ประมาณนี้
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2646037885711053&id=1949414172040098&comment_id=2646057452375763

** หมายเหตุ ไม่รับลิ้งค์มือถือ หรือลิ้งค์ผิดประเภท **
เราจะไม่คืนเงินทุกกรณี ในการใส่ลิ้งค์ผิดประเภท !!
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มยอดวิววิดีโอ Facebook / ยอดวิววิดีโอ Story เพิ่มยอดวิววิดีโอ Facebook / ยอดวิววิดีโอ Story

3786 ยอดวิววิดีโอ Story Facebook [10M] [ทันที - 10K/วัน] (S2) ฿104.36 50 1800 10 minutes
ลิงค์: ใส่ลิงค์ Story Facebook
เริ่ม: 0-60 นาที
ความเร็ว: 1k-10k/วัน
การรับประกัน: ไม่มี

หมายเหตุ: หาก Facebook Update ความเร็วอาจช้าลง
(ความเร็วปัจจุบันจนถึงการอัปเดต Facebook ครั้งต่อไป)

ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/stories/123456789
3785 ยอดวิววิดีโอ Facebook [สร้างรายได้] [1M] [2/30น.]⚡️💦⭐ ฿304.23 5000 10000000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: สูงถึง 100K / วัน
การรับประกัน: ไม่มีเติม/ไม่คืนเงิน
รายละเอียด: คุณภาพสูง - เวลาในการดูวิดีโอ 2 ถึง 30 นาที!

ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/videos/123456789
3787 ยอดวิววิดีโอ Story Facebook [10K] [10K/วัน] [เริ่มทันที] (S2)🔥 ฿307.08 100 100000 Not enough data
เริ่ม: 0-60 นาที
ความเร็ว: 1k-10k/วัน
การรับประกัน: ไม่มี
ลิงค์: ใส่ลิงค์ Story Facebook

ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/stories/123456789
3788 ยอดวิววิดีโอ Story Facebook [1K] [1H - 1K/วัน] ฿872.77 20 1000 Not enough data
ดูเรื่องราวทั้งหมด (สูงสุด 10 เรื่อง)
สูงสุด IS 1K เท่านั้น (อย่าสั่งหลายครั้ง)
ไม่มีการเติมยอด / ไม่คืนเงิน
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มคนดู Live / กดถูกใจ Live Facebook 🔥 ใหม่ 🔥 เพิ่มคนดู Live / กดถูกใจ Live Facebook 🔥 ใหม่ 🔥

161 คนเข้าชม Live Facebook [30 นาที] [คุณภาพสูง]⭐⭐⭐ ฿254.69 30 5000 7 hours 34 minutes
เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
ความเร็ว: 1,000 ต่อนาที
คุณภาพสูง
การรับประกัน: ไม่มี
จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-100 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————
ลิงค์: แทรก URL วิดีโอไลฟ์สด Facebook แบบเต็ม
ลิงค์ตัวอย่าง 1: https://www.facebook.com/user/videos/ID
ลิงค์ตัวอย่าง 2: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/videos/1234567890

❌ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้:
- ลิ้งมือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
❌ใส่ลิงค์ผิดรูปแบบไม่คืนเงินทุกกรณี - ห้ามตั้งไลฟ์สดเป็นส่วนตัว!
✔️สถานะจะแสดงเป็นเสร็จสมบูรณ์ทันทีเมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)

หากการสั่งซื้อบริการนี้มีปัญหา ยอดไม่ขึ้น
ไปที่หน้า Page Insights และ Video Library ของคุณ
เพียงคลิกที่วิดีโอถ่ายทอดสดที่คุณต้องการดูตัวชี้วัด
และคุณจะพบจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดในแท็บใหม่ทั้งหมด
คลิกแท็บเพื่อค้นหาชาร์ตอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการถ่ายทอดสด

(โปรดแคปหน้าจอด้วยโปรแกรม https://prnt.sc/ เท่านั้น!)
แคปหน้าจอเต็มหน้า และอัพโหลดรูปภาพ
ส่งลิ้งค์ที่อัพโหลดภาพให้ทีมงานทางตั๋วช่วยเหลือ เพื่อยกเลิกขอเงินคืน
169 คนเข้าชม Live Facebook [30 นาที] (S2)🔥🔥🔥🔥🔥 ฿346.08 100 6000 6 hours 15 minutes
เริ่ม: ทันที
ความเร็ว: จัดส่ง 1 ชม.
การรับประกัน: ไม่จำเป็น

หมายเหตุ!
- จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-110 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
- แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————

** วางลิ้งค์เต็มวิดีโอที่กำลังไลฟ์สดเท่านั้น **
ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **

หลังจาก 3-5 นาที หากผู้ชมไม่รับชม คุณสามารถส่งข้อความหาเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้
โปรดแคปหน้าจอด้วยโปรแกรม https://prnt.sc/ เท่านั้น!
(ไปที่หน้า Page Insights และ Video Library ของคุณ)
เพียงคลิกที่วิดีโอถ่ายทอดสดที่คุณต้องการดูตัวชี้วัด
และคุณจะพบจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดในแท็บใหม่ทั้งหมด
คลิกแท็บเพื่อค้นหาชาร์ตอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการถ่ายทอดสด
แคปหน้าจอเต็มหน้า และอัพโหลดรูปภาพ
ส่งลิ้งค์ที่อัพโหลดภาพให้ทีมงานทางตั๋วช่วยเหลือ เพื่อยกเลิกขอเงินคืน
162 คนเข้าชม Live Facebook [60 นาที] [คุณภาพสูง]⭐⭐⭐ ฿442.20 30 5000 19 hours 21 minutes
เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
ความเร็ว: 1,000 ต่อนาที
คุณภาพสูง
การรับประกัน: ไม่มี
จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-100 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————
ลิงค์: แทรก URL วิดีโอไลฟ์สด Facebook แบบเต็ม
ลิงค์ตัวอย่าง 1: https://www.facebook.com/user/videos/ID
ลิงค์ตัวอย่าง 2: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/videos/1234567890

❌ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้:
- ลิ้งมือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
❌ใส่ลิงค์ผิดรูปแบบไม่คืนเงินทุกกรณี - ห้ามตั้งไลฟ์สดเป็นส่วนตัว!
✔️สถานะจะแสดงเป็นเสร็จสมบูรณ์ทันทีเมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)

หากการสั่งซื้อบริการนี้มีปัญหา ยอดไม่ขึ้น
ไปที่หน้า Page Insights และ Video Library ของคุณ
เพียงคลิกที่วิดีโอถ่ายทอดสดที่คุณต้องการดูตัวชี้วัด
และคุณจะพบจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดในแท็บใหม่ทั้งหมด
คลิกแท็บเพื่อค้นหาชาร์ตอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการถ่ายทอดสด

(โปรดแคปหน้าจอด้วยโปรแกรม https://prnt.sc/ เท่านั้น!)
แคปหน้าจอเต็มหน้า และอัพโหลดรูปภาพ
ส่งลิ้งค์ที่อัพโหลดภาพให้ทีมงานทางตั๋วช่วยเหลือ เพื่อยกเลิกขอเงินคืน
170 คนเข้าชม Live Facebook [60 นาที] (S2)🔥🔥🔥🔥🔥 ฿691.15 50 6000 23 hours 42 minutes
เริ่ม: ทันที
ความเร็ว: จัดส่ง 1 ชม.
การรับประกัน: ไม่จำเป็น

หมายเหตุ!
- จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-110 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
- แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————

** วางลิ้งค์เต็มวิดีโอที่กำลังไลฟ์สดเท่านั้น **
ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **

หลังจาก 3-5 นาที หากผู้ชมไม่รับชม คุณสามารถส่งข้อความหาเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้
โปรดแคปหน้าจอด้วยโปรแกรม https://prnt.sc/ เท่านั้น!
(ไปที่หน้า Page Insights และ Video Library ของคุณ)
เพียงคลิกที่วิดีโอถ่ายทอดสดที่คุณต้องการดูตัวชี้วัด
และคุณจะพบจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดในแท็บใหม่ทั้งหมด
คลิกแท็บเพื่อค้นหาชาร์ตอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการถ่ายทอดสด
แคปหน้าจอเต็มหน้า และอัพโหลดรูปภาพ
ส่งลิ้งค์ที่อัพโหลดภาพให้ทีมงานทางตั๋วช่วยเหลือ เพื่อยกเลิกขอเงินคืน
163 คนเข้าชม Live Facebook [90 นาที] [คุณภาพสูง]⭐⭐⭐ ฿662.78 30 5000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
ความเร็ว: 1,000 ต่อนาที
คุณภาพสูง
การรับประกัน: ไม่มี
จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-100 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————
ลิงค์: แทรก URL วิดีโอไลฟ์สด Facebook แบบเต็ม
ลิงค์ตัวอย่าง 1: https://www.facebook.com/user/videos/ID
ลิงค์ตัวอย่าง 2: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/videos/1234567890

❌ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้:
- ลิ้งมือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
❌ใส่ลิงค์ผิดรูปแบบไม่คืนเงินทุกกรณี - ห้ามตั้งไลฟ์สดเป็นส่วนตัว!
✔️สถานะจะแสดงเป็นเสร็จสมบูรณ์ทันทีเมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)

หากการสั่งซื้อบริการนี้มีปัญหา ยอดไม่ขึ้น
ไปที่หน้า Page Insights และ Video Library ของคุณ
เพียงคลิกที่วิดีโอถ่ายทอดสดที่คุณต้องการดูตัวชี้วัด
และคุณจะพบจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดในแท็บใหม่ทั้งหมด
คลิกแท็บเพื่อค้นหาชาร์ตอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการถ่ายทอดสด

(โปรดแคปหน้าจอด้วยโปรแกรม https://prnt.sc/ เท่านั้น!)
แคปหน้าจอเต็มหน้า และอัพโหลดรูปภาพ
ส่งลิ้งค์ที่อัพโหลดภาพให้ทีมงานทางตั๋วช่วยเหลือ เพื่อยกเลิกขอเงินคืน
171 คนเข้าชม Live Facebook [90 นาที] (S2)🔥🔥🔥🔥🔥 ฿1,036.22 50 6000 Not enough data
เริ่ม: ทันที
ความเร็ว: จัดส่ง 1 ชม.
การรับประกัน: ไม่จำเป็น

หมายเหตุ!
- จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-110 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
- แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————

** วางลิ้งค์เต็มวิดีโอที่กำลังไลฟ์สดเท่านั้น **
ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **

หลังจาก 3-5 นาที หากผู้ชมไม่รับชม คุณสามารถส่งข้อความหาเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้
โปรดแคปหน้าจอด้วยโปรแกรม https://prnt.sc/ เท่านั้น!
(ไปที่หน้า Page Insights และ Video Library ของคุณ)
เพียงคลิกที่วิดีโอถ่ายทอดสดที่คุณต้องการดูตัวชี้วัด
และคุณจะพบจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดในแท็บใหม่ทั้งหมด
คลิกแท็บเพื่อค้นหาชาร์ตอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการถ่ายทอดสด
แคปหน้าจอเต็มหน้า และอัพโหลดรูปภาพ
ส่งลิ้งค์ที่อัพโหลดภาพให้ทีมงานทางตั๋วช่วยเหลือ เพื่อยกเลิกขอเงินคืน
354 คนเข้าชม Live Facebook [30 นาที] (S2)🔥🔥 ฿636.44 20 5000 7 minutes
เริ่ม: ทันที
สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์ แต่ผู้ชมจะค่อยๆเพิ่มขึ้น
สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์ แต่ผู้ชมเพิ่มขึ้น
การรับประกัน: ไม่มี

หมายเหตุ!
- จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-110 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
- แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————

** วางลิ้งค์เต็มวิดีโอที่กำลังไลฟ์สดเท่านั้น **
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/123456789
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/watch/live/?v=123456789xxxxx

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **

⛔ เราไม่รับ URL แบบสั้น
ตัวอย่าง: https://fb.watch/8a_xxxxx/
164 คนเข้าชม Live Facebook [120 นาที] [คุณภาพสูง]⭐⭐⭐ ฿883.38 30 5000 17 hours 59 minutes
เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
ความเร็ว: 1,000 ต่อนาที
คุณภาพสูง
การรับประกัน: ไม่มี
จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-100 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————
ลิงค์: แทรก URL วิดีโอไลฟ์สด Facebook แบบเต็ม
ลิงค์ตัวอย่าง 1: https://www.facebook.com/user/videos/ID
ลิงค์ตัวอย่าง 2: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/videos/1234567890

❌ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้:
- ลิ้งมือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
❌ใส่ลิงค์ผิดรูปแบบไม่คืนเงินทุกกรณี - ห้ามตั้งไลฟ์สดเป็นส่วนตัว!
✔️สถานะจะแสดงเป็นเสร็จสมบูรณ์ทันทีเมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)

หากการสั่งซื้อบริการนี้มีปัญหา ยอดไม่ขึ้น
ไปที่หน้า Page Insights และ Video Library ของคุณ
เพียงคลิกที่วิดีโอถ่ายทอดสดที่คุณต้องการดูตัวชี้วัด
และคุณจะพบจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดในแท็บใหม่ทั้งหมด
คลิกแท็บเพื่อค้นหาชาร์ตอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการถ่ายทอดสด

(โปรดแคปหน้าจอด้วยโปรแกรม https://prnt.sc/ เท่านั้น!)
แคปหน้าจอเต็มหน้า และอัพโหลดรูปภาพ
ส่งลิ้งค์ที่อัพโหลดภาพให้ทีมงานทางตั๋วช่วยเหลือ เพื่อยกเลิกขอเงินคืน
165 คนเข้าชม Live Facebook [150 นาที] [คุณภาพสูง]⭐⭐⭐ ฿1,103.97 30 5000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
ความเร็ว: 1,000 ต่อนาที
คุณภาพสูง
การรับประกัน: ไม่มี
จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-100 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————
ลิงค์: แทรก URL วิดีโอไลฟ์สด Facebook แบบเต็ม
ลิงค์ตัวอย่าง 1: https://www.facebook.com/user/videos/ID
ลิงค์ตัวอย่าง 2: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/videos/1234567890

❌ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้:
- ลิ้งมือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
❌ใส่ลิงค์ผิดรูปแบบไม่คืนเงินทุกกรณี - ห้ามตั้งไลฟ์สดเป็นส่วนตัว!
✔️สถานะจะแสดงเป็นเสร็จสมบูรณ์ทันทีเมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)

หากการสั่งซื้อบริการนี้มีปัญหา ยอดไม่ขึ้น
ไปที่หน้า Page Insights และ Video Library ของคุณ
เพียงคลิกที่วิดีโอถ่ายทอดสดที่คุณต้องการดูตัวชี้วัด
และคุณจะพบจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดในแท็บใหม่ทั้งหมด
คลิกแท็บเพื่อค้นหาชาร์ตอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการถ่ายทอดสด

(โปรดแคปหน้าจอด้วยโปรแกรม https://prnt.sc/ เท่านั้น!)
แคปหน้าจอเต็มหน้า และอัพโหลดรูปภาพ
ส่งลิ้งค์ที่อัพโหลดภาพให้ทีมงานทางตั๋วช่วยเหลือ เพื่อยกเลิกขอเงินคืน
173 คนเข้าชม Live Facebook [150 นาที] (S2)🔥🔥🔥🔥🔥 ฿1,876.39 50 6000 Not enough data
เริ่ม: ทันที
ความเร็ว: จัดส่ง 1 ชม.
การรับประกัน: ไม่จำเป็น

หมายเหตุ!
- จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-110 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
- แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————

** วางลิ้งค์เต็มวิดีโอที่กำลังไลฟ์สดเท่านั้น **
ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **

หลังจาก 3-5 นาที หากผู้ชมไม่รับชม คุณสามารถส่งข้อความหาเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้
โปรดแคปหน้าจอด้วยโปรแกรม https://prnt.sc/ เท่านั้น!
(ไปที่หน้า Page Insights และ Video Library ของคุณ)
เพียงคลิกที่วิดีโอถ่ายทอดสดที่คุณต้องการดูตัวชี้วัด
และคุณจะพบจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดในแท็บใหม่ทั้งหมด
คลิกแท็บเพื่อค้นหาชาร์ตอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการถ่ายทอดสด
แคปหน้าจอเต็มหน้า และอัพโหลดรูปภาพ
ส่งลิ้งค์ที่อัพโหลดภาพให้ทีมงานทางตั๋วช่วยเหลือ เพื่อยกเลิกขอเงินคืน
166 คนเข้าชม Live Facebook [180 นาที] [คุณภาพสูง]⭐⭐⭐ ฿1,324.56 30 5000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
ความเร็ว: 1,000 ต่อนาที
คุณภาพสูง
การรับประกัน: ไม่มี
จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-100 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————
ลิงค์: แทรก URL วิดีโอไลฟ์สด Facebook แบบเต็ม
ลิงค์ตัวอย่าง 1: https://www.facebook.com/user/videos/ID
ลิงค์ตัวอย่าง 2: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/videos/1234567890

❌ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้:
- ลิ้งมือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
❌ใส่ลิงค์ผิดรูปแบบไม่คืนเงินทุกกรณี - ห้ามตั้งไลฟ์สดเป็นส่วนตัว!
✔️สถานะจะแสดงเป็นเสร็จสมบูรณ์ทันทีเมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)

หากการสั่งซื้อบริการนี้มีปัญหา ยอดไม่ขึ้น
ไปที่หน้า Page Insights และ Video Library ของคุณ
เพียงคลิกที่วิดีโอถ่ายทอดสดที่คุณต้องการดูตัวชี้วัด
และคุณจะพบจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดในแท็บใหม่ทั้งหมด
คลิกแท็บเพื่อค้นหาชาร์ตอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการถ่ายทอดสด

(โปรดแคปหน้าจอด้วยโปรแกรม https://prnt.sc/ เท่านั้น!)
แคปหน้าจอเต็มหน้า และอัพโหลดรูปภาพ
ส่งลิ้งค์ที่อัพโหลดภาพให้ทีมงานทางตั๋วช่วยเหลือ เพื่อยกเลิกขอเงินคืน
174 คนเข้าชม Live Facebook [180 นาที] (S2)🔥🔥🔥🔥🔥 ฿2,071.43 50 6000 Not enough data
เริ่ม: ทันที
ความเร็ว: จัดส่ง 1 ชม.
การรับประกัน: ไม่จำเป็น

หมายเหตุ!
- จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-110 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
- แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————

** วางลิ้งค์เต็มวิดีโอที่กำลังไลฟ์สดเท่านั้น **
ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **

หลังจาก 3-5 นาที หากผู้ชมไม่รับชม คุณสามารถส่งข้อความหาเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้
โปรดแคปหน้าจอด้วยโปรแกรม https://prnt.sc/ เท่านั้น!
(ไปที่หน้า Page Insights และ Video Library ของคุณ)
เพียงคลิกที่วิดีโอถ่ายทอดสดที่คุณต้องการดูตัวชี้วัด
และคุณจะพบจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดในแท็บใหม่ทั้งหมด
คลิกแท็บเพื่อค้นหาชาร์ตอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการถ่ายทอดสด
แคปหน้าจอเต็มหน้า และอัพโหลดรูปภาพ
ส่งลิ้งค์ที่อัพโหลดภาพให้ทีมงานทางตั๋วช่วยเหลือ เพื่อยกเลิกขอเงินคืน
355 คนเข้าชม Live Facebook [60 นาที] (S2)🔥🔥 ฿1,105.74 20 5000 2 minutes
เริ่ม: ทันที
สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์ แต่ผู้ชมจะค่อยๆเพิ่มขึ้น
สถานะแสดงเสร็จสมบูรณ์ แต่ผู้ชมเพิ่มขึ้น
การรับประกัน: ไม่มี

หมายเหตุ!
- จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-110 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
- แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————

** วางลิ้งค์เต็มวิดีโอที่กำลังไลฟ์สดเท่านั้น **
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/user/videos/123456789
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/watch/live/?v=123456789xxxxx

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **

⛔ เราไม่รับ URL แบบสั้น
ตัวอย่าง: https://fb.watch/8a_xxxxx/
167 คนเข้าชม Live Facebook [210 นาที] [คุณภาพสูง]⭐⭐⭐ ฿1,545.15 30 5000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
ความเร็ว: 1,000 ต่อนาที
คุณภาพสูง
การรับประกัน: ไม่มี
จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-100 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————
ลิงค์: แทรก URL วิดีโอไลฟ์สด Facebook แบบเต็ม
ลิงค์ตัวอย่าง 1: https://www.facebook.com/user/videos/ID
ลิงค์ตัวอย่าง 2: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/videos/1234567890

❌ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้:
- ลิ้งมือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
❌ใส่ลิงค์ผิดรูปแบบไม่คืนเงินทุกกรณี - ห้ามตั้งไลฟ์สดเป็นส่วนตัว!
✔️สถานะจะแสดงเป็นเสร็จสมบูรณ์ทันทีเมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)

หากการสั่งซื้อบริการนี้มีปัญหา ยอดไม่ขึ้น
ไปที่หน้า Page Insights และ Video Library ของคุณ
เพียงคลิกที่วิดีโอถ่ายทอดสดที่คุณต้องการดูตัวชี้วัด
และคุณจะพบจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดในแท็บใหม่ทั้งหมด
คลิกแท็บเพื่อค้นหาชาร์ตอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการถ่ายทอดสด

(โปรดแคปหน้าจอด้วยโปรแกรม https://prnt.sc/ เท่านั้น!)
แคปหน้าจอเต็มหน้า และอัพโหลดรูปภาพ
ส่งลิ้งค์ที่อัพโหลดภาพให้ทีมงานทางตั๋วช่วยเหลือ เพื่อยกเลิกขอเงินคืน
175 คนเข้าชม Live Facebook [210 นาที] (S2)🔥🔥🔥🔥🔥 ฿2,416.50 50 6000 Not enough data
เริ่ม: ทันที
ความเร็ว: จัดส่ง 1 ชม.
การรับประกัน: ไม่จำเป็น

หมายเหตุ!
- จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-110 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
- แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————

** วางลิ้งค์เต็มวิดีโอที่กำลังไลฟ์สดเท่านั้น **
ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **

หลังจาก 3-5 นาที หากผู้ชมไม่รับชม คุณสามารถส่งข้อความหาเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้
โปรดแคปหน้าจอด้วยโปรแกรม https://prnt.sc/ เท่านั้น!
(ไปที่หน้า Page Insights และ Video Library ของคุณ)
เพียงคลิกที่วิดีโอถ่ายทอดสดที่คุณต้องการดูตัวชี้วัด
และคุณจะพบจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดในแท็บใหม่ทั้งหมด
คลิกแท็บเพื่อค้นหาชาร์ตอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการถ่ายทอดสด
แคปหน้าจอเต็มหน้า และอัพโหลดรูปภาพ
ส่งลิ้งค์ที่อัพโหลดภาพให้ทีมงานทางตั๋วช่วยเหลือ เพื่อยกเลิกขอเงินคืน
168 คนเข้าชม Live Facebook [240 นาที] [คุณภาพสูง]⭐⭐⭐ ฿1,765.75 30 5000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: 0 - 5 นาที
ความเร็ว: 1,000 ต่อนาที
คุณภาพสูง
การรับประกัน: ไม่มี
จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-100 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————
ลิงค์: แทรก URL วิดีโอไลฟ์สด Facebook แบบเต็ม
ลิงค์ตัวอย่าง 1: https://www.facebook.com/user/videos/ID
ลิงค์ตัวอย่าง 2: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/videos/1234567890

❌ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้:
- ลิ้งมือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
❌ใส่ลิงค์ผิดรูปแบบไม่คืนเงินทุกกรณี - ห้ามตั้งไลฟ์สดเป็นส่วนตัว!
✔️สถานะจะแสดงเป็นเสร็จสมบูรณ์ทันทีเมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)

หากการสั่งซื้อบริการนี้มีปัญหา ยอดไม่ขึ้น
ไปที่หน้า Page Insights และ Video Library ของคุณ
เพียงคลิกที่วิดีโอถ่ายทอดสดที่คุณต้องการดูตัวชี้วัด
และคุณจะพบจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดในแท็บใหม่ทั้งหมด
คลิกแท็บเพื่อค้นหาชาร์ตอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการถ่ายทอดสด

(โปรดแคปหน้าจอด้วยโปรแกรม https://prnt.sc/ เท่านั้น!)
แคปหน้าจอเต็มหน้า และอัพโหลดรูปภาพ
ส่งลิ้งค์ที่อัพโหลดภาพให้ทีมงานทางตั๋วช่วยเหลือ เพื่อยกเลิกขอเงินคืน
176 คนเข้าชม Live Facebook [240 นาที] (S2)🔥🔥🔥🔥🔥 ฿2,761.58 50 6000 Not enough data
เริ่ม: ทันที
ความเร็ว: จัดส่ง 1 ชม.
การรับประกัน: ไม่จำเป็น

หมายเหตุ!
- จำนวนผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณ 80-110 เปอร์เซ็นต์ จนกว่าจะสิ้นสุดนาทีที่คุณเลือก
- แพ็คเกจสตรีมมิงแบบสดไม่สามารถคืนเงินได้

———— โปรดอ่าน ————

** วางลิ้งค์เต็มวิดีโอที่กำลังไลฟ์สดเท่านั้น **
ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **

หลังจาก 3-5 นาที หากผู้ชมไม่รับชม คุณสามารถส่งข้อความหาเราเพื่อขอความช่วยเหลือได้
โปรดแคปหน้าจอด้วยโปรแกรม https://prnt.sc/ เท่านั้น!
(ไปที่หน้า Page Insights และ Video Library ของคุณ)
เพียงคลิกที่วิดีโอถ่ายทอดสดที่คุณต้องการดูตัวชี้วัด
และคุณจะพบจำนวนผู้รับชมการถ่ายทอดสดในแท็บใหม่ทั้งหมด
คลิกแท็บเพื่อค้นหาชาร์ตอินเทอร์แอคทีฟระหว่างการถ่ายทอดสด
แคปหน้าจอเต็มหน้า และอัพโหลดรูปภาพ
ส่งลิ้งค์ที่อัพโหลดภาพให้ทีมงานทางตั๋วช่วยเหลือ เพื่อยกเลิกขอเงินคืน
160 ถูกใจวิดีโอ Live Facebook [250K] [ไม่รับประกัน] [5K/วัน]⭐ ฿358.77 100 20000 Not enough data
บริการนี้สำหรับวิดีโอไลฟ์สด Facebook

สูงสุด: 250K
ไม่มีการเติม
สูงสุด: 20K
เวลาเริ่มต้น: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 5K/วัน

ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.facebook.com/xxxxxxxx/videos/1234567890

❌ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้:
- ลิ้งมือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
❌ใส่ลิงค์ผิดรูปแบบไม่คืนเงินทุกกรณี - ห้ามตั้งไลฟ์สดเป็นส่วนตัว!
✔️สถานะจะแสดงเป็นเสร็จสมบูรณ์ทันทีเมื่อผู้ชมเริ่มเพิ่มขึ้น (ไม่ต้องกังวล)
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มคนดูไลฟ์สด Facebook [สำรอง2] เพิ่มคนดูไลฟ์สด Facebook [สำรอง2]

3810 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [30 นาที] (S2)🔥 ฿2,333.68 50 1000 Not enough data
- ใส่ลิ้งค์วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดเท่านั้น
- วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดต้องเปิดสาธารณะ
- เริ่มทันที

ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID
หมายเหตุอีกครั้ง: https://www.facebook.com/user/videos/ID

--------- โปรดอ่าน ---------

ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้ :
- ลิงค์มือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
สั่งซื้อเฉพาะรูปแบบที่ทำงานได้ดีที่สุด:
https://www.facebook.com/user( หรือ IDuser) / videos / ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **
3811 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [40 นาที] (S2)🔥 ฿3,023.81 50 1000 Not enough data
- ใส่ลิ้งค์วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดเท่านั้น
- วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดต้องเปิดสาธารณะ
- เริ่มทันที

ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID
หมายเหตุอีกครั้ง: https://www.facebook.com/user/videos/ID

--------- โปรดอ่าน ---------

ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้ :
- ลิงค์มือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
สั่งซื้อเฉพาะรูปแบบที่ทำงานได้ดีที่สุด:
https://www.facebook.com/user( หรือ IDuser) / videos / ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **
3812 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [50 นาที] (S2)🔥 ฿3,713.96 50 1000 Not enough data
- ใส่ลิ้งค์วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดเท่านั้น
- วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดต้องเปิดสาธารณะ
- เริ่มทันที

ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID
หมายเหตุอีกครั้ง: https://www.facebook.com/user/videos/ID

--------- โปรดอ่าน ---------

ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้ :
- ลิงค์มือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
สั่งซื้อเฉพาะรูปแบบที่ทำงานได้ดีที่สุด:
https://www.facebook.com/user( หรือ IDuser) / videos / ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **
3813 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [60 นาที] (S2)🔥 ฿4,266.07 50 1000 Not enough data
- ใส่ลิ้งค์วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดเท่านั้น
- วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดต้องเปิดสาธารณะ
- เริ่มทันที

ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID
หมายเหตุอีกครั้ง: https://www.facebook.com/user/videos/ID

--------- โปรดอ่าน ---------

ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้ :
- ลิงค์มือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
สั่งซื้อเฉพาะรูปแบบที่ทำงานได้ดีที่สุด:
https://www.facebook.com/user( หรือ IDuser) / videos / ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **
3814 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [70 นาที] (S2)🔥 ฿5,094.24 50 1000 Not enough data
- ใส่ลิ้งค์วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดเท่านั้น
- วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดต้องเปิดสาธารณะ
- เริ่มทันที

ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID
หมายเหตุอีกครั้ง: https://www.facebook.com/user/videos/ID

--------- โปรดอ่าน ---------

ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้ :
- ลิงค์มือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
สั่งซื้อเฉพาะรูปแบบที่ทำงานได้ดีที่สุด:
https://www.facebook.com/user( หรือ IDuser) / videos / ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **
3815 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [80 นาที] (S2)🔥 ฿5,784.39 50 1000 Not enough data
- ใส่ลิ้งค์วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดเท่านั้น
- วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดต้องเปิดสาธารณะ
- เริ่มทันที

ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID
หมายเหตุอีกครั้ง: https://www.facebook.com/user/videos/ID

--------- โปรดอ่าน ---------

ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้ :
- ลิงค์มือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
สั่งซื้อเฉพาะรูปแบบที่ทำงานได้ดีที่สุด:
https://www.facebook.com/user( หรือ IDuser) / videos / ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **
3816 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [90 นาที] (S2)🔥 ฿6,474.52 50 1000 Not enough data
- ใส่ลิ้งค์วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดเท่านั้น
- วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดต้องเปิดสาธารณะ
- เริ่มทันที

ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID
หมายเหตุอีกครั้ง: https://www.facebook.com/user/videos/ID

--------- โปรดอ่าน ---------

ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้ :
- ลิงค์มือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
สั่งซื้อเฉพาะรูปแบบที่ทำงานได้ดีที่สุด:
https://www.facebook.com/user( หรือ IDuser) / videos / ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **
3817 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [100 นาที] (S2)🔥 ฿7,178.45 50 1000 Not enough data
- ใส่ลิ้งค์วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดเท่านั้น
- วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดต้องเปิดสาธารณะ
- เริ่มทันที

ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID
หมายเหตุอีกครั้ง: https://www.facebook.com/user/videos/ID

--------- โปรดอ่าน ---------

ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้ :
- ลิงค์มือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
สั่งซื้อเฉพาะรูปแบบที่ทำงานได้ดีที่สุด:
https://www.facebook.com/user( หรือ IDuser) / videos / ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **
3818 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [110 นาที] (S2)🔥 ฿7,868.60 50 1000 Not enough data
- ใส่ลิ้งค์วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดเท่านั้น
- วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดต้องเปิดสาธารณะ
- เริ่มทันที

ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID
หมายเหตุอีกครั้ง: https://www.facebook.com/user/videos/ID

--------- โปรดอ่าน ---------

ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้ :
- ลิงค์มือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
สั่งซื้อเฉพาะรูปแบบที่ทำงานได้ดีที่สุด:
https://www.facebook.com/user( หรือ IDuser) / videos / ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **
3819 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [120 นาที] (S2)🔥 ฿8,558.73 50 1000 Not enough data
- ใส่ลิ้งค์วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดเท่านั้น
- วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดต้องเปิดสาธารณะ
- เริ่มทันที

ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID
หมายเหตุอีกครั้ง: https://www.facebook.com/user/videos/ID

--------- โปรดอ่าน ---------

ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้ :
- ลิงค์มือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
สั่งซื้อเฉพาะรูปแบบที่ทำงานได้ดีที่สุด:
https://www.facebook.com/user( หรือ IDuser) / videos / ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **
3821 คนเข้าชมไลฟ์สด Facebook [60 นาที] (S2)🔥🔥🔥 ฿518.62 50 3000 11 hours 17 minutes
- ใส่ลิ้งค์วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดเท่านั้น
- วีดีโอที่กำลังถ่ายทอดสดต้องเปิดสาธารณะ
- เริ่มทันที
- สามารถสั่งซื้อซ้ำได้
- ดูเพิ่มขึ้น 90 -120 เปอร์เซ็น

ตัวอย่างรูปแบบลิ้งค์: https://www.facebook.com/user/videos/ID
หมายเหตุอีกครั้ง: https://www.facebook.com/user/videos/ID

--------- โปรดอ่าน ---------

ห้ามสั่งซื้อในรูปแบบต่อไปนี้ :
- ลิงค์มือถือ m.facebook.com
- facebook.com/watch/live/?v=id
สั่งซื้อเฉพาะรูปแบบที่ทำงานได้ดีที่สุด:
https://www.facebook.com/user( หรือ IDuser) / videos / ID

** ไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณใส่ลิ้งค์ผิดรูปแบบที่กำหนด **
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

Auto 🅰️ เพิ่มคนดู Live Facebook - รายเดือน (30 วัน)💎 Auto 🅰️ เพิ่มคนดู Live Facebook - รายเดือน (30 วัน)💎

3839 Auto 🅰️ คนเข้าชม Live Facebook [50 คน]⭐⚡️ ฿11,371.72 1 1 Not enough data
• เริ่มทันที
• การสั่งซื้อเพียงวางลิ้งค์ Facebook ID ส่วนตัว หรือ ลิ้งค์ ID แฟนเพจ
• ความยาววิดีโอไลฟ์สด ไม่จำกัด
• ไม่จำกัดจำนวนไลฟ์สดต่อวัน
• ระบบจะสแกนโพสต์ใหม่ของโปรไฟล์หรือหน้าแฟนเพจเอง
หากมีวิดีโอไลฟ์สดใหม่ ระบบจะดำเนินการอัตโนมัติ (ระบบจะสแกนทุกๆ 30 วินาที)
• บริการนี้ไม่สามารถยกเลิก / คืนเงิน

ตัวอย่างเช่น :
หากคุณสั่งซื้อ 100 การรับชม ใน 30 วัน จากนั้นคุณสามารถไลฟ์สดสตรีมได้แบบไม่จำกัดต่อวัน
บนหน้าโปรไฟล์หรือหน้าแฟนเพจของคุณ
หลังจากเปิดวิดีโอไลฟ์สดคุณจะได้รับ 80 - 100 การรับชม ต่อครั้งในการดูสตรีมสด
(และความยาววิดีโอที่ไม่จำกัด)

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3840 Auto 🅰️ คนเข้าชม Live Facebook [100 คน]⭐⚡️ ฿22,742.43 1 1 Not enough data
• เริ่มทันที
• การสั่งซื้อเพียงวางลิ้งค์ Facebook ID ส่วนตัว หรือ ลิ้งค์ ID แฟนเพจ
• ความยาววิดีโอไลฟ์สด ไม่จำกัด
• ไม่จำกัดจำนวนไลฟ์สดต่อวัน
• ระบบจะสแกนโพสต์ใหม่ของโปรไฟล์หรือหน้าแฟนเพจเอง
หากมีวิดีโอไลฟ์สดใหม่ ระบบจะดำเนินการอัตโนมัติ (ระบบจะสแกนทุกๆ 30 วินาที)
• บริการนี้ไม่สามารถยกเลิก / คืนเงิน

ตัวอย่างเช่น :
หากคุณสั่งซื้อ 100 การรับชม ใน 30 วัน จากนั้นคุณสามารถไลฟ์สดสตรีมได้แบบไม่จำกัดต่อวัน
บนหน้าโปรไฟล์หรือหน้าแฟนเพจของคุณ
หลังจากเปิดวิดีโอไลฟ์สดคุณจะได้รับ 80 - 100 การรับชม ต่อครั้งในการดูสตรีมสด
(และความยาววิดีโอที่ไม่จำกัด)

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3841 Auto 🅰️ คนเข้าชม Live Facebook [200 คน]⭐⚡️ ฿45,483.85 1 1 Not enough data
• เริ่มทันที
• การสั่งซื้อเพียงวางลิ้งค์ Facebook ID ส่วนตัว หรือ ลิ้งค์ ID แฟนเพจ
• ความยาววิดีโอไลฟ์สด ไม่จำกัด
• ไม่จำกัดจำนวนไลฟ์สดต่อวัน
• ระบบจะสแกนโพสต์ใหม่ของโปรไฟล์หรือหน้าแฟนเพจเอง
หากมีวิดีโอไลฟ์สดใหม่ ระบบจะดำเนินการอัตโนมัติ (ระบบจะสแกนทุกๆ 30 วินาที)
• บริการนี้ไม่สามารถยกเลิก / คืนเงิน

ตัวอย่างเช่น :
หากคุณสั่งซื้อ 100 การรับชม ใน 30 วัน จากนั้นคุณสามารถไลฟ์สดสตรีมได้แบบไม่จำกัดต่อวัน
บนหน้าโปรไฟล์หรือหน้าแฟนเพจของคุณ
หลังจากเปิดวิดีโอไลฟ์สดคุณจะได้รับ 80 - 100 การรับชม ต่อครั้งในการดูสตรีมสด
(และความยาววิดีโอที่ไม่จำกัด)

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3842 Auto 🅰️ คนเข้าชม Live Facebook [300 คน]⭐⚡️ ฿68,225.28 1 1 Not enough data
• เริ่มทันที
• การสั่งซื้อเพียงวางลิ้งค์ Facebook ID ส่วนตัว หรือ ลิ้งค์ ID แฟนเพจ
• ความยาววิดีโอไลฟ์สด ไม่จำกัด
• ไม่จำกัดจำนวนไลฟ์สดต่อวัน
• ระบบจะสแกนโพสต์ใหม่ของโปรไฟล์หรือหน้าแฟนเพจเอง
หากมีวิดีโอไลฟ์สดใหม่ ระบบจะดำเนินการอัตโนมัติ (ระบบจะสแกนทุกๆ 30 วินาที)
• บริการนี้ไม่สามารถยกเลิก / คืนเงิน

ตัวอย่างเช่น :
หากคุณสั่งซื้อ 100 การรับชม ใน 30 วัน จากนั้นคุณสามารถไลฟ์สดสตรีมได้แบบไม่จำกัดต่อวัน
บนหน้าโปรไฟล์หรือหน้าแฟนเพจของคุณ
หลังจากเปิดวิดีโอไลฟ์สดคุณจะได้รับ 80 - 100 การรับชม ต่อครั้งในการดูสตรีมสด
(และความยาววิดีโอที่ไม่จำกัด)

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3843 Auto 🅰️ คนเข้าชม Live Facebook [400 คน]⭐⚡️ ฿90,966.70 1 1 Not enough data
• เริ่มทันที
• การสั่งซื้อเพียงวางลิ้งค์ Facebook ID ส่วนตัว หรือ ลิ้งค์ ID แฟนเพจ
• ความยาววิดีโอไลฟ์สด ไม่จำกัด
• ไม่จำกัดจำนวนไลฟ์สดต่อวัน
• ระบบจะสแกนโพสต์ใหม่ของโปรไฟล์หรือหน้าแฟนเพจเอง
หากมีวิดีโอไลฟ์สดใหม่ ระบบจะดำเนินการอัตโนมัติ (ระบบจะสแกนทุกๆ 30 วินาที)
• บริการนี้ไม่สามารถยกเลิก / คืนเงิน

ตัวอย่างเช่น :
หากคุณสั่งซื้อ 100 การรับชม ใน 30 วัน จากนั้นคุณสามารถไลฟ์สดสตรีมได้แบบไม่จำกัดต่อวัน
บนหน้าโปรไฟล์หรือหน้าแฟนเพจของคุณ
หลังจากเปิดวิดีโอไลฟ์สดคุณจะได้รับ 80 - 100 การรับชม ต่อครั้งในการดูสตรีมสด
(และความยาววิดีโอที่ไม่จำกัด)

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3844 คนเข้าชม Live Facebook [1 ไลฟ์/วัน] [ผู้ชม 50 คน 90 นาที] [รายเดือน 30 วัน]🔥 ฿6,065.38 1 1 Not enough data
เวลาเริ่มต้นอาจใช้เวลานานถึง 8 นาที
1 ไลฟ์ ต่อวัน
เวลาในการรับชม 90 นาที
ไม่มีการคืนเงินสำหรับ ID วิดีโอที่ถูกลบ

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3845 คนเข้าชม Live Facebook [1 ไลฟ์/วัน] [ผู้ชม 50 คน 180 นาที] [รายเดือน 30 วัน]🔥 ฿9,097.57 1 1 Not enough data
เวลาเริ่มต้นอาจใช้เวลานานถึง 8 นาที
1 ไลฟ์ ต่อวัน
เวลาในการรับชม 180 นาที
ไม่มีการคืนเงินสำหรับ ID วิดีโอที่ถูกลบ

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3846 คนเข้าชม Live Facebook [1 ไลฟ์/วัน] [ผู้ชม 50 คน 240 นาที] [รายเดือน 30 วัน]🔥 ฿10,613.67 1 1 Not enough data
เวลาเริ่มต้นอาจใช้เวลานานถึง 8 นาที
1 ไลฟ์ ต่อวัน
เวลาในการรับชม 240 นาที
ไม่มีการคืนเงินสำหรับ ID วิดีโอที่ถูกลบ

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3847 คนเข้าชม Live Facebook [2 ไลฟ์/วัน] [ผู้ชม 50 คน 90 นาที] [รายเดือน 30 วัน]🔥 ฿9,097.57 1 1 Not enough data
เวลาเริ่มต้นอาจใช้เวลานานถึง 8 นาที
2 ไลฟ์ ต่อวัน
เวลาในการรับชม 90 นาที
ไม่มีการคืนเงินสำหรับ ID วิดีโอที่ถูกลบ

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3848 คนเข้าชม Live Facebook [2 ไลฟ์/วัน] [ผู้ชม 50 คน 180 นาที] [รายเดือน 30 วัน]🔥 ฿12,129.76 1 1 Not enough data
เวลาเริ่มต้นอาจใช้เวลานานถึง 8 นาที
2 ไลฟ์ ต่อวัน
เวลาในการรับชม 180 นาที
ไม่มีการคืนเงินสำหรับ ID วิดีโอที่ถูกลบ

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3849 คนเข้าชม Live Facebook [2 ไลฟ์/วัน] [ผู้ชม 50 คน 240 นาที] [รายเดือน 30 วัน]🔥 ฿16,678.05 1 1 Not enough data
เวลาเริ่มต้นอาจใช้เวลานานถึง 8 นาที
2 ไลฟ์ ต่อวัน
เวลาในการรับชม 240 นาที
ไม่มีการคืนเงินสำหรับ ID วิดีโอที่ถูกลบ

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3850 คนเข้าชม Live Facebook [3 ไลฟ์/วัน] [ผู้ชม 50 คน 90 นาที] [รายเดือน 30 วัน]🔥 ฿10,613.67 1 1 Not enough data
เวลาเริ่มต้นอาจใช้เวลานานถึง 8 นาที
3 ไลฟ์ ต่อวัน
เวลาในการรับชม 90 นาที
ไม่มีการคืนเงินสำหรับ ID วิดีโอที่ถูกลบ

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3851 คนเข้าชม Live Facebook [3 ไลฟ์/วัน] [ผู้ชม 50 คน 180 นาที] [รายเดือน 30 วัน]🔥 ฿16,678.05 1 1 Not enough data
เวลาเริ่มต้นอาจใช้เวลานานถึง 8 นาที
3 ไลฟ์ ต่อวัน
เวลาในการรับชม 180 นาที
ไม่มีการคืนเงินสำหรับ ID วิดีโอที่ถูกลบ

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3852 คนเข้าชม Live Facebook [3 ไลฟ์/วัน] [ผู้ชม 50 คน 240 นาที] [รายเดือน 30 วัน]🔥 ฿21,984.38 1 1 Not enough data
เวลาเริ่มต้นอาจใช้เวลานานถึง 8 นาที
3 ไลฟ์ ต่อวัน
เวลาในการรับชม 240 นาที
ไม่มีการคืนเงินสำหรับ ID วิดีโอที่ถูกลบ

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3853 คนเข้าชม Live Facebook [1 ไลฟ์/วัน] [ผู้ชม 100 คน 90 นาที] [รายเดือน 30 วัน]🔥 ฿10,613.67 1 1 Not enough data
เวลาเริ่มต้นอาจใช้เวลานานถึง 8 นาที
1 ไลฟ์ ต่อวัน
เวลาในการรับชม 90 นาที
ไม่มีการคืนเงินสำหรับ ID วิดีโอที่ถูกลบ

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3854 คนเข้าชม Live Facebook [1 ไลฟ์/วัน] [ผู้ชม 100 คน 180 นาที] [รายเดือน 30 วัน]🔥 ฿16,678.05 1 1 Not enough data
เวลาเริ่มต้นอาจใช้เวลานานถึง 8 นาที
1 ไลฟ์ ต่อวัน
เวลาในการรับชม 180 นาที
ไม่มีการคืนเงินสำหรับ ID วิดีโอที่ถูกลบ

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3855 คนเข้าชม Live Facebook [1 ไลฟ์/วัน] [ผู้ชม 100 คน 240 นาที] [รายเดือน 30 วัน]🔥 ฿21,226.33 1 1 Not enough data
เวลาเริ่มต้นอาจใช้เวลานานถึง 8 นาที
1 ไลฟ์ ต่อวัน
เวลาในการรับชม 240 นาที
ไม่มีการคืนเงินสำหรับ ID วิดีโอที่ถูกลบ

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
3856 คนเข้าชม Live Facebook [2 ไลฟ์/วัน] [ผู้ชม 100 คน 90 นาที] [รายเดือน 30 วัน]🔥 ฿16,678.05 1 1 Not enough data
เวลาเริ่มต้นอาจใช้เวลานานถึง 8 นาที
2 ไลฟ์ ต่อวัน
เวลาในการรับชม 90 นาที
ไม่มีการคืนเงินสำหรับ ID วิดีโอที่ถูกลบ

• การดูลิ้งค์ ID เฟสบุ๊ค
รับ ID ที่นี่ : https://findmyfbid.com/
ตัวอย่างเช่น https://www.facebook.com/facebook/ = 20531316728

(นำ ID ลิ้งค์ของคุณวางลงที่ช่องลิ้งค์และกดสั่งซื้อ)
** เพียงแค่วาง ID : 20531316728 และกด สั่งซื้อ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มผู้ติดตาม Subscribe Youtube เพิ่มผู้ติดตาม Subscribe Youtube

4086 ผู้ติดตาม Youtube [100K] [ไม่รับประกัน] [1K-10K/วัน] (S2) ฿76.03 100 20000 9 minutes
❌** คำเตือน! ยอดอาจลดลง 50-100 เปอร์เซ็นต์ ในวันเดียว
❌เราไม่รับประกัน
❌เราไม่สามารถยกเลิกและเร่งคำสั่งซื้อให้เร็วขึ้นได้
❌อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ
❌อย่าเปิดตั๋วสำหรับปัญหาการสั่งซื้อนี้

เริ่มต้น: ทันที - 3 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 / วัน
รับประกัน: ไม่มี
คุณภาพ: บอทสมาชิก Youtube คุณภาพต่ำ

อาจลดลง: 50 - 100 เปอร์เซ็นต์ (หรือมากกว่า)
** การสั่งซื้อหมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขการลดลงทั้งหมดได้ **

ลิงค์: ใส่ลิงค์ช่อง YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/channel/XXXXXXXX
4087 ผู้ติดตาม Youtube [100K] [BOT] [ไม่รับประกัน] [1K-10K/วัน] (S2) ฿156.74 100 100000 Not enough data
❌** คำเตือน! ยอดอาจลดลง 50-100 เปอร์เซ็นต์ ในวันเดียว
❌เราไม่รับประกัน
❌เราไม่สามารถยกเลิกและเร่งคำสั่งซื้อให้เร็วขึ้นได้
❌อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ
❌อย่าเปิดตั๋วสำหรับปัญหาการสั่งซื้อนี้

เริ่มต้น: ทันที - 3 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500 / วัน
รับประกัน: ไม่มี
คุณภาพ: บอทสมาชิก Youtube คุณภาพต่ำ

อาจลดลง: 50 - 100 เปอร์เซ็นต์ (หรือมากกว่า)
** การสั่งซื้อหมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขการลดลงทั้งหมดได้ **

ลิงค์: ใส่ลิงค์ช่อง YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/channel/XXXXXXXX
4089 ผู้ติดตาม Youtube [50K] [ไม่รับประกัน] [1K-10K/วัน] (S2) ฿175.32 100 100000 Not enough data
❌** คำเตือน! ยอดอาจลดลง 50-100 เปอร์เซ็นต์ ในวันเดียว
❌เราไม่รับประกัน
❌เราไม่สามารถยกเลิกและเร่งคำสั่งซื้อให้เร็วขึ้นได้
❌อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ
❌อย่าเปิดตั๋วสำหรับปัญหาการสั่งซื้อนี้

สั่งซื้อขั้นต่ำ: 100
คำสั่งซื้อสูงสุด: 15,000
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 3 ชม
ความเร็วปัจจุบัน: 500 ถึง 1,000 ต่อวัน
การรับประกัน: ไม่รับประกัน / ไม่มีการคืนเงิน

อาจลดลง: 50 - 100 เปอร์เซ็นต์ (หรือมากกว่า)
** การสั่งซื้อหมายถึงคุณยอมรับเงื่อนไขการลดลงทั้งหมดได้ **

ลิงค์: ใส่ลิงค์ช่อง YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/channel/XXXXXXXX
4090 YouTube - เพิ่มติดตาม | ไม่ลด | รับประกัน90วัน | 10-500/วัน | บริการยอดนิยม 💎 ฿2,866.22 200 2000000 Not enough data
❌เราไม่สามารถยกเลิกและเร่งคำสั่งซื้อให้เร็วขึ้นได้
❌อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ
❌อย่าเปิดตั๋วสำหรับปัญหาการสั่งซื้อนี้

เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 24 ชม
ความเร็วปัจจุบัน: 10 ถึง 15 ต่อวัน
รับประกัน: รับประกัน 30 วัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน

อัตราการลดลง ปัจจุบัน 5 - 10 เปอร์เซ็นต์

ลิงค์: ใส่ลิงค์ช่อง YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/channel/XXXXXXXX
4091 ผู้ติดตาม Youtube [100K] [R30] [1H - 20/วัน] [ทำงานช้า]💦♻️ ฿2,982.41 10 2000 Not enough data
❌เราไม่สามารถยกเลิกและเร่งคำสั่งซื้อให้เร็วขึ้นได้
❌อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ
❌อย่าเปิดตั๋วสำหรับปัญหาการสั่งซื้อนี้

เวลาเริ่มต้น: ทันที - 6 ชั่วโมง
ความเร็ว: 20 / วัน (รูปแบบธรรมชาติ)
การรับประกัน: 30 วัน
รายละเอียด: ผู้ใช้ที่ใช้งานจริงของสหรัฐอเมริกา

ลิงค์: ใส่ลิงค์ช่อง YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/channel/XXXXXXXX

** หมายเหตุ: เปิดแสดงยอดผู้ติดตามทุกครั้งก่อนสั่งซื้อ
หลังสั่งซื้อหากคุณปิดการแสดงยอดผู้ติดตาม เราจะถือว่าการรับประกันขาด

ไม่เติมยอด และไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณปิดการแสดงยอด
4092 ผู้ติดตาม Youtube [10K] [R30] [24H - 10/วัน] [ทำงานช้า]♻️ ฿2,877.81 10 2000 Not enough data
❌เราไม่สามารถยกเลิกและเร่งคำสั่งซื้อให้เร็วขึ้นได้
❌อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ
❌อย่าเปิดตั๋วสำหรับปัญหาการสั่งซื้อนี้

เวลาเริ่มต้น: 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10/วัน
สูงสุด: 10K
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ใส่ลิงค์ช่อง YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/channel/XXXXXXXX

** หมายเหตุ: เปิดแสดงยอดผู้ติดตามทุกครั้งก่อนสั่งซื้อ
หลังสั่งซื้อหากคุณปิดการแสดงยอดผู้ติดตาม เราจะถือว่าการรับประกันขาด

ไม่เติมยอด และไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณปิดการแสดงยอด
4093 ผู้ติดตาม Youtube [100K] [R30] [1H - 45/วัน] [ทำงานช้า]💦♻️ ฿3,117.54 10 2000 Not enough data
❌เราไม่สามารถยกเลิกและเร่งคำสั่งซื้อให้เร็วขึ้นได้
❌อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ
❌อย่าเปิดตั๋วสำหรับปัญหาการสั่งซื้อนี้

รับประกันเติมยอด 30 วัน
เริ่ม 1 - 24 ชม.
ความเร็ว 10/วัน

ลิงค์: ใส่ลิงค์ช่อง YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/channel/XXXXXXXX

** หมายเหตุ: เปิดแสดงยอดผู้ติดตามทุกครั้งก่อนสั่งซื้อ
หลังสั่งซื้อหากคุณปิดการแสดงยอดผู้ติดตาม เราจะถือว่าการรับประกันขาด

ไม่เติมยอด และไม่คืนเงินทุกกรณี หากคุณปิดการแสดงยอด
4094 ผู้ติดตาม Youtube [5K] [R30] [1H - 30/วัน] [ทำงานช้า] (S2) ฿1,182.52 20 6000 Not enough data
❌เราไม่สามารถยกเลิกและเร่งคำสั่งซื้อให้เร็วขึ้นได้
❌อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ
❌อย่าเปิดตั๋วสำหรับปัญหาการสั่งซื้อนี้

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10-30/วัน
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ใส่ลิงค์ช่อง YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/channel/xxxxxxxxx

✔️ใช้งานได้กับช่องที่เปิดสาธารณะแสดงยอดผู้ติดตามเท่านั้น!!
✔️ช่อง YouTube ต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย 1 คน
✔️ช่องต้องมีอย่างน้อย 1 วิดีโอ
คุณจะได้รับจำนวนการดู + ชอบวิดีโอของคุณ
❌ไม่เติม/ไม่คืนเงิน/ไม่ยกเลิก/ไม่บางส่วน หากจำนวนยอดของคุณลดต่ำกว่านับเริ่มต้นคำสั่ง หรือถูกเปลี่ยนชื่อ หรือถูกลบลิ้งค์ หรือปิดส่วนตัว
4095 ผู้ติดตาม Youtube [จากโฆษณา] [2.5K] [R365] [10-20/วัน] [ทำงานช้า]♻️ ฿4,359.78 10 2000 Not enough data
❌เราไม่สามารถยกเลิกและเร่งคำสั่งซื้อให้เร็วขึ้นได้
❌อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ
❌อย่าเปิดตั๋วสำหรับปัญหาการสั่งซื้อนี้

เริ่ม: 0 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10-20/วัน
คุณภาพ: ช้า (อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ)
การรับประกัน: 365 วัน

ลิงค์: ใส่ลิงค์ช่อง YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/channel/xxxxxxxxx

✔️ใช้งานได้กับช่องที่เปิดสาธารณะแสดงยอดผู้ติดตามเท่านั้น!!
❌ไม่มีบางส่วน/ไม่ยกเลิกทุกกรณี
❌ไม่สามารถขอเติมยอดได้
4096 ผู้ติดตาม Youtube [อาหรับ] [4K] [R30] [เริ่มทันที] [500/วัน] (S2) ฿4,970.01 20 4000 Not enough data
❌เราไม่สามารถยกเลิกและเร่งคำสั่งซื้อให้เร็วขึ้นได้
❌อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ
❌อย่าเปิดตั๋วสำหรับปัญหาการสั่งซื้อนี้

เริ่มต้น: ทันที - 3 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10-500 / วัน
รับประกัน: 30 วัน
คุณภาพ: สมาชิก Youtube ผู้ใช้งานจริง
อาจลดลง: 5 - 50 เปอร์เซ็นต์ (หรือมากกว่า)

ลิงค์: ใส่ลิงค์ช่อง YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/channel/xxxxxxxxx
4097 ผู้ติดตาม Youtube [อียิปต์ & โมร็อกโก] [50K] [ไม่รับประกัน] [100/วัน] ฿8,718.56 100 100000 Not enough data
❌เราไม่สามารถยกเลิกและเร่งคำสั่งซื้อให้เร็วขึ้นได้
❌อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ
❌อย่าเปิดตั๋วสำหรับปัญหาการสั่งซื้อนี้

เริ่ม: 6 - 24 ชั่วโมง
ความเร็ว: 100/วัน
คุณภาพ: ช้า (อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ)
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ใส่ลิงค์ช่อง YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/channel/xxxxxxxxx

✔️ใช้งานได้กับช่องที่เปิดสาธารณะแสดงยอดผู้ติดตามเท่านั้น!!
❌ไม่มีบางส่วน/ไม่ยกเลิกทุกกรณี
❌ไม่สามารถขอเติมยอดได้
4098 🇳🇬🇬🇭ผู้ติดตาม Youtube [ไนจีเรีย & กานา] [1K] [ไม่รับประกัน] [100/วัน] ฿11,333.83 50 100000 Not enough data
❌เราไม่สามารถยกเลิกและเร่งคำสั่งซื้อให้เร็วขึ้นได้
❌อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ
❌อย่าเปิดตั๋วสำหรับปัญหาการสั่งซื้อนี้

เริ่ม: 1 - 2 ชั่วโมง
ความเร็ว: 100/วัน
คุณภาพ: ช้า (อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ)
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ใส่ลิงค์ช่อง YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/channel/xxxxxxxxx

✔️ใช้งานได้กับช่องที่เปิดสาธารณะแสดงยอดผู้ติดตามเท่านั้น!!
❌ไม่มีบางส่วน/ไม่ยกเลิกทุกกรณี
❌ไม่สามารถขอเติมยอดได้
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มยอดวิว Youtube เพิ่มยอดวิว Youtube

3882 ยอดวิว Youtube [100M] [R60] [50K-300K/วัน] (S2)🔥แนะนำ🔥 ฿179.24 10000 100000000 Not enough data
ลิงค์: ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=gznuqMpFJ7E

⚠ เปิดใช้งานการฝัง
⚠ วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดอายุและเปิดสำหรับทุกประเทศ
3883 ยอดวิว Youtube [แถมถูกใจ] [10M] [R30] [250K/วัน] (S2)🔥แนะนำ🔥 ฿169.81 10000 10000000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: สูงสุด 250k ต่อวัน
การรับประกัน: 30 วัน
ที่มา: แนะนำ + ภายนอก (ผสม)

ลิงค์: ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=gznuqMpFJ7E

หมายเหตุ :
1. เซิร์ฟเวอร์นี้ให้มุมมองพิเศษและจะมีการลดลงจากมุมมองพิเศษ ไม่มีการเติมหรือไม่มีการคืนเงินสำหรับการดูพิเศษที่ส่ง หากคุณซื้อ 5k+ 5k+ 5k เราจะตรวจสอบว่าคุณมีเงิน 15k หรือไม่เพื่อเติม
2. สามารถเพิ่มไลค์ได้ 1-2% ของจำนวนการดูของคุณ ไม่มีการรับประกันสำหรับไลค์ คุณจ่ายเงินสำหรับการดูไม่ใช่สำหรับการถูกใจ

⚠ เปิดใช้งานการฝัง
⚠ วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดอายุและเปิดสำหรับทุกประเทศ
3885 ยอดวิว Youtube [100M] [R∞] [20K/วัน] (S2)🔥แนะนำ🔥 ฿244.81 100 1000000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 20k/วัน
การรับประกัน: ตลอดชีพ
ที่มา: ภายนอก Facebook

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
3886 ยอดวิว Youtube [ดีสำหรับการจัดอันดับ] [1M] [R∞] [100K/วัน] (S2)🔥แนะนำ🔥 ฿151.05 100 7000000 148 hours 58 minutes
การรับประกัน: ตลอดชีพ
เริ่ม: 6-12Hrs
ความเร็ว: 100k/วัน
ที่มา: ภายนอก

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
3888 ยอดวิว Youtube [100K] [R∞] [1H - 1K/วัน]🔥แนะนำ🔥 ฿158.54 200 5000000 Not enough data
3889 ยอดวิว Youtube [10M] [R∞] [1H - 30K/วัน]🔥แนะนำ🔥 ฿313.13 100 5000000 Not enough data
รับประกันตลอดชีพ!
ดูเวลาจริง
ไม่ลด
แบบสุ่ม
3890 ยอดวิว Youtube [80K] [ไม่รับประกัน] [10K/วัน] (S2) ฿56.37 1000 2000000 Not enough data
เริ่ม: ทันที - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1,000-10k/วัน
การรับประกัน: ไม่มี
คุณภาพ: ดูจริง

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌** คำเตือน! ยอดอาจลดลง 50-100 เปอร์เซ็นต์ ในวันเดียว
❌เราไม่รับประกัน
❌เราไม่สามารถยกเลิกและเร่งคำสั่งซื้อให้เร็วขึ้นได้ อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ
❌อย่าเปิดตั๋วสำหรับปัญหาการสั่งซื้อนี้

โปรดทราบ: หากคุณเห็นเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าเสร็จสิ้น แต่การดูไม่ปรากฏ ให้คลิกที่ปุ่ม LIKE จำนวนการดูจะปรากฏภายใน 30 วินาที
3893 ยอดวิว Youtube [100M] [ไม่รับประกัน] [10K/วัน] (S2) ฿73.03 1000 100000000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 50k/วัน
การรับประกัน: ไม่มี
การเก็บรักษา 10-50 เปอร์เซ็นต์
มุมมองทั่วโลก
หน้าสำหรับดูเดสก์ท็อป Windows & มุมมองแบบฝัง

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌** คำเตือน! ยอดอาจลดลง 50-100 เปอร์เซ็นต์ ในวันเดียว
❌เราไม่รับประกัน
❌เราไม่สามารถยกเลิกและเร่งคำสั่งซื้อให้เร็วขึ้นได้ อย่าสั่งถ้าความเร็วนั้นไม่เหมาะกับคุณ
❌อย่าเปิดตั๋วสำหรับปัญหาการสั่งซื้อนี้

โปรดทราบ: หากคุณเห็นเครื่องหมายคำสั่งซื้อว่าเสร็จสิ้น แต่การดูไม่ปรากฏ ให้คลิกที่ปุ่ม LIKE จำนวนการดูจะปรากฏภายใน 30 วินาที
3894 ยอดวิว Youtube [100M] [1H - 30K/วัน] ฿105.25 120 500000 Not enough data
เริ่มทันที
ไม่มีการเติม
ผู้ใช้งานทั่วโลก
สำหรับหน้าเดสก์ท็อป Windows & มุมมองแบบฝัง

หมายเหตุ: หากคุณเห็นเครื่องหมายคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
แต่มุมมองไม่ปรากฏให้คลิกที่ปุ่ม LIKE มุมมองจะปรากฏภายใน 30 วินาที

ตัวเลือกที่สอง:
ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของการดูจากที่นี่: http://youtubecount.com/
3896 ยอดวิว Youtube [10M] [R∞] [3K/วัน] (S2)⭐ ฿94.56 100 50000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 3k-5k/วัน
การรับประกัน: ตลอดชีพ

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
เซิร์ฟเวอร์แสดงการดูพิเศษ 10-20เปอร์เซ็นต์
หากการดรอปมาจากมุมมองพิเศษ เราจะไม่เติม
3900 ยอดวิว Youtube [20K] [24H - 200/วัน] ฿158.26 1000 100000000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: ทันที - 72 ชั่วโมง
ความเร็ว: 50-300 / วัน
การรับประกัน: ไม่มี
คุณภาพ: โดยปกติแล้วจะมีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 2 เท่า
(หลังจากเสร็จสิ้นการดูต่อไป)

- มุมมองที่สร้างรายได้
-10-250 วินาที - การเก็บรักษา

สำคัญ = หากคำสั่งซื้อถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว
และคุณไม่เห็นจำนวนการดูเพิ่มขึ้น
เช่น หลังจาก 30 วินาที ให้รีเฟรชการดูของคุณจะปรากฏขึ้น
3901 ยอดวิว Youtube [100M] [R30] [5H - 3M/วัน] ฿148.83 100 100000000 Not enough data
เริ่มเวลา: ทันทีในเวลาจริง (5 ชั่วโมงในวิดีโอ)
ความเร็วสูงถึง 3-4 ล้าน / วัน
เก็บรักษา 20-40 วินาที
ไม่มีบางส่วน / ไม่มีการคืนเงิน
ที่มา: ภายนอกและอื่น ๆ
3902 ยอดวิว Youtube [ไม่เติม] [1M] [เริ่ม 0-1 ชม.] [50K/วัน] ฿154.99 100 1000000 Not enough data
ไม่มีการเติม
ซื้อได้สูงสุด: 1M
เวลาเริ่มต้น: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 50K / วัน

* หมายเหตุ: ต้องสั่งซื้อจำนวนหลักพัน เช่น 1000, 2000, 3000, 5000 เป็นต้น
ห้ามใส่จำนวนเศษ 1200, 1201
3903 ยอดวิว Youtube [R180] [100M] [เริ่ม 0 - 1 ชม.] [20K/วัน] ฿237.90 100 100000000 Not enough data
รับประกัน 180 วัน
ซื้อได้สูงสุด: 100M
เวลาเริ่มต้น: 0 - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 20K / วัน
3904 ยอดวิว Youtube [20M] [R30] [1H - 75K/วัน]🔥🔥🔥 ฿97.66 100 2147483647 Not enough data
ความเร็ว: 50K ถึง 200K ต่อวัน
3905 ยอดวิว Youtube [100M] [R∞] [50K/วัน] (S2) ฿233.05 100 7000000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 50k-200k/วัน
การรับประกัน: ตลอดอายุการใช้งาน
ที่มาของความคิดเห็น: ภายนอก

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌หากยอดดูเก่าของคุณลดลง เราจะไม่เติม
❌การดูเป็นการเติมอัตโนมัติ หากการดรอปจะเติมโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเปิดตั๋วกรณียอดลดลง
3906 ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M/วัน] [ไม่ลด] [12H - 500K/วัน] ฿237.90 100000 100000000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: 12 ถึง 24 ชั่วโมง (สำหรับการอนุมัติโฆษณา)
True Adword Views ความเร็วสูงพิเศษ
ความเร็วไม่เกิน (300-500k / ชั่วโมง) หากความยาววิดีโอสั้น

คืนเงิน 100 เปอร์เซ็นต์ หากไม่ได้ดู AdWord

การเก็บรักษาสูง + ความประทับใจสูง
ความเร็วสูงสุด: 10M / วัน
หากความยาววิดีโอสั้นกว่า: -
1 นาที - ความเร็ว 500k-1M
(มากกว่า 5 นาทีความเร็วจะลดลง)

- ยอดจริง
- แหล่งที่มาของแท้ที่แท้จริง
- ไม่ลด
- รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- คุณภาพสูง + ดีที่สุด

วิดีโอต้องสดจึงจะไม่มีการลด
เนื่องจากไม่สามารถเติมการดูที่มีการลดลงของเก่าได้เนื่องจาก AdWord
3907 ยอดวิว Youtube [1M] [R∞] [150K/วัน] (S2)⚡ ฿151.21 100 880000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 100k-150k/วัน
การรับประกัน: ตลอดอายุการใช้งาน
การเก็บรักษา - 0-2 นาที
ประเภทอุปกรณ์ - ( สุ่ม )

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌ หากคำสั่งซื้อของคุณได้รับเงินคืนบางส่วน และหลังจากนั้นจำนวนการดูจะลดลงหรือวิดีโอถูกลบ - ไม่มีการเติมและไม่มีการคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อบางส่วน
3909 ยอดวิว Youtube [1M] [R∞] [500K/วัน] (S2)⚡ ฿244.81 100 1000000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 2k-3k/วัน
การรับประกัน: ตลอดอายุการใช้งาน
การเก็บรักษา - 0-2 นาที
ประเภทอุปกรณ์ - ( สุ่ม )
เซิร์ฟเวอร์นี้สามารถยอมรับวิดีโอประเภทใดก็ได้ ปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานการฝัง

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌ หากคำสั่งซื้อของคุณได้รับเงินคืนบางส่วน และหลังจากนั้นจำนวนการดูจะลดลงหรือวิดีโอถูกลบ - ไม่มีการเติมและไม่มีการคืนเงินสำหรับการสั่งซื้อบางส่วน
3911 ยอดวิว Youtube [มุมมองภายนอก] [200K] [R∞] [5K/วัน] (S2) ฿244.81 100 1000000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 3k-6k/วัน
การรับประกัน: ตลอดอายุการใช้งาน

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx
3913 ยอดวิว Youtube [1M] [ไม่ลดลง] [เก็บ -10นาที] [3 ชม. - 20K-200K/วัน] ฿316.86 100 1000000 Not enough data
ไม่ลดลง
เก็บ -10นาที
เริ่มใน 3 ชม. แต่บางครั้งอาจใช้เวลา
ความเร็ว 20K - 200K/วัน
3914 ยอดวิว Youtube [5M] [R∞] [300K/วัน] (S2)⚡ ฿323.58 100 5000000 Not enough data
เริ่ม: 0-6 ชม.
ความเร็ว: 100k-300k/วัน
การรับประกัน: ตลอดอายุการใช้งาน
ที่มา: Google Search (ภายนอก)
การเก็บรักษา: สุ่ม
หากวิดีโอยาวก็สามารถรักษาผู้ชมได้ดียิ่งขึ้น
ตัวอย่างการทดสอบของเรา https://prnt.sc/23nl07u

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
- ผู้ใช้ทั้งหมดมาจาก google แต่บางครั้งอาจดูเหมือนไม่ได้มาจากที่นั่นใน youtube
ดังนั้น เราสามารถให้การรับประกันเฉลี่ย 35-70เปอร์เซ็นต์
แหล่งที่มาของการเข้าชมจาก Google Search
3915 ยอดวิว Youtube [20K] [R90] [24H - 200/วัน]♻️ ฿225.65 1000 100000000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: ทันที - 72 ชั่วโมง
ความเร็ว: 50-300 / วัน
การรับประกัน: 90 วัน
คุณภาพ: โดยปกติแล้วจะมีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 2 เท่า
(หลังจากเสร็จสิ้นการดูต่อไป)
- มุมมองที่สร้างรายได้ 10-250 วินาที - การเก็บรักษา

สำคัญ = หากคำสั่งซื้อถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จแล้ว
และคุณไม่เห็นจำนวนการดูเพิ่มขึ้น
เช่นวิดีโอของคุณและรีเฟรชหน้าเว็บหลังจาก 30 วินาที
การดูของคุณจะปรากฏขึ้น
3916 ยอดวิว Youtube [1000M] [R∞] [20K/วัน] (S2)⚡⚡⚡ ฿315.18 20000 10000000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 50k-200k/วัน
การรับประกัน: ตลอดอายุการใช้งาน

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx
3917 ยอดวิว Youtube [1M] [R25] [1H - 20K/วัน] ฿228.43 100 10000000 Not enough data
3918 ยอดวิว Youtube RAV [10M] [AR100] [4M/วัน] 🔥🔥 ฿271.64 10000 10000000 Not enough data
- เติมอัตโนมัติทุกวัน
- การฝังจะต้องเป็น ON
- เสร็จ 24 ชั่วโมง
• RAV - มุมมองใช้งานจริง + การนัดหมายผู้ใช้หน้าการดูผ่านมือถือ
• ลดลง 6 เปอร์เซ็นต์ เติมอัตโนมัติ
• สูงถึง 7 ล้านวิวต่อวัน
• ชม + ไลค์สำหรับการสั่งซื้อขนาดใหญ่
• RAV ™ - มุมมองที่ใช้งานจริง *
• 100 เปอร์เซ็นต์ การดูเวลาจริงของ YouTube ที่ใช้งานจริงของมนุษย์
• ไม่เกิน 4 นาทีการเก็บรักษา
• เริ่มทันทีบางครั้ง (1-2 ชม.)
• ถ้าล่าช้าเริ่มต้น 14-20 ชั่วโมง
• มุมมองที่เสถียรพร้อมรับประกันการเติมได้ 100 วัน **
• การดูหน้าเว็บสำหรับดูบนมือถือ
• ปริมาณการใช้งานจริงของผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
• แหล่งข้อมูลจราจร: โฆษณาโดยตรง + ภายนอก
• เพิ่มการรับชมทั่วโลกในรูปแบบธรรมชาติที่ไม่หยุดยั้ง
• ต้องไม่ จำกัด & เปิดสำหรับทุกประเทศ
3919 ยอดวิว Youtube [AR30] [1M] [เริ่ม 0-1 ชม.] [20K/วัน] ฿380.04 1000 10000000 Not enough data
รับประกัน 30 วัน (เติมอัตโนมัติ)
ซื้อได้สูงสุด: 1M
การรักษาผู้ใช้: ~ 2 นาที
เวลาเริ่มต้น: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 20K / วัน
3920 ยอดวิว Youtube [RAV™มุมมองแอ็กทีฟจริง] [100M] [2K/วัน] (S2) ฿451.10 500 100000000 Not enough data
RAV-GS™ - มุมมองจริงและแอ็คทีฟ
แหล่งที่มาของการเข้าชม: โฆษณาเปลี่ยนเส้นทางจาก Google Search

เริ่มต้นโดยประมาณ: 10 นาที
ความเร็ว ~500 ถึง 2,000+ วิวต่อวัน
การดูอาจรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จริง!

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว
การเก็บรักษาแบบสุ่ม
การดูหน้าสำหรับดู YouTube ที่ใช้งานได้จริงโดยมนุษย์ 100เปอร์เซ็นต์ จาก Google Search!
มุมมองแบบ non-drop ที่เสถียร
รับประกันเติม 90 วัน (กรณีดรอป ปัจจุบันไม่ดรอป)
ความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามขนาดการสั่งซื้อ

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ

วิดีโอของคุณอาจได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ชม:
- กดชอบ / ไม่ชอบ / ความคิดเห็น / กดติดตาม ฯลฯ
(เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของผู้ดูได้)
3921 ยอดวิว Youtube [RAV™มุมมองแอ็กทีฟจริง] [500K] [2K/วัน] (S2) ฿526.13 500 500000 Not enough data
RAV-GS™ - มุมมองจริงและแอ็คทีฟ
แหล่งที่มาของการเข้าชม: โฆษณาโดยตรง

เริ่มต้นโดยประมาณ: 10 นาที
ความเร็ว ~500 ถึง 2,000+ วิวต่อวัน
การดูอาจรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จริง!

บัญชีผู้ใช้นี้เป็นส่วนตัว
การเก็บรักษาแบบสุ่ม
รับประกันเติม 90 วัน (กรณีดรอป ปัจจุบันไม่ดรอป)
ความเร็วที่เพิ่มขึ้นตามขนาดการสั่งซื้อ

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ

วิดีโอของคุณอาจได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ชม:
- กดชอบ / ไม่ชอบ / ความคิดเห็น / กดติดตาม ฯลฯ
(เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของผู้ดูได้)
3922 ยอดวิว Youtube [จริง] [R90] [RAV + Engagement] [ทันที - 3K/วัน] ฿474.80 500 500000 Not enough data
• RAV ™ - มุมมองแอ็คทีฟจริง + การนัดหมายผู้ใช้หน้าการดูผ่านมือถือ
• สูงสุด 3k Views ต่อวัน
• RAV ™ - มุมมองที่ใช้งานจริง *
• 100 เปอร์เซ็นต์ การดูเวลาจริงของ YouTube ที่ใช้งานจริงของมนุษย์
• การเก็บรักษาแบบสุ่ม
• เริ่มต้นทันที
• มุมมองที่เสถียรพร้อมรับประกันการเติม 90 วัน **
• การดูหน้าเว็บสำหรับดูบนมือถือ
• ปริมาณการใช้งานจริงของผู้ใช้จริง 100 เปอร์เซ็นต์
• แหล่งที่มาของการเข้าชม: โฆษณาโดยตรง
• เพิ่มการรับชมทั่วโลกในรูปแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติ
• ต้องไม่ จำกัด & เปิดสำหรับทุกประเทศ
• ตกลงสำหรับ VEVO
• ขั้นต่ำ 1,000 ชม.
• รับชมสูงสุด 100k
3923 ยอดวิว Youtube [RAV มุมมองที่กำลังมาแรง] [ไม่ลด] [24H - 10M/วัน]🔥⭐⭐⭐ ฿380.04 10000 10000000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น - 6-12 ชั่วโมง
ปริมาณใด ๆ จะเสร็จสมบูรณ์ใน 12-24 ชั่วโมงหลังจากเริ่มต้น
ความเร็ว - 10M / วัน

สุดยอดแห่งคุณภาพ
รับประกันไม่ลด
-: การเก็บรักษา - สูงถึง 60 เปอร์เซ็นต์
-: แนะนำดีที่สุด

หมายเหตุเงื่อนไข: -
- ความยาววิดีโอควรน้อยกว่า 5 นาที
- เราไม่สามารถรับประกันคุณได้ว่าจะได้รับความนิยมอย่างแน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์
แต่มีโอกาส 70-80 เปอร์เซ็นต์ ที่จะมีแนวโน้มเพราะขึ้นอยู่กับช่องทางช่องและวิดีโอต่อวิดีโอ
- วิดีโอต้องไม่เป็นเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์และเนื้อหาจะต้องดี
3924 ยอดวิว Youtube [∞] [AR∞] [12H - 5K/วัน]🔥🔥🔥 ฿493.75 500 100000000 Not enough data
เติมยอดอัตโนมัติเมื่อลด
ไม่จำกัดจำนวน
3925 ยอดวิว Youtube [RAV™ผู้ชมที่รอรอบปฐมทัศน์] [500K] (S2) ฿526.13 5000 500000 Not enough data
ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอพรีพรีเมียร์ของคุณ
Views V17 RAV™ - มุมมองที่ใช้งานจริงพร้อมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ หน้าสำหรับดู YouTube

• เริ่มต้น: ทันที
• ความเร็ว: 500-2000 วิวต่อวัน
• การรับประกัน: ไม่มีการเติม
• RAV™ - มุมมองที่ใช้งานจริง*
• การดูหน้าสำหรับดู YouTube ที่ใช้งานจริงของมนุษย์ 100เปอร์เซ็นต์
• การดูหน้าสำหรับดู - สร้างรายได้!
• การเก็บรักษาแบบสุ่ม
• มุมมองทั่วโลกเพิ่มในรูปแบบธรรมชาติ NON-STOP
• ต้องไม่จำกัด & เปิดสำหรับทุกประเทศ
• ตกลงสำหรับ VEVO
• สามารถส่งการดูเพื่อฝังวิดีโอที่ถูกปิดได้ (รวมถึงวิดีโอที่สตรีมแบบสดหรือฉายรอบปฐมทัศน์ในอดีต)
• แหล่งที่มาของการเข้าชม: โฆษณาโดยตรง https://prnt.sc/23nm6ja

หมายเหตุ!
วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ

วิดีโอของคุณอาจได้รับการมีส่วนร่วมจากผู้ชม:
- กดชอบ / ไม่ชอบ / ความคิดเห็น / กดติดตาม ฯลฯ
(เราไม่สามารถควบคุมการกระทำของผู้ดูได้)

ทั้งหมดสร้างโดยผู้ใช้ YouTube จริงซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้!
4629 ยอดวิว Youtube [100M] [R30] [20K-50K/วัน] (S3)🔥บริการที่ดีที่สุด🔥 ฿269.49 100 100000000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 20K-50K/วัน
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=gznuqMpFJ7E

⚠ เปิดใช้งานการฝัง
⚠ วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดอายุและเปิดสำหรับทุกประเทศ
⚠ ไม่รับประกันการถ่ายทอดสด ใช้วิดีโอธรรมดาเท่านั้น
⚠ ไม่มีการเติมสำหรับการเพิ่มติดต่อกัน
[หากคุณสั่งซื้อ 10K แล้วเพิ่ม 10K อีกครั้งเราจะรับประกันเพียงออเดอร์ล่าสุดเท่านั้น]
4631 ยอดวิว Youtube [เก็บรักษา 45 วินาที+] [20M] [R60] [10K-20K/วัน] (S3)🔥แนะนำ🔥 ฿95.77 100 20000000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 10K-20K/วัน
การรับประกัน: 60 วัน
การเก็บรักษา: 45 - 60 วินาที (youtube ส่วนใหญ่นำผู้เยี่ยมชมใหม่มาเปลี่ยนแปลงได้)
มุมมองที่แนะนำ
ประเทศ: ผสมจากเยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน สหราชอาณาจักร อิตาลี รัสเซีย ยูเครน
ผู้ชม: ผู้ใช้ Youtube จริง

ลิงค์: ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=gznuqMpFJ7E

⚠ เปิดใช้งานการฝัง
⚠ วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดอายุและเปิดสำหรับทุกประเทศ
⚠ ไม่รับประกันการถ่ายทอดสด ใช้วิดีโอธรรมดาเท่านั้น
⚠ ไม่มีการเติมสำหรับการเพิ่มติดต่อกัน
[หากคุณสั่งซื้อ 10K แล้วเพิ่ม 10K อีกครั้งเราจะรับประกันเพียงออเดอร์ล่าสุดเท่านั้น]
4632 ยอดวิว + ไลค์ Youtube [150K] [R∞] [50K-80K/วัน] (S3)🔥แนะนำ🔥 ฿95.77 100 50000000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 15K-20K/วัน
การรับประกัน: ตลอดอายุการใช้งาน
การเก็บรักษา 30 วินาทีถึง 5 นาที
มุมมองที่รวดเร็วมาก

ลิงค์: ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=gznuqMpFJ7E

⚠ เปิดใช้งานการฝัง
⚠ วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดอายุและเปิดสำหรับทุกประเทศ
⚠ ไม่รับประกันการถ่ายทอดสด ใช้วิดีโอธรรมดาเท่านั้น
⚠ ไม่มีการเติมสำหรับการเพิ่มติดต่อกัน
[หากคุณสั่งซื้อ 10K แล้วเพิ่ม 10K อีกครั้งเราจะรับประกันเพียงออเดอร์ล่าสุดเท่านั้น]
4633 ยอดวิว Youtube [10M] [R∞] [5K-10K/วัน] (S3)🔥แนะนำ🔥 ฿100.51 100 10000000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 5K-10K/วัน
การรับประกัน: ตลอดอายุการใช้งาน
มุมมองที่รวดเร็วมาก

ลิงค์: ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=gznuqMpFJ7E

⚠ เปิดใช้งานการฝัง
⚠ วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดอายุและเปิดสำหรับทุกประเทศ
⚠ ไม่รับประกันการถ่ายทอดสด ใช้วิดีโอธรรมดาเท่านั้น
⚠ ไม่มีการเติมสำหรับการเพิ่มติดต่อกัน
[หากคุณสั่งซื้อ 10K แล้วเพิ่ม 10K อีกครั้งเราจะรับประกันเพียงออเดอร์ล่าสุดเท่านั้น]
4634 ยอดวิว Youtube [10M] [R∞] [10K-15K/วัน] (S3)⚡🔥แนะนำ🔥 ฿222.12 100 10000000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 10K-15K/วัน
การรับประกัน: ตลอดอายุการใช้งาน

ลิงค์: ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=gznuqMpFJ7E

⚠ เปิดใช้งานการฝัง
⚠ วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดอายุและเปิดสำหรับทุกประเทศ
⚠ ไม่รับประกันการถ่ายทอดสด ใช้วิดีโอธรรมดาเท่านั้น
⚠ ไม่มีการเติมสำหรับการเพิ่มติดต่อกัน
[หากคุณสั่งซื้อ 10K แล้วเพิ่ม 10K อีกครั้งเราจะรับประกันเพียงออเดอร์ล่าสุดเท่านั้น]
4636 ยอดวิว Youtube [เร็วมาก] [100M] [R60] [300K/วัน] (S3)⚡⚡⚡ ฿151.05 10000 100000000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 300K+/วัน
การรับประกัน: ตลอดอายุการใช้งาน
การเก็บรักษา : 30-55 วินาที
ที่มา: ภายนอกและอื่น ๆ
(ผู้ซื้อของเราจะได้รับคำขอยกเลิกและเติมทันทีจากทีมสนับสนุนเฉพาะของเรา)

ลิงค์: ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=gznuqMpFJ7E

⚠ เปิดใช้งานการฝัง
⚠ วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดอายุและเปิดสำหรับทุกประเทศ
⚠ ไม่รับประกันการถ่ายทอดสด ใช้วิดีโอธรรมดาเท่านั้น
⚠ ไม่มีการเติมสำหรับการเพิ่มติดต่อกัน
[หากคุณสั่งซื้อ 10K แล้วเพิ่ม 10K อีกครั้งเราจะรับประกันเพียงออเดอร์ล่าสุดเท่านั้น]

สำคัญ:
เรามอบมุมมองพิเศษในทุกการสั่งซื้อ

ตัวอย่างเช่น หากผู้ซื้อมียอดดู 100K - ผู้ซื้อจะได้ยอดดู 120-150K+
หากผู้ซื้อเพิ่มขึ้นอีก 100K เขาจะได้รับมากกว่า 130K+
( การรับประกันการเติมของเราจะอยู่ที่ 200K เท่านั้น ไม่ใช่สำหรับการดู 60K หรือมุมมองพิเศษ
4637 ยอดวิว Youtube [วิดีโอสั้น] [50K] [ไม่รับประกัน] [2-5K/วัน] (S3) ฿174.73 100 50000 Not enough data
ลิงค์: URL วิดีโอสั้น
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 2-5K/วัน
การรับประกัน: ไม่มี
ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌ต้องไม่จำกัด & เปิดสำหรับทุกประเทศ
❌ขั้นต่ำ 100 สูงสุด 1 นาที
❌วิดีโอต้องเปิดใช้งานการฝัง
4638 ยอดวิว Youtube [วิดีโอที่เกี่ยวข้อง] [100K] [R30] [2-5K/วัน] (S3) ฿182.64 100 100000 Not enough data
คุณภาพ: วิดีโอแนะนำ (วิดีโอที่เกี่ยวข้อง) | ไม่ลด [ รับประกัน 30 วัน]

เวลาเริ่มต้น: ทันที
ประเทศ: ผสมจากเยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน สหราชอาณาจักร อิตาลี รัสเซีย ยูเครน
ความเร็วรายวัน: 2.000 - 5.000 / วัน
การเก็บรักษา: ขึ้นอยู่กับวิดีโอของคุณ
ผู้ชม: ผู้ใช้ Youtube จริง

คำอธิบาย: การดูสามารถเพิ่มจำนวนการดู การกดไลค์ ผู้ติดตาม
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวิดีโอของคุณ จำนวนการดูมาจากผู้ใช้ Youtube ที่มีการใช้งานจริง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์สำหรับโฆษณา และเพิ่มอันดับของวิดีโอเป้าหมาย
4639 ยอดวิว Youtube [วิดีโอที่เกี่ยวข้อง] [รวดเร็ว] [100K] [R15] [15-20K/วัน] (S3) ฿211.06 100 100000 Not enough data
คุณภาพ: วิดีโอแนะนำ (วิดีโอที่เกี่ยวข้อง)

เวลาเริ่มต้น: ทันที
ประเทศ: ผสมจากเยอรมนี ฝรั่งเศส สเปน สหราชอาณาจักร อิตาลี รัสเซีย ยูเครน
ความเร็วรายวัน: 15-20K/วัน
การเก็บรักษา: ขึ้นอยู่กับวิดีโอของคุณ
ผู้ชม: ผู้ใช้ Youtube จริง

คำอธิบาย: การดูสามารถเพิ่มจำนวนการดู การกดไลค์ ผู้ติดตาม
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของวิดีโอของคุณ จำนวนการดูมาจากผู้ใช้ Youtube ที่มีการใช้งานจริง นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงปลอดภัยอย่างสมบูรณ์สำหรับโฆษณา และเพิ่มอันดับของวิดีโอเป้าหมาย
4641 ยอดวิว Youtube [การเก็บรักษาสูง5-15นาที] [10K] [ไม่รับประกัน] [1K/วัน] (S3) ฿269.49 300 10000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 1K-3K/วัน
การเก็บรักษาสูง5-20นาที

ลิงค์: ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=gznuqMpFJ7E

⚠ เปิดใช้งานการฝัง
⚠ วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดอายุและเปิดสำหรับทุกประเทศ
⚠ ไม่รับประกันการถ่ายทอดสด ใช้วิดีโอธรรมดาเท่านั้น
⚠ ไม่มีการเติมสำหรับการเพิ่มติดต่อกัน
[หากคุณสั่งซื้อ 10K แล้วเพิ่ม 10K อีกครั้งเราจะรับประกันเพียงออเดอร์ล่าสุดเท่านั้น]
4679 ยอดวิว Youtube [แถมถูกใจ1-2%] [10M] [AR30] [250K/วัน] (S3)🔥แนะนำ🔥 ฿143.14 10000 10000000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: สูงสุด 250k ต่อวัน
การรับประกัน: 30 วัน (สำหรับการซื้อยอดวิวเท่านั้น)
ที่มา: แนะนำ + ภายนอก (ผสม)

ลิงค์: ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=gznuqMpFJ7E

หมายเหตุ :
1. เซิร์ฟเวอร์นี้ให้มุมมองพิเศษและจะมีการลดลงจากมุมมองพิเศษ ไม่มีการเติมหรือไม่มีการคืนเงินสำหรับการดูพิเศษที่ส่ง หากคุณซื้อ 5k+ 5k+ 5k เราจะตรวจสอบว่าคุณมีเงิน 15k หรือไม่เพื่อเติม
2. สามารถเพิ่มไลค์ได้ 1-2% ของจำนวนการดูของคุณ ไม่มีการรับประกันสำหรับไลค์ คุณจ่ายเงินสำหรับการดูไม่ใช่สำหรับการถูกใจ

⚠ เปิดใช้งานการฝัง
⚠ วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดอายุและเปิดสำหรับทุกประเทศ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา - กำหนดกลุ่มเป้าหมาย] เพิ่มยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา - กำหนดกลุ่มเป้าหมาย]

4015 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากประเทศไทย] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿628.68 10000 10000000 Not enough data
4016 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากสหรัฐอเมริกา] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿626.40 10000 10000000 Not enough data
4017 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากฝรั่งเศส] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿626.40 10000 10000000 Not enough data
4018 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากสหราชอาณาจักร] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿626.40 10000 10000000 Not enough data
4019 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากซาอุดิอาราเบีย] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿592.29 10000 10000000 Not enough data
4020 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากออสเตรเลีย] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿626.40 10000 10000000 Not enough data
4021 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากเยอรมนี] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿626.40 10000 10000000 Not enough data
4022 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากฮ่องกง] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿626.40 10000 10000000 Not enough data
4023 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากจีน] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿614.08 10000 10000000 Not enough data
4024 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากญี่ปุ่น] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿635.87 10000 10000000 Not enough data
4025 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากโปแลนด์] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿592.29 10000 10000000 Not enough data
4026 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากเกาหลี] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿592.29 10000 10000000 Not enough data
4027 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากสเปน] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿592.29 10000 10000000 Not enough data
4028 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากอินเดีย] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿304.23 10000 10000000 Not enough data
4029 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากมาเลเซีย] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿588.50 10000 10000000 Not enough data
4030 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากเวียดนาม] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿512.69 10000 10000000 Not enough data
4031 ยอดวิว Youtube [การค้นพบโฆษณา จากบราซิล] [โดยธรรมชาติ] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿588.50 10000 10000000 Not enough data
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มยอดวิว Youtube [จากโฆษณา] เพิ่มยอดวิว Youtube [จากโฆษณา]

4032 ยอดวิว Youtube [Stream ADS] [∞] [ไม่ลด] [72H - 100K/วัน]🔥 ฿249.28 10000 100000000 Not enough data
สตรีมโฆษณา (ดู + ไลค์)
เวลาเริ่ม: 24 - 72 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10K / วัน - 100K / วัน
การรับประกัน: ไม่มี
รายละเอียด: จริง - การสร้างรายได้สูง - การการแสดงผลสูง - รับการกดถูกใจ
สำคัญ: วิดีโอต้องไม่เกิน 5 นาที
4034 ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [ขั้นต่ำ 5K] [ไม่ลด] [72H - 200K/วัน] 🔥🔥 ฿317.12 10000 100000000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: 12-36 ชั่วโมง (อนุมัติ 20-30 นาที)
การดูโฆษณาที่แท้จริง - โฆษณาใช้เวลา 12-36 ชั่วโมงในการอนุมัติ
ไลค์ + วิว (สำหรับคำสั่งซื้อจำนวนมาก)
การเก็บรักษาสูง + การแสดงผลสูง
อินเดียและหลายประเทศผสม
ความเร็วสูงสุด: 10k-200k / วัน
หากความยาววิดีโอสั้นกว่า: -
1 นาที - ความเร็ว 500k-1M
5 นาที - ความเร็ว 10k-200k
(มากกว่า 5 นาทีความเร็วจะต่ำ)

- การเก็บรักษา - การเก็บรักษา 30-80 เปอร์เซ็นต์
- คนดูจริงไม่ลด
- แหล่งที่มาของแท้ที่แท้จริง
- ไม่ลด
- รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- คุณภาพ - สูง + ดีที่สุด
- บริการของตัวเอง [เราเป็นผู้ให้บริการนี้]

โอกาสที่วิดีโอปัญจาบไม่ได้รับการอนุมัติ
หมายเหตุ - วิดีโอต้องสดจึงจะไม่มีการลดไปตลอดชีวิต ..
เนื่องจากเป็นโฆษณาจึงไม่สามารถเติมยอดการดูที่มีการลดลงของยอดเก่าได้
4035 ยอดวิวโฆษณา Youtube [โฆษณา Discovery] [ออร์แกนิก] [ไม่ลด] [24H - 1M/วัน]🔥 ฿362.61 10000 10000000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: 12-36 ชั่วโมง (อนุมัติ 20-30 นาที)
คนดูโฆษณา Discovery - โฆษณาใช้เวลา 12-36 ชั่วโมงในการอนุมัติ
ไลค์ + วิว + สมาชิก + คอมเม้น
การเก็บรักษาสูง + การแสดงผลสูง
มุมมองทั่วโลก
ความเร็วสูงสุด: 200k / วัน
(มากกว่า 5 นาทีความเร็วจะต่ำ)

- การเก็บรักษา - การเก็บรักษา 30-80 เปอร์เซ็นต์
- คนดูจริงไม่ลด
- แหล่งที่มาของแท้ที่แท้จริง
- ไม่ลด
- รับประกันตลอดอายุการใช้งาน
- คุณภาพ - สูง + ดีที่สุด
- บริการของตัวเอง [เราเป็นผู้ให้บริการนี้]

โอกาสที่วิดีโอปัญจาบไม่ได้รับการอนุมัติ
หมายเหตุ - วิดีโอต้องสดจึงจะไม่มีการลดไปตลอดชีวิต ..
เนื่องจากเป็นโฆษณาจึงไม่สามารถเติมยอดการดูที่มีการลดลงของยอดเก่าได้
4036 ยอดวิวโฆษณา Youtube [โฆษณา Discovery] [ออร์แกนิก] [ไม่ลด] [200K/วัน]🔥 ฿363.36 10000 10000000 Not enough data
4060 ยอดวิว Youtube [ADS] [ขั้นต่ำ 1M] [72H - 10M/วัน] ฿379.88 300000 100000000 Not enough data
ทั่วโลก ไม่รวมจีนอินเดียและตะวันออกกลาง
4037 🇮🇳ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [อินเดีย] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿410.84 10000 100000000 Not enough data
4052 🇵🇰ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [ปากีสถาน] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿530.89 10000 100000000 Not enough data
4061 ยอดวิวโฆษณา Youtube [ทั่วโลก] [ไม่ลด] [เริ่มใน 6-74 ชม.] [เสร็จใน 4-14 วัน] ฿593.24 1000 10000000 Not enough data
4038 🇹🇷ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [ตุรกี] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿621.85 10000 100000000 Not enough data
4042 🇸🇦ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [ซาอุดิอาราเบีย] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿649.15 10000 100000000 Not enough data
4043 🇲🇦ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [โมร็อกโก] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿649.15 10000 100000000 Not enough data
4044 🇧🇷ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [บราซิล] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿649.15 10000 100000000 Not enough data
4033 ยอดวิว Youtube [Discovery ADS] [∞] [ไม่ลด] [72H - 100K/วัน]🔥 ฿683.26 10000 10000000 Not enough data
การค้นพบโฆษณา (จำนวนการดู + ไลค์ + ติดตาม)
เวลาเริ่ม: 24 - 72 ชั่วโมง
ความเร็ว: 10K / วัน - 100K / วัน
การรับประกัน: ไม่มี
รายละเอียด: ผู้ใช้งานจริง - การสร้างรายได้สูง - การแสดงผลสูง
- รับไลค์และผู้ติดตาม
สำคัญ: วิดีโอต้องไม่เกิน 5 นาที
4059 🇰🇷ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [เกาหลีใต้] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿756.02 10000 100000000 Not enough data
4039 🇫🇷ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [ฝรั่งเศส] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
4040 🇬🇧ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [อังกฤษ] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
4041 🇺🇸ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [สหรัฐอเมริกา] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
4045 🇦🇺ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [ออสเตรเลีย] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
4046 🇧🇪ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [เบลเยี่ยม] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
4047 🇨🇦ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [แคนาดา] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
4048 🇪🇬ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [อียิปต์] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
4049 🇩🇪ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [เยอรมนี] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
4050 🇭🇰ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [ฮ่องกง] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
4051 🇯🇵ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [ญี่ปุ่น] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
4053 🇵🇱ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [โปแลนด์] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
4054 🇵🇹ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [โปรตุเกส] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
4055 🇷🇺ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [รัสเซีย] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
4056 🇪🇸ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [สเปน] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
4057 🇹🇼ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [ไต้หวัน] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
4058 🇨🇳ยอดวิวโฆษณา Youtube [10M] [จีน] [R∞] [72H - 50K/วัน] ฿758.30 10000 100000000 Not enough data
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มยอดวิววีดีโอไลฟ์ Youtube / รอบปฐมทัศน์ เพิ่มยอดวิววีดีโอไลฟ์ Youtube / รอบปฐมทัศน์

4062 คนรอรับชมรอบปฐมทัศน์ Youtube [วิวอัตโนมัติแบบพาสซีฟ]🔥🔥🔥 ฿205.68 5000 5000 Not enough data
ยอดวิวแบบพาสซีฟอัตโนมัติ - ยอดวิวสด **

คุณจะได้รับผู้ชม Pre-Premiere ที่รอคอยอัตโนมัติแบบไม่ซ้ำกัน 5,000 คนซึ่งจะอยู่ต่อและรอ 1 ชั่วโมง!

เริ่มต้นทันที

• ผู้ชมสดสำหรับ Windows Desktop & มือถือ
• ผู้ชมทั่วโลก
• การรอโดยเฉลี่ยพร้อมกันสำหรับเนื้อหา Pre-Premiere 500-1000 + ผู้ชมที่รอ

เหมาะสำหรับการจัดอันดับ!

วิดีโอต้องไม่ จำกัด & เปิดสำหรับทุกประเทศ

* ให้บริการตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกัน / ไม่คืนเงิน!
** โปรดทราบว่าผู้ชมที่รอรอบปฐมทัศน์จะไม่เปลี่ยนเป็นผู้ชมหากการออกอากาศรอบปฐมทัศน์ / การถ่ายทอดสดจะเริ่มในช่วงกรอบเวลาของแคมเปญ (ผู้ชมที่รอคอยจะไม่ได้รับการลงทะเบียนเป็นผู้ชม Livestream หรือเป็นยอดดู YouTube หรือที่ใดก็ได้ในการวิเคราะห์ของสตูดิโอ YouTube!)
4063 คนรอรับชมรอบปฐมทัศน์ Youtube [+ไลค์]⚡️⭐ ฿424.26 1000 100000 Not enough data
• ผู้ดูรอเฉลี่ยพร้อมกัน 2000-5,000 + * จะอยู่ 1 ชั่วโมง +
• เริ่มต้นทันที
• ผู้ชม YouTube คนจริงแท้ 100 เปอร์เซ็นต์!
• รวมถึงการโต้ตอบกับผู้ใช้
• รวม LIKES
• หน้าสำหรับดูเดสก์ท็อป Windows
• การจราจรที่ไม่ซ้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
• ผู้อ้างอิงทางสังคม
• ผู้ชมทั่วโลก
• ต้องไม่จำกัด & เปิดสำหรับทุกประเทศ
• รับประกันการจัดส่งเกิน
• เมื่อวิดีโอสดการรอดูจะกลายเป็นวิวสด
4067 เพิ่มยอดวิวไลฟ์สด Youtube [10M] [เริ่มทันที] [รวดเร็ว]⚡️⚡️ ฿206.31 1000 10000000 Not enough data
✔️ ระยะเวลาขั้นต่ำของการถ่ายทอดสดคือ 10 นาที

ผู้ชมจริงจากทั่วโลก
มักจะได้รับการนัดหมายที่ดี
ความเร็ว: 40+ ถึงจำนวนที่สั่ง
ยิ่งลำดับมาก ผู้ชมก็ยิ่งนับได้

คุณได้รับการสั่งซื้อสำหรับจำนวนการดูสดทั้งหมด และไม่ใช่จำนวนการดูสดที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณสั่งซื้อ 1,000 ครั้ง จะมีการดูประมาณ 50 ครั้งเป็นเวลา 30 นาที (จำนวนการดูทั้งหมดจะเท่ากับ 1,000 ครั้ง)
4068 เพิ่มยอดวิวไลฟ์สด Youtube [10M] [เริ่มทันที] [รวดเร็ว]⚡️ ฿237.90 1000 10000000 Not enough data
✔️ ระยะเวลาขั้นต่ำของการถ่ายทอดสดคือ 10 นาที

ผู้ชมจริงจากทั่วโลก
มักจะได้รับการนัดหมายที่ดี
ความเร็ว: 30+ ถึงจำนวนที่สั่ง
ยิ่งลำดับมาก ผู้ชมก็ยิ่งนับได้

คุณได้รับการสั่งซื้อสำหรับจำนวนการดูสดทั้งหมด และไม่ใช่จำนวนการดูสดที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณสั่งซื้อ 1,000 ครั้ง จะมีการดูประมาณ 50 ครั้งเป็นเวลา 30 นาที (จำนวนการดูทั้งหมดจะเท่ากับ 1,000 ครั้ง)
4069 เพิ่มยอดวิวไลฟ์สด Youtube [10M] [เริ่มทันที] [รวดเร็ว]⚡️⭐ ฿474.80 1000 10000000 Not enough data
200-400 สด ในครั้งเดียว
4066 เพิ่มยอดวิวไลฟ์สด Youtube [10M] [เริ่มทันที] [รวดเร็ว]⚡️⚡️⚡️ ฿190.53 1000 10000000 Not enough data
✔️ ระยะเวลาขั้นต่ำของการถ่ายทอดสดคือ 10 นาที

ผู้ชมจริงจากทั่วโลก
มักจะได้รับการนัดหมายที่ดี
ความเร็ว: 50+ ถึงจำนวนที่สั่ง
ยิ่งลำดับมาก ผู้ชมก็ยิ่งนับได้

คุณได้รับการสั่งซื้อสำหรับจำนวนการดูสดทั้งหมด และไม่ใช่จำนวนการดูสดที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
ตัวอย่างเช่น หากคุณสั่งซื้อ 1,000 ครั้ง จะมีการดูประมาณ 50 ครั้งเป็นเวลา 30 นาที (จำนวนการดูทั้งหมดจะเท่ากับ 1,000 ครั้ง)
4070 เพิ่มยอดวิวไลฟ์สด Youtube [1-2 ชั่วโมง] [สร้างรายได้]⚡️⭐ ฿530.06 1000 100000 Not enough data
• เฉลี่ยพร้อมกัน 1,000-3,000 + * จะอยู่ 1 ชั่วโมง
• เริ่มต้นทันที
• ผู้ชม YouTube คนจริงแท้ 100 เปอร์เซ็นต์!
• รวมถึงการโต้ตอบกับผู้ใช้
• รวม LIKES
• หน้าสำหรับดูเดสก์ท็อป Windows
• การจราจรที่ไม่ซ้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
• ผู้อ้างอิงทางสังคม
• ผู้ชมทั่วโลก
• ต้องไม่ จำกัด & เปิดสำหรับทุกประเทศ
• รับประกันการจัดส่งเกิน
• ไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากเริ่มสั่งซื้อ

https://i.gyazo.com/1fce291b9964740c2693f8fc8d6849bb.png
ภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์จริงอาจแตกต่างกันเนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

* โปรดทราบว่าผู้ชมของเราจะถูกส่งไปยังการถ่ายทอดสดเท่านั้น
และไม่ใช่เวอร์ชั่นที่บันทึกไว้แบบออฟไลน์
YouTube จะไม่ส่งหรือนับผู้ดูสตรีมสดเป็นยอดวิวออฟไลน์ในเวอร์ชันที่บันทึกไว้
4071 เพิ่มยอดวิวไลฟ์สด Youtube [24 ชั่วโมง] [100-300 วิว] ฿531.64 1000 1000 Not enough data
ค่าเฉลี่ยที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 100-300 จะอยู่ได้ 24 ชั่วโมง
• เริ่มต้น 0-4 ชม.
• ผู้ชม YouTube มนุษย์แท้ 100 เปอร์เซ็นต์!
• รวมถึงการโต้ตอบกับผู้ใช้
• รวมการถูกใจ
• หน้าสำหรับดูเดสก์ท็อป Windows
• การจราจรที่ไม่ซ้ำ 100 เปอร์เซ็นต์
• ผู้อ้างอิงทางสังคม
• ผู้ชมทั่วโลก
• ต้องไม่จำกัด & เปิดสำหรับทุกประเทศ
• ไม่สามารถยกเลิกได้หลังจากเริ่มสั่งซื้อ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มคนดูไลฟ์สตรีม Youtube [เข้าชมพร้อมกัน]🔥 ใหม่ 🔥 เพิ่มคนดูไลฟ์สตรีม Youtube [เข้าชมพร้อมกัน]🔥 ใหม่ 🔥

4753 คนเข้าชมสตรีมสด YouTube [15 นาที] [สูงสุด: 5K] [เริ่มต้น : ทันที] ⭐ ฿275.28 100 20000 Not enough data
เพิ่มคนดู Live Stream Youtube
คุณภาพสูง
เข้ารับชมพร้อมกัน
ผู้ชมจะดูเป็นเวลา 60 นาที
ซื้อได้สูงสุด: 10K
เวลาเริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: ± 3 นาทีสำหรับ 1K
4754 คนเข้าชมสตรีมสด YouTube [30 นาที] [สูงสุด: 5K] [เริ่มต้น : ทันที] ⭐ ฿498.13 500 10000 Not enough data
เพิ่มคนดู Live Stream Youtube
คุณภาพสูง
เข้ารับชมพร้อมกัน
ผู้ชมจะดูเป็นเวลา 60 นาที
ซื้อได้สูงสุด: 10K
เวลาเริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: ± 3 นาทีสำหรับ 1K
4755 คนเข้าชมสตรีมสด YouTube [60 นาที] [สูงสุด: 5K] [เริ่มต้น : ทันที] ⭐ ฿1,042.60 100 20000 Not enough data
เพิ่มคนดู Live Stream Youtube
คุณภาพสูง
เข้ารับชมพร้อมกัน
ผู้ชมจะดูเป็นเวลา 60 นาที
ซื้อได้สูงสุด: 10K
เวลาเริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: ± 3 นาทีสำหรับ 1K
4079 คนเข้าชม Live Stream Youtube [HQ] [10K] [เริ่มทันที] [15นาที]⭐ ฿304.23 100 20000 4 hours 6 minutes
เพิ่มคนดู Live Stream Youtube
คุณภาพต่ำ
เข้ารับชมพร้อมกัน
ผู้ชมจะดูเป็นเวลา 15 นาที
ผู้ชมจริง (บางครั้งพวกเขาสามารถอยู่ได้นานขึ้น)
ซื้อได้สูงสุด: 10K
เวลาเริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: ± 3 นาทีสำหรับ 1K
4080 คนเข้าชม Live Stream Youtube [HQ] [10K] [เริ่มทันที] [30นาที]⭐ ฿550.59 500 10000 Not enough data
เพิ่มคนดู Live Stream Youtube
คุณภาพต่ำ
เข้ารับชมพร้อมกัน
ผู้ชมจะดูเป็นเวลา 30 นาที
ผู้ชมจริง (บางครั้งพวกเขาสามารถอยู่ได้นานขึ้น)
ซื้อได้สูงสุด: 10K
เวลาเริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: ± 3 นาทีสำหรับ 1K
4081 คนเข้าชม Live Stream Youtube [HQ] [10K] [เริ่มทันที] [60นาที]⭐ ฿1,100.18 100 20000 Not enough data
เพิ่มคนดู Live Stream Youtube
คุณภาพต่ำ
เข้ารับชมพร้อมกัน
ผู้ชมจะดูเป็นเวลา 60 นาที
ผู้ชมจริง (บางครั้งพวกเขาสามารถอยู่ได้นานขึ้น)
ซื้อได้สูงสุด: 10K
เวลาเริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: ± 3 นาทีสำหรับ 1K
4082 คนเข้าชม Live Stream Youtube [HQ] [10K] [เริ่มทันที] [3ชั่วโมง]⭐ ฿3,206.92 500 10000 Not enough data
เพิ่มคนดู Live Stream Youtube
คุณภาพต่ำ
เข้ารับชมพร้อมกัน
ผู้ชมจะดูเป็นเวลา 3 ชั่วโมง
ผู้ชมจริง (บางครั้งพวกเขาสามารถอยู่ได้นานขึ้น)
ซื้อได้สูงสุด: 10K
เวลาเริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: ± 3 นาทีสำหรับ 1K
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มคอมเม้นท์ / ถูกใจคอมเม้นท์ / แชร์ Youtube เพิ่มคอมเม้นท์ / ถูกใจคอมเม้นท์ / แชร์ Youtube

4712 คอมเม้นท์ Youtube [กำหนดเอง] [10K] (S3) ฿654.82 10 10000 Not enough data
วิดีโอ Youtube ทั่วโลก
เวลาเริ่มต้น: 0-10 นาที
ความเร็ว: -
การรับประกัน: ไม่มี

ข้อมูลจำเพาะ: ใส่ลิงก์ของวิดีโอ
- ใส่ความคิดเห็นแต่ละรายการในบรรทัด

** บริการนี้อาจได้รับไม่ครบตามจำนวน **
*** เราไม่มีการเติม หรือคืนเงิน ***

- การซื้อขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยตนเอง -
4713 คอมเม้นท์ Youtube [กำหนดเอง] [ทั่วโลก] [50K] (S3) ฿582.18 10 50000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: 1-24 ชั่วโมง
ความเร็ว: -
การรับประกัน: ไม่มี

ข้อมูลจำเพาะ: ใส่ลิงก์ของวิดีโอ
- ใส่ความคิดเห็นแต่ละรายการในบรรทัด

** บริการนี้อาจได้รับไม่ครบตามจำนวน **
*** เราไม่มีการเติม หรือคืนเงิน ***

- การซื้อขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจด้วยตนเอง -
4119 ถูกใจคอมเม้นท์ Youtube [รวดเร็ว] [ไม่รับประกัน]⚡⚡⚡ ฿153.57 50 100000 Not enough data
4120 ถูกใจคอมเม้นท์ Youtube [เพิ่มโหวต] [50K] [จริง]⚡⚡⚡💦⭐ ฿127.48 50 100000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: ทันที - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 20K-50K / วัน
เติมยอดเมื่อลด: ไม่มีการเติม / ไม่คืนเงิน
Specs: ใส่ลิงค์ความคิดเห็น (ไม่ใช่วิดีโอ)
ผู้ใช้งานจริง
4121 แชร์ Youtube [150K] [R∞]⚡💦⭐ ฿151.10 500 150000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: ทันที - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1.5K / วัน
การรับประกัน: รับประกันอายุการใช้งาน
คุณภาพ: ผู้ใช้งานจริง

ใส่ลิงค์ของวิดีโอ
4122 แชร์ Youtube [250K] [R∞]⚡⚡⚡💦⭐ ฿151.10 1000 250000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: ทันที - 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 3K / วัน
การรับประกัน: รับประกันอายุการใช้งาน
คุณภาพ: ผู้ใช้งานจริง
ใส่ลิงค์ของวิดีโอ
4123 โหวตคอมเม้นท์ Youtube [100K] [R30] [1H - 50/วัน]💦 ฿720.22 5 5000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: ทันที
การรับประกัน: รับประกันอายุการใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ: ใส่ลิงก์ของวิดีโอ
- คุณภาพสูง
- บัญชีสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีรูปภาพโปรไฟล์
4136 ตอบคอมเม้นท์ Youtube [กำหนดเอง] [300] [อเมริกา] [R∞]⚡⭐ ฿6,671.83 10 300 Not enough data
4705 ถูกใจคอมเม้นท์ Youtube [เพิ่มโหวต] [100K] [ไม่รับประกัน] (S3) ฿158.94 10 100000 Not enough data
เริ่มต้น: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 5k-10k ต่อวัน
การรับประกัน: ไม่มี
4706 ถูกใจคอมเม้นท์ Youtube [รวดเร็ว] [R30] (S3)⚡♻️ ฿206.31 10 30000 Not enough data
เริ่มทันที
การรับประกัน: 30 วัน
คุณภาพสูงสุด
เป้าหมายของเราคือให้บริการที่ดีที่สุดและราคาไม่แพงแก่ลูกค้าของเรา
4707 ถูกใจคอมเม้นท์ Youtube [เพิ่มโหวต] [15K] [R90] [เริ่มทันที] (S3) ฿601.13 10 15000 Not enough data
เริ่มทันที
ขั้นต่ำ 10 สูงสุด 20k
บริการ UpVote ที่มีคุณภาพดีที่สุดและเร็วที่สุด
การรับประกัน: 90 วัน
4708 ถูกใจคอมเม้นท์ Youtube [เพิ่มโหวต] [25K] [R30] [เริ่มทันที] (S3) ฿711.68 20 25000 Not enough data
เริ่มต้นทันที
ขั้นต่ำ 10 และสูงสุด 25k
คุณภาพดี ถูกใจ
การรับประกัน: 30 วัน
4709 ถูกใจคอมเม้นท์ Youtube [R30] [30K-50K/วัน] (S3) ฿790.64 5 5000 Not enough data
รับประกัน 30 วัน
ความเร็ว:30-50/วัน
4710 ไม่ชอบคอมเม้นท์ Youtube [ลดโหวต] [20K] [ไม่รับประกัน] (S3) ฿316.86 50 20000 Not enough data
เริ่มต้น: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1k ต่อวัน
การรับประกัน: ไม่มี
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มเวลารับชม [4000 ชั่วโมง] Youtube Watchtime เพิ่มเวลารับชม [4000 ชั่วโมง] Youtube Watchtime

3863 เพิ่มเวลารับชม Youtube [100M] [R60] [เพิ่มเวลารับชม 50วิ - 3นาที] [แถมไลค์] ฿232.21 5000 100000000 Not enough data
เริ่ม 3-8 ชั่วโมง
ความเร็ว 100-200k/วัน
ดีที่สุดสำหรับการสั่งซื้อจำนวนมาก
รับประกัน 60 วัน
ลดน้อย มุมมองคุณภาพสูง
การเก็บรักษาแบบสุ่ม
การรักษาระดับเฉลี่ย (60 วินาที - 3 นาที)
ยอดดู + ไลค์สำหรับการสั่งซื้อครั้งใหญ่
ด้วยการมีส่วนร่วมสำหรับการสั่งซื้อขนาดใหญ่
วิดีโอสามารถไปภายใต้ข้อเสนอแนะในการสั่งซื้อขนาดใหญ่
เร็วที่สุดในตลาดเมื่อเริ่มต้น
อัตราส่วนการลดลง 10 เปอร์เซ็นต์ (อาจเกิดขึ้นได้)
การเข้าชม - การเข้าชมเว็บไซต์
3866 เพิ่มเวลารับชม Youtube [1M] [ไม่รับประกัน] [12H - 40K/วัน] 🔥🔥🔥 ฿318.09 100 1000000 Not enough data
เวลาเริ่ม: 1 - 12 ชั่วโมง
ความเร็ว: 20K / วัน - 40K / วัน
เติม : -
รายละเอียด: จะแสดงในการวิเคราะห์ WATCH TIME
การเก็บรักษา: 1 - 3 นาที
ใช้งานได้กับความยาววิดีโอทั้งหมด

ใส่ลิ้งค์ CHANNEL ลงในช่องลิ้งค์
(ไม่รองรับชื่อลิ้งค์ภาษาไทย)
3867 เพิ่มเวลารับชม Youtube [เพิ่มเวลารับชม 8-20 นาที] [R30] [6H - 2K/วัน]🔥🔥 ฿474.80 1000 100000 Not enough data
วิดีโอต้องมีความยาวอย่างน้อย 30 นาที

เวลาเริ่มต้น: 0 - 6 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1 - 2K / วัน
การเก็บรักษา (~ ดูเวลา / มุมมอง): 8 - 20 นาที
การรับประกัน: 30 วัน
3872 เพิ่มเวลารับชม Youtube [25-30 นาที] [2K] [ไม่รับประกัน] [เริ่ม 0-2 ชม.] ฿853.81 300 10000 Not enough data
ระบบไม่มีตัวนับแยกต่างหากดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับจำนวนการดูที่เริ่มต้นและสิ้นสุดบนวิดีโอ
เพื่อคำนวณการดูดังนั้นจึงมีการดูตามธรรมชาติผสมอยู่ในระบบระหว่างกระบวนการทำงาน

ใช้วิดีโอที่ยาวกว่า 30 นาทีเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
เวลาต่อการดู: 25 - 30 นาที (เฉลี่ย 28 นาที)
คุณปรับสมดุลของจำนวนการดูที่จะซื้อให้เพียงพอกับ 4000 ชั่วโมง
หากคุณใช้วิดีโอที่มีความยาวมากกว่า 30 นาที: 1,000 ครั้ง = 450 - 500 ชั่วโมงในการรับชม

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้วิดีโอหลายรายการที่มีความยาวมากกว่า 30 นาทีในช่องเดียวกัน
เพื่อให้คำสั่งซื้อสามารถลดระยะเวลาในการเล่นจนเสร็จเหลือ 4000 ชั่วโมง

ตัวอย่าง: ใช้วิดีโอ 8 รายการในช่องเดียวกัน วิดีโอแต่ละรายการสั่งซื้อมากกว่า 1,000 ครั้ง
จากนั้นใช้เวลาเพียง 2 วันในการดำเนินการ 4000 ชั่วโมง

-------------------------------------------------------------
ใช้วิดีโอที่ยาวกว่า 30 นาทีเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ที่ดีที่สุด
เวลาในการรับชม: 25 - 30 นาที (เฉลี่ย ~ 28 นาที)
หากคุณใช้วิดีโอความยาว 1 ชั่วโมง +: 1,000 ครั้ง = 450 - 500 ชั่วโมง
3873 เพิ่มเวลารับชม Youtube [4K] [R30] [6H - 100/วัน] ฿1,138.08 100 8000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น 2-3 ชั่วโมง
ความเร็ว 100 - 300 วัน (สามารถเร็วมากกว่านี้ได้)
เติม 30 วัน
วิดีโอขั้นต่ำ 1 ชั่วโมง +
ลิงค์ วิดีโอ
(กรุณาวางลิงค์วิดีโอ)

หมายเหตุ -
1) คำสั่งซื้อจะเริ่มในวิดีโอต่ำกว่า 1 ชั่วโมงเช่นกัน แต่ถ้าลดลงเราไม่สามารถเติมได้
2) เวลาเริ่มการเติม 2 - 5 ชั่วโมง (ต้องให้ภาพหน้าจอที่อัปเดตของการวิเคราะห์วิดีโอ)
3) อย่าใส่ลิงค์ช่องคำสั่งจะไม่เริ่มต้น
4) ยกเลิก 12 ชั่วโมง - 24 ชั่วโมง
3877 เพิ่มเวลาในการรับชม Youtube [1000 ชม.] [3H - 3วัน] [ไม่ลด]⭐🔥 ฿1,517.10 1000 4000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: 3 ชั่วโมง
เสร็จสิ้น: 2-3 วัน

ที่ต้องการ:
- ช่อง Youtube ต้องไม่ได้มีไว้สำหรับเด็ก
- ช่องต้องมีวิดีโออย่างน้อยหนึ่งรายการที่ยาวเกิน 120 นาที

ใส่ลิ้งค์ CHANNEL ลงในช่องลิ้งค์
(ไม่รองรับชื่อลิ้งค์ภาษาไทย)
3878 เพิ่มเวลารับชม Youtube [R30] [3H - 3-7วัน] ฿918.88 500 50000 Not enough data
สปีดสปีดช้า (200 ชม. / วัน)
เติม 30 วัน
เวลาเริ่มต้น: 6-12 ชั่วโมง

- ขั้นต่ำ 100 นาที + วิดีโอที่ต้องการ
- เวลาในการรับชมเฉลี่ยจะได้รับการอัปเดตภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
และเวลาในการรับชมทั้งหมดที่แน่นอนจะได้รับการอัปเดตใน 2-3 วันใน Analytics
3879 เพิ่มเวลารับชม Youtube [ไม่ลด] [แพ็คเกจ 4000 ชม.] [3H - 200/วัน]⭐🔥แนะนำ🔥 ฿3,601.73 100 4000 Not enough data
วิดีโอต้องมีความยาวขั้นต่ำ 10 นาที
เริ่มต้นใน 3-24 ชั่วโมง
ความเร็ว ~ 200 / วัน
3880 เพิ่มเวลารับชม Youtube [แพ็คเกจ 4000 ชม.] [3H - 8วัน] [ไม่ลด]⭐🔥แนะนำ🔥 ฿6,065.38 1 1 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: 3 ชั่วโมง
เสร็จสิ้น: 6-8 วัน

ที่ต้องการ:
- ช่อง Youtube ต้องไม่ได้มีไว้สำหรับเด็ก
- ช่องต้องมีวิดีโออย่างน้อยหนึ่งรายการที่ยาวเกิน 120 นาที

ใส่ลิ้งค์ CHANNEL ลงในช่องลิ้งค์
(ไม่รองรับชื่อลิ้งค์ภาษาไทย)
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มไลค์ / ดิสไลค์ Youtube เพิ่มไลค์ / ดิสไลค์ Youtube

4099 ถูกใจ Youtube [100K] [R30] [เริ่มทันที] [5K/วัน] (S2)🔥แนะนำ🔥 ฿343.37 20 75000 19 minutes
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 5k-10k/วัน
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
4100 ถูกใจ Youtube [3K] [ไม่รับประกัน] [เริ่มทันที] [5K/วัน] (S2) ฿100.04 10 55000 Not enough data
4101 ถูกใจ Youtube [30K] [ไม่รับประกัน] [เริ่มทันที] [5K/วัน] (S2) ฿116.54 10 55000 Not enough data
เริ่ม: 0-1 ชม
ความเร็ว: 1k-5k / วัน
รับประกัน: ไม่เติม
คุณภาพ: บัญชีปลอม คุณภาพต่ำ!
4102 ถูกใจ Youtube [50K] [รวดเร็ว] [ไม่รับประกัน] ฿114.68 10 50000 Not enough data
เริ่มใน 1 ชม.
ซื้อได้สูงสุด 50K
ไม่มีการรับประกันเมื่อยอดลด
4103 ถูกใจ Youtube [20K] [ไม่รับประกัน] [เริ่มทันที] [5K/วัน] (S2) ฿38.52 10 25000 1 hour 30 minutes
เริ่ม: 0-1 ชม
ความเร็ว: 1k-5k / วัน
รับประกัน: ไม่เติม
คุณภาพ: บัญชีปลอม คุณภาพต่ำ!
4104 ถูกใจ Youtube [35K] [เริ่มทันที] [R30] ฿160.32 100 35000 Not enough data
กดถูกใจ Youtube
เริ่มทันที
ขั้นต่ำ: 100
สูงสุด : 35k
การรับประกัน: 30 วัน
4105 ถูกใจ Youtube [20K] [R30] [เริ่มทันที] [5K/วัน] (S2) ฿226.05 25 150000 Not enough data
เริ่ม: 0-1 ชม
ความเร็ว: 1k-5k / วัน
รับประกัน: ไม่เติม
คุณภาพ: บัญชีปลอม คุณภาพต่ำ!
4106 ถูกใจ Youtube [100K] [ตุรกี] [R30] [เริ่มทันที] [1K/วัน] (S2) ฿343.37 20 75000 Not enough data
เริ่ม: 0-1 ชม
ความเร็ว: 1k-5k / วัน
รับประกัน: 30 วัน
คุณภาพ: โปรไฟล์จริงของตุรกี
4107 ถูกใจ Youtube [100K] [R30] [เริ่มทันที] [250/วัน] (S2) ฿511.11 50 100000 Not enough data
4108 ถูกใจ Youtube [R30] [100K] [เริ่มใน 1 ชม.] [2K/วัน] ฿509.54 50 100000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: ทันที - 0-10 นาที
ความเร็ว: 2K / วัน
การรับประกัน: 30 วัน
4109 ถูกใจ Youtube [15K] [R30] [เริ่มทันที] [500/วัน] (S2) ฿192.16 10 20000 Not enough data
4110 ถูกใจ Youtube [150K] [R30] [1H - 200/วัน]💦 ฿752.91 5 20000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: ทันที - 6 ชั่วโมง
ความเร็ว: 200 ไลค์ / วัน
การรับประกัน: 30 วัน
รายละเอียด: ผู้ใช้งานจริงของสหรัฐอเมริกา
สูงสุด: 150K ต่อวิดีโอ 2K ต่อคำสั่งซื้อ
4111 ถูกใจ Youtube [600K] [R30]⚡💦 ฿150.96 25 600000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: ทันที - 6 ชั่วโมง
ความเร็ว: 20K / วัน
เติมยอดเมื่อลด: 30 วัน
รายละเอียด: คุณภาพปกติ
4112 ถูกใจ Youtube [15K] [R∞] [เริ่มทันที] [1K/วัน] (S2) ฿1,032.47 20 500000 Not enough data
คุณภาพ: คุณภาพสูง
ปริมาณ: ขั้นต่ำ 100 | สูงสุด 20k
รับประกัน: 30 วัน
เริ่ม: 0 ถึง 3 ชม
รับประกัน: 30 วัน
4113 ถูกใจ Youtube [5K] [R30] [24H - 200/วัน]♻️ ฿1,501.94 50 130000 Not enough data
4114 ถูกใจ Youtube [15K] [R30] [เริ่มทันที] [25-50/วัน] [ขึ้นช้า!] (S2) ฿1,688.86 50 130000 Not enough data
คุณภาพ: คุณภาพสูง
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 50
คำสั่งซื้อสูงสุด: 100000
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 24 ชม
ความเร็วปัจจุบัน: 50 ถึง 120 ต่อวัน (เพิ่มขึ้นทีละน้อย)
~ 1 วันคือ 4-5 ไลค์ต่อชั่วโมง!
~ 2 วันคือ 8-10 ไลค์ต่อชั่วโมง!
~ ประมาณ 2100 ไลค์ในหนึ่งสัปดาห์!
การรับประกัน: รับประกัน 10วัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
4115 ถูกใจ Youtube [2K] [ยุโรปตะวันออก] [R90] [50-100/วัน] (S2) ฿1,501.31 20 500000 Not enough data
คุณภาพ: คุณภาพสูงจริง
สั่งซื้อขั้นต่ำ: 100
คำสั่งซื้อสูงสุด: 2000
เริ่มต้น: ภายใน 0 ถึง 1 ชม
ความเร็วปัจจุบัน: 50 ถึง 100 ต่อวัน (เพิ่มขึ้นทีละน้อย)
รับประกัน: รับประกัน 90วัน
การคืนเงิน: ไม่มีการคืนเงิน
4116 ถูกใจ Youtube USA [100K] [R30] [1H - 50/วัน]💦 ฿1,504.80 5 5000 Not enough data
เวลาเริ่มต้น: ทันที - 6 ชั่วโมง
ความเร็ว: 50 ไลค์ / วัน
การรับประกัน: 30 วัน
รายละเอียด: ผู้ใช้ที่ใช้งานจริงของสหรัฐอเมริกา
4118 ไม่ชอบ Youtube [130K] [R30] [เริ่มทันที] [25-50/วัน] (S2) ฿1,688.86 20 130000 Not enough data
โปรดอ่าน!
รูปแบบ URL ที่ถูกต้อง: https://www.youtube.com/watch?v=videoid
รูปแบบไม่ถูกต้อง: https://youtu.be/XXXXXXXX

คุณภาพ: คุณภาพสูง
ขีด จำกัด : ขั้นต่ำ 100 และสูงสุด 130k
ความเร็ว: 500-1k ต่อวัน
เวลาเริ่มต้น: ทันทีถึง 3 ชั่วโมง (ล่าช้าไปบ้างหากเซิร์ฟเวอร์โอเวอร์โหลดหรือเราอัปเดตระบบ)

YouTube ไม่อัปเดตการถูกใจและไม่ถูกใจตอบโต้ทันที
คุณสามารถตรวจสอบได้ที่นี่: http://likescounter.com/

*การสั่งซื้ออาจขึ้นสถานะเป็นบางส่วนได้หากเราพบปัญหาระหว่างดำเนินการ
4691 ถูกใจ Youtube [7K] [R10] [รวดเร็ว] [ไม่ลด] (S3)🔥บริการที่ดีที่สุด🔥 ฿1,580.27 100 7000 Not enough data
ไลค์ Youtube เร็วสุด (เริ่มทันที)
บริการที่ดีที่สุด
สูงสุด 7K เท่านั้น
ไม่ลด

(ไม่มีการเติม หากยอดไลค์ลดลงน้อยกว่า 0-9เปอร์เซ็นต์)
(หากยอดไลค์ลดลง 10เปอร์เซ็นต์ ทางเราจะเติมให้ภายใน 10 วัน)

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
4692 ถูกใจ Youtube [25K] [R90] [5K/วัน] [รวดเร็ว] (S3)⭐⚡⚡⚡🔥แนะนำ🔥 ฿395.82 20 25000 Not enough data
ไลค์อย่างรวดเร็ว ( 5-10K ต่อวัน )
ถูกใจทันที
ไลค์ที่มีคุณภาพสูง
การรับประกัน: 90 วัน
ถูกสุดในตลาด

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
4693 ถูกใจ Youtube [100K] [ไม่รับประกัน] [รวดเร็ว] (S3)⚡⚡⚡ ฿48.39 10 100000 14 hours 8 minutes
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 5k-10k/วัน
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
4694 ถูกใจ Youtube [50K] [ไม่รับประกัน] [รวดเร็ว] [ไม่ลด] (S3)⚡⚡⚡ ฿54.71 10 50000 20 hours 30 minutes
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 5k-10k/วัน
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
4695 ถูกใจ Youtube [100K] [R30] [รวดเร็ว] (S3)⚡⚡⚡ ฿57.86 10 100000 3 hours 21 minutes
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 5k-10k/วัน
การรับประกัน: 30 วัน

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
4696 ถูกใจ Youtube [50K] [ไม่รับประกัน] [รวดเร็ว] [เริ่มทันที] [50K/วัน] (S3)⚡⚡⚡ ฿67.35 100 50000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 50k/วัน
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
4697 ถูกใจ Youtube [100K] [ไม่รับประกัน] [30K-50K/วัน] (S3) ฿103.66 20 100000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 30K-50K/วัน
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
4698 ถูกใจ Youtube [100K] [R30] [รวดเร็ว] (S3)⚡ ฿111.57 10 100000 Not enough data
ถูกใจ Youtube (ราคาที่ดีที่สุดในตลาดสำหรับการเติม)
ขั้นต่ำ 20 และสูงสุด 50k
ความเร็ว 10K ต่อวัน
การรับประกัน: 30 วัน
เวลาเริ่ม 0-2 ชั่วโมง
เปิดใช้งานปุ่มเติม

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
4699 ถูกใจ Youtube [100K] [R30] [50K/วัน] [เริ่มทันที] (S3)⚡ ฿119.46 20 100000 Not enough data
ความเร็ว 50-70K ต่อชั่วโมง
การรับประกัน: 30 วัน
เวลาเริ่มต้น 0-1 ชั่วโมง
เปิดใช้งานปุ่มเติม
อัตราการลดลงอยู่ที่ 5-15 เปอร์เซ็นต์

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
4700 ถูกใจ Youtube [100K] [ไม่รับประกัน] [5K-10K/วัน] (S3) ฿135.25 100 100000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 2k-5k/วัน
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
4701 ถูกใจ Youtube [100K] [ไม่รับประกัน] [30K/ชม.] [เริ่มทันที] (S3) ฿143.14 20 500000 Not enough data
เริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 30K/ชม.
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
4702 ถูกใจ Youtube [150K] [R30] [20K-30K/วัน] (S3)⚡ ฿143.14 20 150000 Not enough data
รับประกัน 30 วัน
ความเร็ว=2-3k/วัน
เปิดใช้งานปุ่มเติม

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
4703 ถูกใจ Youtube [200K] [ไม่รับประกัน] [เริ่มทันที] (S3) ฿174.73 10 200000 Not enough data
เริ่มทันที
ขั้นต่ำ 100 และสูงสุด 5,000
การรับประกัน: ไม่มี

ลิงค์: ใส่ลิงค์วิดีโอ YouTube
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/watch?v=xxxxxxxx

หมายเหตุ!
❌วิดีโอต้องเป็นสาธารณะ ไม่จำกัดและเปิดสำหรับทุกประเทศ
4704 ถูกใจโพสต์ชุมชน Youtube [100K] [R30] [เริ่มทันที] (S3) ฿206.31 10 100000 Not enough data
ไลค์ของโพสต์ชุมชน Youtube
ไลค์โพสต์ชุมชน: https://prnt.sc/ywInekPDOKfT
เริ่มต้นทันที
ไม่ลดลง
การรับประกัน: 30 วัน ด้วยปุ่มเติม

อย่าใส่ลิงค์วิดีโอ
บริการนี้มีไว้สำหรับ youtube Community Post เท่านั้น
( ตัวอย่าง: https://www.youtube.com/post/UgkxKQmjwlsb6gFpKUGhlXqkwAiaHh7ord7w )
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

🇹🇭Youtube โซเชียลแชร์ ประเทศไทย [เลือกผู้อ้างอิง] 🇹🇭Youtube โซเชียลแชร์ ประเทศไทย [เลือกผู้อ้างอิง]

1324 โซเชียลแชร์ จาก Facebook [ประเทศไทย] 🔥🔥 ฿144.09 100 10000 Not enough data
🇹🇭 โซเชียลแชร์ จาก Facebook [ประเทศไทย]

✔️ SEO ที่ไม่เหมือนใครและเป็นธรรมชาติสำหรับวิดีโอของคุณ
✔️ ช่วยในการจัดอันดับ
✔️ ปลอดภัยต่อการใช้งาน! ไม่มีวิธีการสแปม / บอท

🔒 รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

⚡ ความเร็ว 300+ ต่อวัน

✏️ รูปแบบลิงก์: URL ของวิดีโอแบบเต็ม

🔎 รายงานของ YouTube Analytics จะได้รับการอัปเดตใน 48-72 ชั่วโมงพร้อมกับผลการแชร์ของคุณ
4137 โซเชียลแชร์ จาก Twitter [ประเทศไทย] (S2) ฿179.24 100 10000 Not enough data
🇹🇭 โซเชียลแชร์ จาก Twitter [ประเทศไทย]

✔️ SEO ที่ไม่เหมือนใครและเป็นธรรมชาติสำหรับวิดีโอของคุณ
✔️ ช่วยในการจัดอันดับ
✔️ ปลอดภัยต่อการใช้งาน! ไม่มีวิธีการสแปม / บอท

🔒 รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

⚡ ความเร็ว 300+ ต่อวัน

✏️ รูปแบบลิงก์: URL ของวิดีโอแบบเต็ม

🔎 รายงานของ YouTube Analytics จะได้รับการอัปเดตใน 48-72 ชั่วโมงพร้อมกับผลการแชร์ของคุณ
4138 โซเชียลแชร์ จาก Reddit [ประเทศไทย] (S2) ฿179.24 100 10000 Not enough data
🇹🇭 โซเชียลแชร์ จาก Reddit [ประเทศไทย]

✔️ SEO ที่ไม่เหมือนใครและเป็นธรรมชาติสำหรับวิดีโอของคุณ
✔️ ช่วยในการจัดอันดับ
✔️ ปลอดภัยต่อการใช้งาน! ไม่มีวิธีการสแปม / บอท

🔒 รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

⚡ ความเร็ว 300+ ต่อวัน

✏️ รูปแบบลิงก์: URL ของวิดีโอแบบเต็ม

🔎 รายงานของ YouTube Analytics จะได้รับการอัปเดตใน 48-72 ชั่วโมงพร้อมกับผลการแชร์ของคุณ
4139 โซเชียลแชร์ จาก Pinterest [ประเทศไทย] (S2) ฿179.24 100 10000 Not enough data
🇹🇭 โซเชียลแชร์ จาก Pinterest [ประเทศไทย]

✔️ SEO ที่ไม่เหมือนใครและเป็นธรรมชาติสำหรับวิดีโอของคุณ
✔️ ช่วยในการจัดอันดับ
✔️ ปลอดภัยต่อการใช้งาน! ไม่มีวิธีการสแปม / บอท

🔒 รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

⚡ ความเร็ว 300+ ต่อวัน

✏️ รูปแบบลิงก์: URL ของวิดีโอแบบเต็ม

🔎 รายงานของ YouTube Analytics จะได้รับการอัปเดตใน 48-72 ชั่วโมงพร้อมกับผลการแชร์ของคุณ
4140 โซเชียลแชร์ จาก Linkedin [ประเทศไทย] (S2) ฿179.24 100 10000 Not enough data
🇹🇭 โซเชียลแชร์ จาก Linkedin [ประเทศไทย]

✔️ SEO ที่ไม่เหมือนใครและเป็นธรรมชาติสำหรับวิดีโอของคุณ
✔️ ช่วยในการจัดอันดับ
✔️ ปลอดภัยต่อการใช้งาน! ไม่มีวิธีการสแปม / บอท

🔒 รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

⚡ ความเร็ว 300+ ต่อวัน

✏️ รูปแบบลิงก์: URL ของวิดีโอแบบเต็ม

🔎 รายงานของ YouTube Analytics จะได้รับการอัปเดตใน 48-72 ชั่วโมงพร้อมกับผลการแชร์ของคุณ
4141 โซเชียลแชร์ จาก Odnoklassniki [ประเทศไทย] (S2) ฿179.24 100 10000 Not enough data
🇹🇭 โซเชียลแชร์ จาก Odnoklassniki [ประเทศไทย]

✔️ SEO ที่ไม่เหมือนใครและเป็นธรรมชาติสำหรับวิดีโอของคุณ
✔️ ช่วยในการจัดอันดับ
✔️ ปลอดภัยต่อการใช้งาน! ไม่มีวิธีการสแปม / บอท

🔒 รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

⚡ ความเร็ว 300+ ต่อวัน

✏️ รูปแบบลิงก์: URL ของวิดีโอแบบเต็ม

🔎 รายงานของ YouTube Analytics จะได้รับการอัปเดตใน 48-72 ชั่วโมงพร้อมกับผลการแชร์ของคุณ
4142 โซเชียลแชร์ จาก Tumblr [ประเทศไทย] (S2) ฿179.24 100 10000 Not enough data
🇹🇭 โซเชียลแชร์ จาก Tumblr [ประเทศไทย]

✔️ SEO ที่ไม่เหมือนใครและเป็นธรรมชาติสำหรับวิดีโอของคุณ
✔️ ช่วยในการจัดอันดับ
✔️ ปลอดภัยต่อการใช้งาน! ไม่มีวิธีการสแปม / บอท

🔒 รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

⚡ ความเร็ว 300+ ต่อวัน

✏️ รูปแบบลิงก์: URL ของวิดีโอแบบเต็ม

🔎 รายงานของ YouTube Analytics จะได้รับการอัปเดตใน 48-72 ชั่วโมงพร้อมกับผลการแชร์ของคุณ
4143 โซเชียลแชร์ จาก Blogger [ประเทศไทย] (S2) ฿179.24 100 10000 Not enough data
🇹🇭 โซเชียลแชร์ จาก Blogger [ประเทศไทย]

✔️ SEO ที่ไม่เหมือนใครและเป็นธรรมชาติสำหรับวิดีโอของคุณ
✔️ ช่วยในการจัดอันดับ
✔️ ปลอดภัยต่อการใช้งาน! ไม่มีวิธีการสแปม / บอท

🔒 รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

⚡ ความเร็ว 300+ ต่อวัน

✏️ รูปแบบลิงก์: URL ของวิดีโอแบบเต็ม

🔎 รายงานของ YouTube Analytics จะได้รับการอัปเดตใน 48-72 ชั่วโมงพร้อมกับผลการแชร์ของคุณ
4144 โซเชียลแชร์ จาก Vkontakte [ประเทศไทย] (S2) ฿179.24 100 10000 Not enough data
🇹🇭 โซเชียลแชร์ จาก Vkontakte [ประเทศไทย]

✔️ SEO ที่ไม่เหมือนใครและเป็นธรรมชาติสำหรับวิดีโอของคุณ
✔️ ช่วยในการจัดอันดับ
✔️ ปลอดภัยต่อการใช้งาน! ไม่มีวิธีการสแปม / บอท

🔒 รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

⚡ ความเร็ว 300+ ต่อวัน

✏️ รูปแบบลิงก์: URL ของวิดีโอแบบเต็ม

🔎 รายงานของ YouTube Analytics จะได้รับการอัปเดตใน 48-72 ชั่วโมงพร้อมกับผลการแชร์ของคุณ
4145 โซเชียลแชร์ จาก Stumbleupon [ประเทศไทย] (S2) ฿179.24 100 10000 Not enough data
🇹🇭 โซเชียลแชร์ จาก Stumbleupon [ประเทศไทย]

✔️ SEO ที่ไม่เหมือนใครและเป็นธรรมชาติสำหรับวิดีโอของคุณ
✔️ ช่วยในการจัดอันดับ
✔️ ปลอดภัยต่อการใช้งาน! ไม่มีวิธีการสแปม / บอท

🔒 รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

⚡ ความเร็ว 300+ ต่อวัน

✏️ รูปแบบลิงก์: URL ของวิดีโอแบบเต็ม

🔎 รายงานของ YouTube Analytics จะได้รับการอัปเดตใน 48-72 ชั่วโมงพร้อมกับผลการแชร์ของคุณ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มผู้ติดตาม TikTok เพิ่มผู้ติดตาม TikTok

4840 TikTok - ผู้ติดตาม | ดีที่สุด | ทันที | ไม่ลด ❤️‍🔥⚡️⚡️ ฿266.28 10 500000 14 minutes
🔸 เริ่มทำงาน : ทันที ( บางครั้งอาจมีความล่าช้าไม่เกิน 24 ชั่วโมง )
🔸 ต่ำสุด: 10
🔸 สูงสุด: 200.000
🔸 ลิงก์: https://tiktok.com/@username
🔸 คุณภาพ: คนจริง
🔸 ความเร็ว: 20,000 ต่อวัน

หมายเหตุ:
📌 เมื่อบริการไม่ว่าง ความเร็วในการเริ่มกระบวนการจะเปลี่ยนไป
📌 ห้ามทำการสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงค์เดียวกันก่อนที่การสั่งซื้อของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ในระบบ
📌 หากสั่งซื้อเข้ามาซ้ำกันจะไม่มีการคืนเงิน

❌ ย้ำอีกครั้ง ลิ้งค๊ที่ใส่ต้องเป็น ลิ้งเต็มเท่านั้น ใส่ลิ้งค์ผิดระบบดำเนินการช้ามาก ❌
ตัวอย่างลิ้ง 🔸: https://tiktok.com/@username ( ตรวจสอบก่อนกดสั่งซื้อ )
❌ หากไม่ใส่ลิ้งค์เต็ม ระบบจะทำงานได้ล่าช้าอย่างมาก โปรดใส่ลิ้งค์เต็มหากคุณต้องการความไว
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

TikTok - ติดตาม/ไลค์/คอมเม้น ประเทศไทย 🇹🇭 TikTok - ติดตาม/ไลค์/คอมเม้น ประเทศไทย 🇹🇭

4781 TikTok - ติดตาม ~ ประเทศไทย ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ รับประกัน 30 วัน ~ 300/วัน ~ เริ่มทำงาน 0-3ชั่วโมง ฿4,536.01 10 300 18 hours 18 minutes
🔸 เริ่มทำงาน : 0-3 ชั่วโมง
🔸 ลิงก์ตัวอย่าง : www.tiktok.com/@username/
🔸 คุณภาพ: คนจริง
🔸 ความเร็ว: 300 ต่อวัน
🔸 รับประกัน 30 วัน

หมายเหตุ:
📌 เมื่อบริการไม่ว่าง ความเร็วในการเริ่มกระบวนการจะเปลี่ยนไป
📌 ห้ามทำการสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงค์เดียวกันก่อนที่การสั่งซื้อของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ในระบบ
📌 หากสั่งซื้อเข้ามาซ้ำกันจะไม่มีการคืนเงิน
4780 TikTok - ไลค์ ~ ประเทศไทย ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ รับประกัน 30 วัน ~ 300/วัน ~ เริ่มทำงาน 0-3ชั่วโมง ฿4,536.01 10 300 Not enough data
🔸 เริ่มทำงาน : 0-3 ชั่วโมง
🔸 ลิงก์ตัวอย่าง : www.tiktok.com/@username/video/6965972580599680258
🔸 คุณภาพ: คนจริง
🔸 ความเร็ว: 300 ต่อวัน
🔸 รับประกัน 30 วัน

หมายเหตุ:
📌 เมื่อบริการไม่ว่าง ความเร็วในการเริ่มกระบวนการจะเปลี่ยนไป
📌 ห้ามทำการสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงค์เดียวกันก่อนที่การสั่งซื้อของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ในระบบ
📌 หากสั่งซื้อเข้ามาซ้ำกันจะไม่มีการคืนเงิน
4782 TikTok - คอมเม้น ~ ประเทศไทย ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ รับประกัน 30 วัน ~ 300/วัน ~ เริ่มทำงาน 0-3ชั่วโมง ฿5,669.76 10 200 85 hours 54 minutes
🔸 เริ่มทำงาน : 0-3 ชั่วโมง
🔸 ลิงก์ตัวอย่าง : www.tiktok.com/@username/video/6965972580599680258
🔸 คุณภาพ: คนจริง
🔸 ความเร็ว: 300 ต่อวัน
🔸 รับประกัน 30 วัน

หมายเหตุ:
📌 เมื่อบริการไม่ว่าง ความเร็วในการเริ่มกระบวนการจะเปลี่ยนไป
📌 ห้ามทำการสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงค์เดียวกันก่อนที่การสั่งซื้อของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ในระบบ
📌 หากสั่งซื้อเข้ามาซ้ำกันจะไม่มีการคืนเงิน
4783 TikTok - เเชร์ ~ ประเทศไทย ~ 𝐑𝐄𝗔𝐋 ~ รับประกัน 30 วัน ~ 300/วัน ~ เริ่มทำงาน 0-3ชั่วโมง ฿4,536.01 10 300 Not enough data
🔸 เริ่มทำงาน : 0-3 ชั่วโมง
🔸 ลิงก์ตัวอย่าง : www.tiktok.com/@username/video/6965972580599680258
🔸 คุณภาพ: คนจริง
🔸 ความเร็ว: 300 ต่อวัน
🔸 รับประกัน 30 วัน

หมายเหตุ:
📌 เมื่อบริการไม่ว่าง ความเร็วในการเริ่มกระบวนการจะเปลี่ยนไป
📌 ห้ามทำการสั่งซื้อครั้งที่สองในลิงค์เดียวกันก่อนที่การสั่งซื้อของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ในระบบ
📌 หากสั่งซื้อเข้ามาซ้ำกันจะไม่มีการคืนเงิน
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มยอดวิว TikTok เพิ่มยอดวิว TikTok

4230 TikTok - ปั้มวิว ขึ้นทันทีโครตไว ราคาถูกที่สุด ⚡⚡ ฿1.73 100 2147483647 2 minutes
ลิงค์: URL วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น
❌แม้ว่าบริการนี้มีอัตราการลดลงน้อยหรือไม่ลดเลย แต่ไม่มีการรับประกันแม้ว่าจะลดลงเนื่องจากการอัพเดทเซิร์ฟเวอร์ TikTok
4219 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [10M] [ไม่รับประกัน] [เริ่มทันที] [100K-1M/วัน] (S2)🔥แนะนำ🔥 ฿2.95 100 100000000 8 hours 28 minutes
- เริ่มเวลา 1-2 นาที
- ความเร็ว 100.000 / วัน
- ขั้นต่ำ 100
- สูงสุด 5,000,000

ลิงค์: URL วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น
❌แม้ว่าบริการนี้มีอัตราการลดลงน้อยหรือไม่ลดเลย แต่ไม่มีการรับประกันแม้ว่าจะลดลงเนื่องจากการอัพเดทเซิร์ฟเวอร์ TikTok
4220 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [10M] [เริ่มทันที] (S2) ฿2.93 100 100000000 29 minutes
ลิงค์: URL วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น
❌แม้ว่าบริการนี้มีอัตราการลดลงน้อยหรือไม่ลดเลย แต่ไม่มีการรับประกันแม้ว่าจะลดลงเนื่องจากการอัพเดทเซิร์ฟเวอร์ TikTok
4221 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [1M] [200K/วัน] ฿1.97 10 5000000 3 minutes
เวลาเริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 500K / วัน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789
13 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [10M] [เริ่มทันที] (S2) ฿2.63 100 2147483647 71 hours 2 minutes
ลิงค์: URL วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น
❌แม้ว่าบริการนี้มีอัตราการลดลงน้อยหรือไม่ลดเลย แต่ไม่มีการรับประกันแม้ว่าจะลดลงเนื่องจากการอัพเดทเซิร์ฟเวอร์ TikTok
4222 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [1M] [500K/วัน] ฿8.60 10 1000000000 4 minutes
เวลาเริ่มต้น: ทันที
ความเร็ว: 500K / วัน

ลิงค์: URL วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789
4224 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [10M] [เริ่มใน 1 ชม.] [รวดเร็ว] 🔥🔥🔥 ฿2.14 100 50000000 2 minutes
เพิ่มยอดยวิว TikTok รวดเร็ว!
สูงสุด: 10M
เวลาเริ่มต้น: 1 ชั่วโมง

ลิงค์: ลิงค์โพสต์วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789
4225 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [10M] [ไม่รับประกัน] [เริ่มทันที] (S2) ฿5.82 100 2147483647 Not enough data
คุณภาพ: เพิ่มยอดวิว Tiktok
ปริมาณ: ขั้นต่ำ 500 สูงสุด 10 ล้าน
รับประกัน: ไม่รับประกัน
เริ่ม: 0-1 ชม
ความเร็ว: 100k-1m / วัน

ตัวอย่าง URL: https://vt.tiktok.com/Xxxxxxxx/
หรือ https://vm.tiktok.com/Xxxxxxxx/
4226 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [10M] [เริ่มทันที] (S2) ฿12.27 10 10000000 Not enough data
ลิงค์: URL วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น
❌แม้ว่าบริการนี้มีอัตราการลดลงน้อยหรือไม่ลดเลย แต่ไม่มีการรับประกันแม้ว่าจะลดลงเนื่องจากการอัพเดทเซิร์ฟเวอร์ TikTok
4223 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [10M] [เริ่ม 0-1 ชม.] [1M/วัน] 🔥🔥🔥 ฿1.41 100 10000000 1 minute
คุณภาพสูง
สูงสุด: 10M
เวลาเริ่มต้น: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 1M/วัน

ลิงค์: URL วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789
4227 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [7M] [R30] [เริ่ม 0-1 ชม.] [1M/วัน] 💦🔥 ฿14.29 50 25000000 Not enough data
เริ่มทันที
ซื้อได้สูงสุด 1 ล้านวิว ต่อวิดีโอ
โปรไฟล์จริง
ความเร็วสูงสุด 1 ล้าน ต่อวัน
(บางครั้งอาจใช้เวลาโปรดอดทนรอ)

ลิงค์: ลิงค์โพสต์วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789
4229 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [1M] [เริ่มใน 1 ชม.] [500K/วัน] ฿4.96 100 300000000 Not enough data
สูงสุด: 1M
เวลาเริ่มต้น: 0-1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500K/วัน

ลิงค์: URL วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น
❌แม้ว่าบริการนี้มีอัตราการลดลงน้อยหรือไม่ลดเลย แต่ไม่มีการรับประกันแม้ว่าจะลดลงเนื่องจากการอัพเดทเซิร์ฟเวอร์ TikTok
15 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [1M] [เริ่มทันที] (S2) ฿3.71 100 1000000000 4 hours 3 minutes
คุณภาพ: เพิ่มยอดวิว Tiktok
ปริมาณ: ขั้นต่ำ 500 สูงสุด 1 ล้าน
รับประกัน: ไม่รับประกัน
เริ่ม: 0-1 ชม
ความเร็ว: 100k-1m / วัน

ตัวอย่าง URL: https://vt.tiktok.com/Xxxxxxxx/
หรือ https://vm.tiktok.com/Xxxxxxxx/
4231 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [10M] [R30] [เริ่ม 0-1 ชม.] [1M/วัน] ฿15.23 100 25000000 Not enough data
ลิงค์: URL วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น
❌แม้ว่าบริการนี้มีอัตราการลดลงน้อยหรือไม่ลดเลย แต่ไม่มีการรับประกันแม้ว่าจะลดลงเนื่องจากการอัพเดทเซิร์ฟเวอร์ TikTok
4232 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [5M] [เริ่มทันที] (S2) ฿2.21 100 1000000000 Not enough data
คุณภาพ: เพิ่มยอดวิว Tiktok
ปริมาณ: ขั้นต่ำ 500, สูงสุด 5 ล้าน
รับประกัน: ไม่รับประกัน
เริ่ม: 0-1 ชม
ความเร็ว: 100k-1m / วัน

ตัวอย่าง URL: https://vt.tiktok.com/Xxxxxxxx/
หรือ https://vm.tiktok.com/Xxxxxxxx/
4233 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [10M] [รวดเร็ว] [เริ่มใน 1 ชม.] [500K/วัน] ฿2.89 100 9999999 5 minutes
เพิ่มยอดยวิว TikTok รวดเร็ว!
สูงสุด: 10M
เวลาเริ่มต้น: 1 ชั่วโมง
ความเร็ว: 500K/วัน

ลิงค์: URL วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น
❌แม้ว่าบริการนี้มีอัตราการลดลงน้อยหรือไม่ลดเลย แต่ไม่มีการรับประกันแม้ว่าจะลดลงเนื่องจากการอัพเดทเซิร์ฟเวอร์ TikTok
4234 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [1M] [เริ่มทันที] (S2) ฿40.48 100 1000000 Not enough data
ลิงค์: URL วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น
❌แม้ว่าบริการนี้มีอัตราการลดลงน้อยหรือไม่ลดเลย แต่ไม่มีการรับประกันแม้ว่าจะลดลงเนื่องจากการอัพเดทเซิร์ฟเวอร์ TikTok
4596 เพิ่มยอดวิว Tik Tok [1M] [1H - 100K/วัน]🔥 บริการใหม่ 🔥 ฿13.15 10 100000000 32 hours 51 minutes
ลิงค์: URL วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น
❌แม้ว่าบริการนี้มีอัตราการลดลงน้อยหรือไม่ลดเลย แต่ไม่มีการรับประกันแม้ว่าจะลดลงเนื่องจากการอัพเดทเซิร์ฟเวอร์ TikTok
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มหัวใจ TikTok เพิ่มหัวใจ TikTok

4841 TikTok - ปั้มคนถูกใจคลิปวีดีโอ ขึ้นทันทีโครตไว ราคาถูกที่สุด [มีความล่าช้า ณ ตอนนี้] ⚡⚡ ฿59.08 10 500000 141 hours 58 minutes
เริ่ม: 0-1 ชม.
ความเร็ว: 2K-5K ต่อวัน
คุณภาพ: คุณภาพสูง

ลิงค์: ลิงค์โพสต์ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง 1: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789
ลิงค์ตัวอย่าง 2: https://vt.tiktok.com/XXxxXxXXx/
ลิงค์ตัวอย่าง 3: https://vm.tiktok.com/XXxxXxXXx/

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์และโพสต์เปิดสาธารณะเท่านั้น
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มคอมเม้นท์ / แชร์ TikTok เพิ่มคอมเม้นท์ / แชร์ TikTok

4775 TikTok คอมเม้น [กำหนดเอง] [60K] [R30] [500/วัน] 🔥🔥🔥🔥 ฿1,184.84 10 160000 725 hours 22 minutes
รับประกัน 30 วัน

- เริ่มทันที
- ความเร็วสูงสุด 500 ต่อวัน! (ด้วยปริมาณที่มากขึ้นเร็วขึ้น)
- หลังจากเริ่มต้นคำสั่งซื้อจะไม่สามารถยกเลิกได้
- โพสต์ลิงก์
- เมื่อคุณลบหรือบล็อกหรือซ่อนโพสต์คำสั่งซื้อจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้น!

สำคัญ = เติมเงินเท่านั้น - ไม่บางส่วน ไม่คืนเงิน
4312 แชร์โพสต์ Tik Tok [1K] [100/วัน] (S2) ฿4.91 100 50000000 1 hour
เพิ่มการแชร์

ลิงค์: ลิงค์โพสต์วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789
4313 แชร์วิดีโอ Tik Tok [100K] [R30] [เริ่ม 0-1 ชม.] [100K/วัน]🔥🔥 ฿167.78 30 100000 Not enough data
เริ่มทันที
ความเร็ว 100k ต่อวัน
สูงสุด 100k

ลิงค์: ลิงค์โพสต์วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789
4314 แชร์วิดีโอ Tik Tok [100K] [R30] [เริ่ม 0-1 ชม.] [100K/วัน]🔥⚡⭐ ฿380.04 30 100000 Not enough data
เริ่มใน 0-1 ชม.
ความเร็ว 100k ต่อวัน
สูงสุด 100k

ลิงค์: ลิงค์โพสต์วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789
4315 แชร์โพสต์ Tik Tok [60K] [R30] [1H - 1K/Day]💦 ฿410.36 100 500000 Not enough data
การรับประกัน: 30 วัน
- เริ่มทันที
- ความเร็วสูงถึง 1K ต่อวัน! (ด้วยปริมาณมากเร็วขึ้น)
- หลังจากเริ่มต้นแล้วไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้
- โพสต์ลิงค์
- เมื่อคุณลบหรือปิดกั้นหรือซ่อนโพสต์คำสั่งซื้อจะถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์!

สำคัญ = เฉพาะเติมยอด - ไม่มีการเติมยอดสำหรับคำสั่งซื้อที่ขึ้นสถานะเสร็จบางส่วน

ลิงค์: ลิงค์โพสต์วิดีโอแบบเต็มของ TikTok
ลิงค์ตัวอย่าง: https://www.tiktok.com/@user/video/123456789
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

เพิ่มคนดูสตรีมสด TikTok เพิ่มคนดูสตรีมสด TikTok

4886 เพิ่มคนดูไลฟ์สด TIKTOK | สูงสุด 100K | รับชม 15 นาที 🔥 ราคาถูก 🔥 ฿350.00 100 100000 Not enough data
คนชมไลฟ์ อยู่เป็น เวลา 15 นาที สำหรับบริการนี้ ราคาถูกที่สุด !!!

🔸 เริ่มทำงาน : ทันที
🔸 ต่ำสุด: 100
🔸 สูงสุด: 100,000
🔸 ลิงก์: ลิงก์ไลฟ์สดเเบบเต็มเท่านั้น!!
🔸 คุณภาพ: คนจริง
🔸 ความเร็ว: 50,000 ต่อไลฟ์

คำเตือน : อย่าสั่งซื้อซ้ำ ในขณะที่ออเดอร์ยังไม่ขึ้นว่าเสร็จสิ้น มิฉะนั้นคุณจะได้ไม่ได้รับเงินคืน

ลิ้งตัวอย่างที่ถูกต้อง
https://www.tiktok.com/@???????/live หรือ ลิ้งค์ไลฟ์สดเเบบเต็ม เท่านั้น !!!
ตรวจสอบให้เเน่ใจก่อนกดสั่งซื้อ
🔸 ใส่ลิ้งค์ผิดไม่คืนเงินทุกกรณี
4884 เพิ่มคนดูไลฟ์สด TIKTOK | สูงสุด 100K | รับชม 30 นาที 🔥 ราคาถูก 🔥 ฿600.00 100 10000 Not enough data
คนชมไลฟ์ อยู่เป็น เวลา 30 นาที สำหรับบริการนี้ ราคาถูกที่สุด !!!

🔸 เริ่มทำงาน : ทันที
🔸 ต่ำสุด: 100
🔸 สูงสุด: 100,000
🔸 ลิงก์: ลิงก์ไลฟ์สดเเบบเต็มเท่านั้น!!
🔸 คุณภาพ: คนจริง
🔸 ความเร็ว: 50,000 ต่อไลฟ์

คำเตือน : อย่าสั่งซื้อซ้ำ ในขณะที่ออเดอร์ยังไม่ขึ้นว่าเสร็จสิ้น มิฉะนั้นคุณจะได้ไม่ได้รับเงินคืน

ลิ้งตัวอย่างที่ถูกต้อง
https://www.tiktok.com/@???????/live หรือ ลิ้งค์ไลฟ์สดเเบบเต็ม เท่านั้น !!!
ตรวจสอบให้เเน่ใจก่อนกดสั่งซื้อ
🔸 ใส่ลิ้งค์ผิดไม่คืนเงินทุกกรณี
4885 เพิ่มคนดูไลฟ์สด TIKTOK | สูงสุด 100K | รับชม 60 นาที 🔥 ราคาถูก 🔥 ฿900.00 100 100000 3 hours 2 minutes
คนชมไลฟ์ อยู่เป็น เวลา 60 นาที สำหรับบริการนี้ ราคาถูกที่สุด !!!

🔸 เริ่มทำงาน : ทันที
🔸 ต่ำสุด: 100
🔸 สูงสุด: 100,000
🔸 ลิงก์: ลิงก์ไลฟ์สดเเบบเต็มเท่านั้น!!
🔸 คุณภาพ: คนจริง
🔸 ความเร็ว: 100,000 ต่อไลฟ์

คำเตือน : อย่าสั่งซื้อซ้ำ ในขณะที่ออเดอร์ยังไม่ขึ้นว่าเสร็จสิ้น มิฉะนั้นคุณจะได้ไม่ได้รับเงินคืน

ลิ้งตัวอย่างที่ถูกต้อง
https://www.tiktok.com/@???????/live หรือ ลิ้งค์ไลฟ์สดเเบบเต็ม เท่านั้น !!!
ตรวจสอบให้เเน่ใจก่อนกดสั่งซื้อ
🔸 ใส่ลิ้งค์ผิดไม่คืนเงินทุกกรณี
4820 เพิ่มคนดูไลฟ์สด TIKTOK | สูงสุด 50K | รับชม 30 นาที 🔥 บริการเเนะนำ 🔥 ฿1,500.00 100 100000 3 hours
คนชมไลฟ์ อยู่เป็น เวลา 30 นาที สำหรับบริการนี้

🔸 เริ่มทำงาน : ทันที
🔸 ต่ำสุด: 100
🔸 สูงสุด: 50,000
🔸 ลิงก์: ลิงก์ไลฟ์สดเเบบเต็มเท่านั้น!!
🔸 คุณภาพ: คนจริง
🔸 ความเร็ว: 50,000 ต่อไลฟ์

คำเตือน : อย่าสั่งซื้อซ้ำ ในขณะที่ออเดอร์ยังไม่ขึ้นว่าเสร็จสิ้น มิฉะนั้นคุณจะได้ไม่ได้รับเงินคืน

ลิ้งตัวอย่างที่ถูกต้อง
https://www.tiktok.com/@???????/live หรือ ลิ้งค์ไลฟ์สดเเบบเต็ม เท่านั้น !!!
ตรวจสอบให้เเน่ใจก่อนกดสั่งซื้อ
🔸 ใส่ลิ้งค์ผิดไม่คืนเงินทุกกรณี
4822 เพิ่มคนดูไลฟ์สด TIKTOK | สูงสุด 50K | รับชม 60 นาที 🔥 บริการเเนะนำ 🔥 ฿2,800.00 100 100000 1 hour 19 minutes
คนชมไลฟ์ อยู่เป็น เวลา 60 นาที สำหรับบริการนี้

🔸 เริ่มทำงาน : ทันที
🔸 ต่ำสุด: 100
🔸 สูงสุด: 50,000
🔸 ลิงก์: ลิงก์ไลฟ์สดเเบบเต็มเท่านั้น!!
🔸 คุณภาพ: คนจริง
🔸 ความเร็ว: 50,000 ต่อไลฟ์

คำเตือน : อย่าสั่งซื้อซ้ำ ในขณะที่ออเดอร์ยังไม่ขึ้นว่าเสร็จสิ้น มิฉะนั้นคุณจะได้ไม่ได้รับเงินคืน

ลิ้งตัวอย่างที่ถูกต้อง
https://www.tiktok.com/@???????/live หรือ ลิ้งค์ไลฟ์สดเเบบเต็ม เท่านั้น !!!
ตรวจสอบให้เเน่ใจก่อนกดสั่งซื้อ
🔸 ใส่ลิ้งค์ผิดไม่คืนเงินทุกกรณี
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

ไลฟ์สด TIKTOK - กดไลค์ / คอมเม้น / เเชร์ ไลฟ์สด TIKTOK - กดไลค์ / คอมเม้น / เเชร์

4827 Tiktok ไลฟ์สด - กดไลค์ | สูงสุด 100k | 100k/วัน | ทำงานทันที ⚡⚡⚡ ฿19.14 10 1000000 402 hours 20 minutes
🔸 เริ่มทำงาน : ทันที
🔸 ต่ำสุด: 10
🔸 สูงสุด: 100,000
🔸 ลิงก์: ลิงก์ไลฟ์สดเเบบเต็มเท่านั้น!!
🔸 คุณภาพ: คนจริง
🔸 ความเร็ว: 100,000

คำเตือน : อย่าสั่งซื้อซ้ำ ในขณะที่ออเดอร์ยังไม่ขึ้นว่าเสร็จสิ้น มิฉะนั้นคุณจะได้ไม่ได้รับเงินคืน

ลิ้งตัวอย่างที่ถูกต้อง
https://www.tiktok.com/@???????/live หรือ ลิ้งค์ไลฟ์สดเเบบเต็ม เท่านั้น !!!
ตรวจสอบให้เเน่ใจก่อนกดสั่งซื้อ
4828 Tiktok เเชร์ ไลฟ์สด | สูงสุด 100k | 100k/วัน | ทำงานทันที ⚡⚡⚡ ฿103.13 10 1000000 38 minutes
🔸 เริ่มทำงาน : ทันที
🔸 ต่ำสุด: 10
🔸 สูงสุด: 100,000
🔸 ลิงก์: ลิงก์ไลฟ์สดเเบบเต็มเท่านั้น!!
🔸 คุณภาพ: คนจริง
🔸 ความเร็ว: 100,000

คำเตือน : อย่าสั่งซื้อซ้ำ ในขณะที่ออเดอร์ยังไม่ขึ้นว่าเสร็จสิ้น มิฉะนั้นคุณจะได้ไม่ได้รับเงินคืน

ลิ้งตัวอย่างที่ถูกต้อง
https://www.tiktok.com/@???????/live หรือ ลิ้งค์ไลฟ์สดเเบบเต็ม เท่านั้น !!!
ตรวจสอบให้เเน่ใจก่อนกดสั่งซื้อ
4829 Tiktok คอมเม้นอิโมจิ ไลฟ์สด | สูงสุด 100k | 100k/วัน | ทำงานทันที ⚡⚡⚡ ฿908.01 10 100000 331 hours 27 minutes
🔸 เริ่มทำงาน : ทันที
🔸 ต่ำสุด: 10
🔸 สูงสุด: 100,000
🔸 ลิงก์: ลิงก์ไลฟ์สดเเบบเต็มเท่านั้น!!
🔸 คุณภาพ: คนจริง
🔸 ความเร็ว: 100,000

คำเตือน : อย่าสั่งซื้อซ้ำ ในขณะที่ออเดอร์ยังไม่ขึ้นว่าเสร็จสิ้น มิฉะนั้นคุณจะได้ไม่ได้รับเงินคืน

ลิ้งตัวอย่างที่ถูกต้อง
https://www.tiktok.com/@???????/live หรือ ลิ้งค์ไลฟ์สดเเบบเต็ม เท่านั้น !!!
ตรวจสอบให้เเน่ใจก่อนกดสั่งซื้อ
ID Service Rate per 1000 Min order Max order
Average time

Auto 🅰️ เพิ่มหัวใจ TikTok / ยอดวิว / แชร์ / คอมเม้นท์ Auto 🅰️ เพิ่มหัวใจ TikTok / ยอดวิว / แชร์ / คอมเม้นท์

4334 Auto 🅰️ เพิ่มยอดวิว TikTok [1M] [500K/วัน] ฿3.56 10 10000000 2 minutes
✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์เปิดสาธารณะเท่านั้น

ช่อง Username ให้ใส่ Username TikTok (แค่ชื่อผู้ใช้ไม่ต้องใส่ @ )

โพสต์ใหม่ = สำหรับโพสต์อนาคต ที่คุณต้องการเพิ่มยอดวิวอัตโนมัติ
ขั้นต่ำ = ปริมาณเพิ่มยอดวิวขั้นต่ำที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
สูงสุด = ปริมาณเพิ่มยอดวิวสูงสุดที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
Delay = คุณต้องการรอกี่นาทีหลังจากที่คุณโพสต์ก่อนที่เราจะส่งยอดวิวไปยังโพสต์ของคุณ

** สำหรับโพสต์ใหม่ การสั่งซื้อจะยังไม่ถูกหักเงินจนกว่าคุณจะเริ่มโพสต์ **
[คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือหลังจากที่คุณโพสต์ หากยอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอระบบจะหยุดคำสั่งซื้อของคุณอัตโนมัติ]
4335 Auto 🅰️ เพิ่มยอดวิว TikTok [10M] [500K/วัน] ฿10.66 10 1000000000 1 hour 35 minutes
✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์เปิดสาธารณะเท่านั้น

ช่อง Username ให้ใส่ Username TikTok (แค่ชื่อผู้ใช้ไม่ต้องใส่ @ )

โพสต์ใหม่ = สำหรับโพสต์อนาคต ที่คุณต้องการเพิ่มยอดวิวอัตโนมัติ
ขั้นต่ำ = ปริมาณเพิ่มยอดวิวขั้นต่ำที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
สูงสุด = ปริมาณเพิ่มยอดวิวสูงสุดที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
Delay = คุณต้องการรอกี่นาทีหลังจากที่คุณโพสต์ก่อนที่เราจะส่งยอดวิวไปยังโพสต์ของคุณ

** สำหรับโพสต์ใหม่ การสั่งซื้อจะยังไม่ถูกหักเงินจนกว่าคุณจะเริ่มโพสต์ **
[คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือหลังจากที่คุณโพสต์ หากยอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอระบบจะหยุดคำสั่งซื้อของคุณอัตโนมัติ]
4336 Auto 🅰️ เพิ่มยอดวิว TikTok [10M] [เริ่มทันที] (S2) ฿2.21 100 1000000000 2 minutes
เริ่มต้น: 0-5 นาที
ความเร็ว: 10k-100k / วัน
รับประกัน: -

✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์เปิดสาธารณะเท่านั้น

ช่อง Username ให้ใส่ Username TikTok (แค่ชื่อผู้ใช้ไม่ต้องใส่ @ )

โพสต์ใหม่ = สำหรับโพสต์อนาคต ที่คุณต้องการเพิ่มยอดวิวอัตโนมัติ
ขั้นต่ำ = ปริมาณเพิ่มยอดวิวขั้นต่ำที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
สูงสุด = ปริมาณเพิ่มยอดวิวสูงสุดที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
Delay = คุณต้องการรอกี่นาทีหลังจากที่คุณโพสต์ก่อนที่เราจะส่งยอดวิวไปยังโพสต์ของคุณ

** สำหรับโพสต์ใหม่ การสั่งซื้อจะยังไม่ถูกหักเงินจนกว่าคุณจะเริ่มโพสต์ **
[คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือหลังจากที่คุณโพสต์ หากยอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอระบบจะหยุดคำสั่งซื้อของคุณอัตโนมัติ]
4337 Auto 🅰️ เพิ่มยอดวิว TikTok [100M] [เริ่มทันที] (S2) ฿1.62 100 50000000 1 minute
เริ่มต้น: 0-5 นาที
ความเร็ว: 10k-100k / วัน
รับประกัน: ตลอดอายุการใช้งาน

ช่อง Username ให้ใส่ Username TikTok (แค่ชื่อผู้ใช้ไม่ต้องใส่ @ )

โพสต์ใหม่ = สำหรับโพสต์อนาคต ที่คุณต้องการเพิ่มยอดวิวอัตโนมัติ
ขั้นต่ำ = ปริมาณเพิ่มยอดวิวขั้นต่ำที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
สูงสุด = ปริมาณเพิ่มยอดวิวสูงสุดที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
Delay = คุณต้องการรอกี่นาทีหลังจากที่คุณโพสต์ก่อนที่เราจะส่งยอดวิวไปยังโพสต์ของคุณ

** สำหรับโพสต์ใหม่ การสั่งซื้อจะยังไม่ถูกหักเงินจนกว่าคุณจะเริ่มโพสต์ **
[คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือหลังจากที่คุณโพสต์ หากยอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอระบบจะหยุดคำสั่งซื้อของคุณอัตโนมัติ]
4338 Auto 🅰️ เพิ่มหัวใจ TikTok [1K] [เริ่มทันที] (S2) ฿241.07 25 35000 8 hours 32 minutes
เริ่มต้น: 0-30 นาที
ความเร็ว: 500-1k / วัน
รับประกัน: 30 วัน

ช่อง Username ให้ใส่ Username TikTok (แค่ชื่อผู้ใช้ไม่ต้องใส่ @ )

โพสต์ใหม่ = สำหรับโพสต์อนาคต ที่คุณต้องการเพิ่มถูกใจอัตโนมัติ
ขั้นต่ำ = ปริมาณเพิ่มถูกใจขั้นต่ำที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
สูงสุด = ปริมาณเพิ่มถูกใจสูงสุดที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
Delay = คุณต้องการรอกี่นาทีหลังจากที่คุณโพสต์ก่อนที่เราจะส่งถูกใจไปยังโพสต์ของคุณ

** สำหรับโพสต์ใหม่ การสั่งซื้อจะยังไม่ถูกหักเงินจนกว่าคุณจะเริ่มโพสต์ **
[คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือหลังจากที่คุณโพสต์ หากยอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอระบบจะหยุดคำสั่งซื้อของคุณอัตโนมัติ]
4339 Auto 🅰️ เพิ่มหัวใจ TikTok [100K] [เริ่มทันที] (S2) ฿47.97 10 50000 40 minutes
เริ่มต้น: 0-30 นาที
ความเร็ว: 500-1k / วัน
รับประกัน: 30 วัน

ช่อง Username ให้ใส่ Username TikTok (แค่ชื่อผู้ใช้ไม่ต้องใส่ @ )

โพสต์ใหม่ = สำหรับโพสต์อนาคต ที่คุณต้องการเพิ่มถูกใจอัตโนมัติ
ขั้นต่ำ = ปริมาณเพิ่มถูกใจขั้นต่ำที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
สูงสุด = ปริมาณเพิ่มถูกใจสูงสุดที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
Delay = คุณต้องการรอกี่นาทีหลังจากที่คุณโพสต์ก่อนที่เราจะส่งถูกใจไปยังโพสต์ของคุณ

** สำหรับโพสต์ใหม่ การสั่งซื้อจะยังไม่ถูกหักเงินจนกว่าคุณจะเริ่มโพสต์ **
[คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือหลังจากที่คุณโพสต์ หากยอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอระบบจะหยุดคำสั่งซื้อของคุณอัตโนมัติ]
4340 Auto 🅰️ เพิ่มหัวใจ TikTok [บราซิล] [1K] [ไม่รับประกัน] [1K/วัน] ฿194.17 25 30000 Not enough data
✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์เปิดสาธารณะเท่านั้น

ช่อง Username ให้ใส่ Username TikTok (แค่ชื่อผู้ใช้ไม่ต้องใส่ @ )

โพสต์ใหม่ = สำหรับโพสต์อนาคต ที่คุณต้องการเพิ่มถูกใจอัตโนมัติ
ขั้นต่ำ = ปริมาณเพิ่มถูกใจขั้นต่ำที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
สูงสุด = ปริมาณเพิ่มถูกใจสูงสุดที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
Delay = คุณต้องการรอกี่นาทีหลังจากที่คุณโพสต์ก่อนที่เราจะส่งถูกใจไปยังโพสต์ของคุณ

** สำหรับโพสต์ใหม่ การสั่งซื้อจะยังไม่ถูกหักเงินจนกว่าคุณจะเริ่มโพสต์ **
[คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือหลังจากที่คุณโพสต์ หากยอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอระบบจะหยุดคำสั่งซื้อของคุณอัตโนมัติ]
4341 Auto 🅰️ เพิ่มหัวใจ TikTok [10K] [เริ่มทันที] (S2) ฿113.53 100 5000 16 minutes
เริ่มต้น: 0-30 นาที
ความเร็ว: 500-1k / วัน
รับประกัน: -

ช่อง Username ให้ใส่ Username TikTok (แค่ชื่อผู้ใช้ไม่ต้องใส่ @ )

โพสต์ใหม่ = สำหรับโพสต์อนาคต ที่คุณต้องการเพิ่มถูกใจอัตโนมัติ
ขั้นต่ำ = ปริมาณเพิ่มถูกใจขั้นต่ำที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
สูงสุด = ปริมาณเพิ่มถูกใจสูงสุดที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
Delay = คุณต้องการรอกี่นาทีหลังจากที่คุณโพสต์ก่อนที่เราจะส่งถูกใจไปยังโพสต์ของคุณ

** สำหรับโพสต์ใหม่ การสั่งซื้อจะยังไม่ถูกหักเงินจนกว่าคุณจะเริ่มโพสต์ **
[คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือหลังจากที่คุณโพสต์ หากยอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอระบบจะหยุดคำสั่งซื้อของคุณอัตโนมัติ]
4342 Auto 🅰️ เพิ่มหัวใจ TikTok [10K] [R30] [200K/วัน]♻️ ฿948.58 50 160000 Not enough data
✔️บริการนี้ใช้ได้กับโปรไฟล์เปิดสาธารณะเท่านั้น

ช่อง Username ให้ใส่ Username TikTok (แค่ชื่อผู้ใช้ไม่ต้องใส่ @ )

โพสต์ใหม่ = สำหรับโพสต์อนาคต ที่คุณต้องการเพิ่มถูกใจอัตโนมัติ
ขั้นต่ำ = ปริมาณเพิ่มถูกใจขั้นต่ำที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
สูงสุด = ปริมาณเพิ่มถูกใจสูงสุดที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
Delay = คุณต้องการรอกี่นาทีหลังจากที่คุณโพสต์ก่อนที่เราจะส่งถูกใจไปยังโพสต์ของคุณ

** สำหรับโพสต์ใหม่ การสั่งซื้อจะยังไม่ถูกหักเงินจนกว่าคุณจะเริ่มโพสต์ **
[คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือหลังจากที่คุณโพสต์ หากยอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอระบบจะหยุดคำสั่งซื้อของคุณอัตโนมัติ]
4343 Auto 🅰️ เพิ่มยอดแชร์ TikTok [160K] [เริ่มทันที] (S2) ฿2.49 100 50000000 Not enough data
เริ่มต้น: 0-30 นาที
ความเร็ว: 100-200 / วัน
รับประกัน: 30 วัน

ช่อง Username ให้ใส่ Username TikTok (แค่ชื่อผู้ใช้ไม่ต้องใส่ @ )

โพสต์ใหม่ = สำหรับโพสต์อนาคต ที่คุณต้องการเพิ่มยอดกดแชร์อัตโนมัติ
ขั้นต่ำ = ปริมาณเพิ่มยอดกดแชร์ขั้นต่ำที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
สูงสุด = ปริมาณเพิ่มยอดกดแชร์สูงสุดที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
Delay = คุณต้องการรอกี่นาทีหลังจากที่คุณโพสต์ก่อนที่เราจะส่งถูกใจไปยังโพสต์ของคุณ

** สำหรับโพสต์ใหม่ การสั่งซื้อจะยังไม่ถูกหักเงินจนกว่าคุณจะเริ่มโพสต์ **
[คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือหลังจากที่คุณโพสต์ หากยอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอระบบจะหยุดคำสั่งซื้อของคุณอัตโนมัติ]
4344 Auto 🅰️ เพิ่มคอมเม้นท์ TikTok [160K] [เริ่มทันที] (S2) ฿1,441.31 10 160000 Not enough data
เริ่มต้น: 0-30 นาที
ความเร็ว: 10-100 / วัน
รับประกัน: -
คุณภาพ: ความคิดเห็นของรัซเซีย

ช่อง Username ให้ใส่ Username TikTok (แค่ชื่อผู้ใช้ไม่ต้องใส่ @ )

โพสต์ใหม่ = สำหรับโพสต์อนาคต ที่คุณต้องการเพิ่มคอมเม้นท์อัตโนมัติ
ขั้นต่ำ = ปริมาณเพิ่มคอมเม้นท์ขั้นต่ำที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
สูงสุด = ปริมาณเพิ่มคอมเม้นท์สูงสุดที่คุณต้องการในโพสต์นั้น
Delay = คุณต้องการรอกี่นาทีหลังจากที่คุณโพสต์ก่อนที่เราจะส่งถูกใจไปยังโพสต์ของคุณ

** สำหรับโพสต์ใหม่ การสั่งซื้อจะยังไม่ถูกหักเงินจนกว่าคุณจะเริ่มโพสต์ **
[คุณจะถูกเรียกเก็บเงินจากยอดคงเหลือหลังจากที่คุณโพสต์ หากยอดคงเหลือของคุณไม่เพียงพอระบบจะหยุดคำสั่งซื้อของคุณอัตโนมัติ]
4654 Auto 🅰️ เพิ่มยอดวิว TikTok [คุณภาพสูง] [R30] [50K] [5K-10K/วัน] (S3) ฿364.25 10 50000 Not enough data