เงื่อนไขและนโยบายการให้บริการ เว็บปั้มไลค์ ปั้มติดตาม

เงื่อนไขและนโยบายการให้บริการ เว็บปั้มไลค์ ปั้มติดตาม

เข้าสู่ Sep Social Media เว็บไซต์ kmm-th.com ("เว็บไซต์") โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในหน้านี้ โปรดอ่าน

เงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์ kmm-th.com การใช้เว็บไซต์ kmm-th.com แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน" เหล่านี้ถือเป็นบันทึกอิเล็กทรอนิกส์ตามความหมายของกฎหมายที่บังคับใช้ บันทึกอิเล็กทรอนิกส์นี้สร้างขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์และไม่ต้องการลายเซ็นทางกายภาพหรือดิจิทัลใด ๆ เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ kmm-th.com ของคุณ ประกาศและขั้นตอนในการเรียกร้องการละเมิดและการแจ้ง kmm-th.com เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้ kmm-th.com ของคุณ 1. บัญชีของคุณ หากคุณใช้เว็บไซต์คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณและ จำกัด การเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อป้องกันการเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ คุณควรทำตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่ารหัสผ่านนั้นถูกเก็บไว้เป็นความลับและปลอดภัยและควรแจ้งให้เราทราบทันทีหากคุณมีเหตุผลใด ๆ ที่เชื่อได้ว่ารหัสผ่านของคุณเป็นที่รู้จักของคนอื่นหรือรหัสผ่านนั้นมีลักษณะแนวโน้มที่จะ ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายละเอียดที่คุณให้มานั้นถูกต้องและครบถ้วนและแจ้งให้เราทราบทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อลงทะเบียน คุณสามารถเข้าถึงและปรับปรุงข้อมูลที่คุณให้กับเราในบัญชีของคุณในพื้นที่ของเว็บไซต์ คุณตกลงและรับทราบว่าคุณจะใช้บัญชีของคุณบนเว็บไซต์เพื่อซื้อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น kmm-th.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ยุติหรือระงับบัญชีลบหรือแก้ไขเนื้อหาได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณจะใช้เว็บไซต์ kmm-th.com ในลักษณะที่เป็นไปตามข้อตกลงทั้งหมดที่ทำกับ Instagram / Facebook / Twitter / Youtube / หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียอื่นๆ ในหน้านโยบายและข้อกำหนดในการให้บริการของแต่ละบริษัทฯอย่างถูกต้อง ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: kmm-th.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่คุณหรือธุรกิจของคุณอาจประสบหนี้สิน: kmm-th.com ไม่รับผิดชอบต่อการถูกระงับบัญชี หรือการลบรูปภาพ, วีดีโอ, โพสต์ หรือสิ่งอื่นใดบนโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณ ที่ทำโดย Instagram / Facebook / Twitter / Youtube / หรือสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ 2. ความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคล / ข้อมูลที่คุณให้ไว้ระหว่างการใช้งาน kmm-th.com จะถือเป็นความลับอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรารวบรวม ได้แก่ ชื่อของคุณชื่อผู้ใช้ที่อยู่อีเมลชื่อผู้ใช้ skype และรายละเอียดการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดถูกเข้ารหัสและบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย หากคุณคัดค้านการถ่ายโอนหรือใช้ข้อมูลของคุณตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโปรดอย่าใช้เว็บไซต์ 3. E-Platform สำหรับการสื่อสาร คุณตกลงเข้าใจและรับทราบว่าเว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถซื้อบริการที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ตามราคาที่ระบุไว้ในนั้นได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ คุณยอมรับและรับทราบเพิ่มเติมว่า kmm-th.com เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกและไม่ใช่และไม่สามารถเป็นคู่สัญญาหรือควบคุมธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์ในลักษณะใด ๆ ดังนั้นสัญญาขายบริการบนเว็บไซต์จะเป็นสัญญาสองฝ่ายอย่างเคร่งครัดระหว่างคุณกับผู้ขาย / ซัพพลายเออร์บน kmm-th.com หรือ Sep Social Media 4. เข้าถึง kmm-th.com หรือ Sep Social Media เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์จะไม่ถูกขัดจังหวะและการส่งข้อมูลจะปราศจากข้อผิดพลาด อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตจึงไม่สามารถรับประกันได้ นอกจากนี้การเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณอาจถูกระงับหรือ จำกัด เป็นครั้งคราวเพื่อให้สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือแนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลาหรือด้วยเหตุผลอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะพยายาม จำกัด ความถี่และระยะเวลาของการระงับหรือข้อ จำกัด ดังกล่าว 5. ใบอนุญาตสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ ภายใต้การปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และการชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องถ้ามี kmm-th.com ให้สิทธิ์การใช้งานแบบ จำกัด แก่คุณในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการส่วนตัว แต่จะไม่ดาวน์โหลด (นอกเหนือจากการแคชหน้า) หรือแก้ไข หรือส่วนใดส่วนหนึ่งยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก kmm-th.com ใบอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการขายต่อหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ของเว็บไซต์นี้ การรวบรวมและการใช้รายการบริการคำอธิบายหรือราคาใด ๆ การใช้อนุพันธ์ใด ๆ ของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ การดาวน์โหลดหรือคัดลอกข้อมูลบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้ขายรายอื่น หรือการใช้การขุดข้อมูลหุ่นยนต์หรือเครื่องมือรวบรวมและแยกข้อมูลที่คล้ายกัน เว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ) ห้ามทำซ้ำคัดลอกขายต่อแจกจ่ายหรือใช้ประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ โดยไม่ต้องแสดงออก ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก kmm-th.com หรือ Sep Social Media คุณต้องไม่วางกรอบหรือใช้เทคนิคการจัดกรอบเพื่อใส่เครื่องหมายการค้าโลโก้หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ (รวมถึงรูปภาพข้อความเค้าโครงหน้าหรือแบบฟอร์ม) ของ kmm-th.com โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง คุณต้องไม่ใช้เมตาแท็กหรือ "ข้อความที่ซ่อน" อื่นใดโดยใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของ kmm-th.com โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก kmm-th.com การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะยุติการอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ได้รับจาก kmm-th.com หรือ Sep Social Media 6. การปฏิบัติของคุณ คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์หรือบริการของเว็บไซต์ในทางใด ๆ ที่เป็นสาเหตุหรือมีแนวโน้มที่จะทำให้เว็บไซต์หรือการเข้าถึงเว็บไซต์หยุดชะงักเสียหายหรือบกพร่องในทางใดทางหนึ่ง คุณเข้าใจว่าคุณไม่ใช่ kmm-th.com ต้องรับผิดชอบต่อการสื่อสารและเนื้อหาทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณถึงเราและคุณต้องใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์และบริการที่ซื้อบนเว็บไซต์สำหรับสิ่งต่อไปนี้: เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงหรือเกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา และ/หรือ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทรัพย์สินหรือคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และ/หรือ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายท้องถิ่นประเทศไทย ฯลฯ เพื่อส่งใช้หรือนำวัสดุใด ๆ ที่ไม่ได้เป็นของคุณกลับมาใช้ใหม่ หรือผิดกฎหมาย (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาที่มีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือส่งเสริมการเหยียดสีผิวความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกาย) หลอกลวงทำให้เข้าใจผิด ล่วงละเมิด ไม่เหมาะสม ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร เฒ่าหัวงู หรืออันตราย ไม่เหมาะสมทางเชื้อชาติ ดูหมิ่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า การรักษาความลับความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใด หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือเกี่ยวข้องกับหรือส่งเสริมการฟอกเงินหรือการพนัน หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ แต่อย่างใด หรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือคุกคามเอกภาพบูรณภาพความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศท้องถิ่น หรือความสัมพันธ์ฉันมิตรกับต่างประเทศ หรือไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายในลักษณะใด ๆ ; หรือซึ่งประกอบด้วยหรือมีไวรัสซอฟต์แวร์ การรณรงค์ทางการเมือง การชักชวนทางการค้า จดหมายลูกโซ่การส่งจดหมายจำนวนมาก หรือ "สแปม" ใด ๆ ก่อให้เกิดความรำคาญไม่สะดวกหรือวิตกกังวลโดยไม่จำเป็น เพื่อละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการออนไลน์และเว็บไซต์อื่น ๆ 7. การเรียกร้องต่อเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม: 'ตั๋วช่วยเหลือ' เนื่องจาก kmm-th.com แสดงรายการบริการหลายร้อยหลายพันรายการสำหรับการขายที่เสนอโดยผู้ขายบนเว็บไซต์เราจึงไม่สามารถรับรู้ถึงเนื้อหาของบริการแต่ละรายการที่ระบุไว้เพื่อขายหรือที่แสดงอยู่ ด้วยเหตุนี้ kmm-th.com จึงดำเนินการบนพื้นฐาน "การแจ้งเตือนและการลบออก" ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้ผ่านระบบ "ตั๋วช่วยเหลือ" หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ผิดกฎหมายไม่เหมาะสม (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเนื้อหาที่มีเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้งหรือส่งเสริมการเหยียดสีผิวความเกลียดชัง หรือการทำร้ายร่างกาย) หลอกลวงท ำให้เข้าใจผิด ล่วงละเมิด ไม่เหมาะสม ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร เฒ่าหัวงู หรืออันตราย ไม่เหมาะสมทางเชื้อชาติ ดูหมิ่นหรือละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า การรักษาความลับความเป็นส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์อื่นใด หรือเป็นอันตรายต่อบุคคลที่สาม หรือเกี่ยวข้องกับหรือส่งเสริมการฟอกเงินหรือการพนัน หรือเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ แต่อย่างใด หรือแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น หรือคุกคามเอกภาพบูรณภาพความมั่นคงหรืออธิปไตยของประเทศท้องถิ่น หรือความสัมพันธ์ฉันมิตรกับต่างประเทศ หรือไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายในลักษณะใด ๆ ; หรือซึ่งประกอบด้วยหรือมีไวรัสซอฟต์แวร์ ("เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม") โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยปฏิบัติตามประกาศและขั้นตอนการทำ การเรียกร้องการละเมิดและการแจ้ง kmm-th.com เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนนี้แล้ว kmm-th.com จะพยายามอย่างสมเหตุสมผลทั้งหมดเพื่อลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวที่ร้องเรียนภายในเวลาอันสมควร โปรดทราบว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของซัพพลายเออร์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นผ่านบริการของตน 8. ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในฐานข้อมูล เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอน ปุ่ม รูปภาพ คลิป เสียง การดาวน์โหลด ดิจิทัล การรวบรวมข้อมูลและซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของ kmm-th.com หรือซัพพลายเออร์ และเนื้อหาได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและ ลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ, สิทธิ์ของผู้ออกแบบและกฎหมายสิทธิ์ฐานข้อมูล การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ kmm-th.com และ บริษัท ในเครือ และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายลิขสิทธิ์และฐานข้อมูลระหว่างประเทศ, ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ kmm-th.com บริษัท ในเครือหรือซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ไทยและกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศและสิทธิของผู้เขียน คุณไม่สามารถแยก / หรือใช้บางส่วนของเนื้อหาของเว็บไซต์อย่างเป็นระบบโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก kmm-th.com และ / หรือบริษัท ในเครือ (ตามที่อาจเกี่ยวข้อง) โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณไม่สามารถใช้การขุดข้อมูลหุ่นยนต์หรือเครื่องมือในการรวบรวมและแยกข้อมูลที่คล้ายกันเพื่อดึงข้อมูล (ไม่ว่าจะครั้งเดียวหรือหลายครั้ง) เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ส่วนสำคัญใด ๆ ของเว็บไซต์นี้โดยที่ kmm-th.com และ / หรือบริษัท ในเครือ (ตามที่อาจมี) ยังไม่แสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถสร้างและ / หรือเผยแพร่ฐานข้อมูลของคุณเองที่มีส่วนสำคัญ ( เช่น ราคาและรายการบริการ ) ของเว็บไซต์นี้โดยที่ kmm-th.com และ / หรือบริษัท ในเครือ(ตามที่อาจเกี่ยวข้อง) ยังไม่แสดงความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 9. การอ้างสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา kmm-th.com และ บริษัท ในเครือเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หากคุณเชื่อว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดโปรดปฏิบัติตามประกาศและขั้นตอนของเราสำหรับการเรียกร้องการละเมิดและการแจ้งให้ kmm-th.com ทราบถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม 10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ คุณรับทราบและรับรองว่าคุณกำลังเข้าถึงบริการบนเว็บไซต์และทำธุรกรรมด้วยความเสี่ยงของคุณเองและใช้วิจารณญาณที่ดีที่สุดและรอบคอบก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ เราจะไม่รับผิดและไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือการปฏิเสธใด ๆ ของผู้ขายหรือการละเมิดเงื่อนไขการรับรองหรือการรับประกันใด ๆ โดยผู้ขายบริการและขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งและความรับผิดชอบและความรับผิดใด ๆ ในเรื่องนั้น เราขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งต่อการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ (โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ในส่วนที่เกี่ยวกับ คุณภาพ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความครบถ้วน ตรงเวลา ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ความสามารถในการขายหรือความถูกต้องตามกฎหมายของบริการที่ระบุหรือแสดง หรือทำธุรกรรม หรือเนื้อหา (รวมถึงบริการ หรือข้อมูลราคาและ / หรือข้อมูลจำเพาะ) บนเว็บไซต์ แม้ว่าเราจะใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ถูกต้องในเนื้อหา แต่เว็บไซต์นี้เนื้อหาข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงราคาของบริการ) ซอฟต์แวร์บริการบริการและกราฟิกที่เกี่ยวข้องจะได้รับการจัดเตรียมไว้ตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ เราไม่สนับสนุนหรือรับรองการขายหรือซื้อบริการใด ๆ บนเว็บไซต์โดยปริยายหรือโดยชัดแจ้ง สิทธิกรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในบริการที่ขายผ่านหรือแสดงบนเว็บไซต์ของ kmm-th.com จะไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์ 11. การชดใช้ค่าเสียหาย คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายและไม่เป็นอันตรายต่อ kmm-th.com และ บริษัท ในเครือ และเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการตัวแทน และพนักงานที่เกี่ยวข้องจากการเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องหรือการดำเนินการใด ๆ รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความที่สมเหตุสมผลที่กระทำโดยบุคคลที่สามหรือการลงโทษที่กำหนดเนื่องจากหรือเกิดขึ้นจาก การละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือเอกสารใด ๆ ที่รวมไว้โดยการอ้างอิงหรือการละเมิดกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม คุณขอปลด kmm-th.com และ / หรือ บริษัท ในเครือและ / หรือเจ้าหน้าที่และตัวแทนของ บริษัท ใด ๆ โดยชัดแจ้งจากค่าใช้จ่ายความเสียหายความรับผิดหรือผลที่ตามมาจากการกระทำ / การปฏิเสธใด ๆ ของผู้ขาย / ซัพพลายเออร์และยกเว้นการเรียกร้องหรือข้อเรียกร้องใด ๆ โดยเฉพาะ ที่คุณอาจมีในนามนี้ภายใต้กฎหมายสัญญาหรืออื่น ๆ 12. เด็กและเยาวชน การใช้ kmm-th.com มีให้เฉพาะบุคคลที่สามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติกฏหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนของประเทศท้องถิ่น หากคุณเป็นผู้เยาว์เช่นอายุต่ำกว่า 18 ปีคุณสามารถใช้ kmm-th.com ได้เฉพาะกับการมีส่วนร่วมของ พ่อแม่หรือผู้ปกครอง 13. ธุรกิจอื่น ๆ บุคคลอื่นที่ไม่ใช่ kmm-th.com และ บริษัท ในเครืออาจดำเนินการร้านค้าให้บริการหรือขายสายการบริการบน kmm-th.com นอกจากนี้เราอาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของ บริษัท ในเครือและธุรกิจอื่น ๆ เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือประเมินผลและเราไม่รับประกันหรือรับรองข้อเสนอของธุรกิจหรือบุคคลเหล่านี้หรือเนื้อหาของเว็บไซต์ของพวกเขา kmm-th.com ไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใด ๆ ต่อการกระทำบริการและเนื้อหาของสิ่งเหล่านี้และบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณสามารถบอกได้ว่าบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกรรมของคุณเมื่อใดและเราอาจแบ่งปันข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเหล่านั้นกับบุคคลที่สามนั้น คุณควรตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลและเงื่อนไขการใช้งานอื่น ๆ อย่างรอบคอบ 14. การสื่อสาร เมื่อคุณเยี่ยมชม kmm-th.com คุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ เราอาจสื่อสารกับคุณทางอีเมล ตั๋ว Skype หรือโดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์หรือโดยวิธีการสื่อสารอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญาคุณยินยอมที่จะรับการสื่อสาร (รวมถึงข้อความด้านธุรกรรมโปรโมชั่นและ / หรือเชิงพาณิชย์) จากเราเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และ / หรือคำสั่งซื้อของคุณที่วางไว้บนเว็บไซต์ 15. การสูญเสีย เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทางธุรกิจใด ๆ (รวมถึงการสูญเสียผลกำไรรายได้สัญญาการประหยัดที่คาดการณ์ไว้ข้อมูลค่าความนิยมหรือค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า) หรือการสูญเสียทางอ้อมหรือผลที่ตามมาอื่น ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลสำหรับทั้งคุณและเราเมื่อคุณเริ่มใช้ เว็บไซต์ 16. การเปลี่ยนแปลงการบริการหรือการแก้ไขเงื่อนไข เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์นโยบายและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา คุณจะอยู่ภายใต้นโยบายและข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่มีผลบังคับในเวลาที่คุณใช้เว็บไซต์หรือที่คุณสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากเราเว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านั้นหรือเงื่อนไขเหล่านี้จำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ (ซึ่งในกรณีนี้จะใช้กับคำสั่งซื้อที่คุณวางไว้ก่อนหน้านี้) หากเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้องเป็นโมฆะหรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้เงื่อนไขนั้นจะถือว่าแยกออกได้และจะไม่มีผลต่อความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของเงื่อนไขที่เหลืออยู่ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อบริการ ประเภทบริการ การรับประกัน วันเวลาในการรับประกัน ปริมาณการสั่งซื้อต่ำสุดและสูงสุด และราคาค่าบริการ (ราคาค่าบริการจะถูกกำหนดและเปลี่ยนแปลงตามผู้ให้บริการ และอาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของแต่ละประเทศ) 17. เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้หากความล่าช้าหรือความล้มเหลวเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา เงื่อนไขนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ 18. การสละสิทธิ์ หากคุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้และเราไม่ดำเนินการใด ๆ เราจะยังคงมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์และการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่น ๆ ที่คุณละเมิดเงื่อนไขเหล่านี้ 19. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล เงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศท้องถิ่น คุณตกลงตามที่เราทำเพื่อส่งไปยังเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลที่ประเทศท้องถิ่น 20. รายละเอียดของเรา เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย kmm-th.com หรือ Sep Social Media สำหรับเว็บไซต์ kmm-th.com คุณสามารถติดต่อเราได้โดยไปที่ 'ตั๋วช่วยเหลือ' ข้อกำหนดซอฟต์แวร์ 1. การใช้ ซอฟต์แวร์kmm-th.com หรือ Sep Social Media คุณสามารถใช้ซอฟต์แวร์ kmm-th.com เพียงเพื่อจุดประสงค์ในการให้คุณใช้งานและเพลิดเพลินกับบริการที่อยู่ในรายการของ kmm-th.com ตามที่ kmm-th.com จัดหาให้ผ่านซัพพลายเออร์หรือผู้ขายโดยตรงและตามเงื่อนไขการใช้งานข้อกำหนดซอฟต์แวร์ kmm-th.com เหล่านี้ และข้อกำหนดใด ๆ คุณไม่สามารถรวมส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ kmm-th.com ลงในโปรแกรมของคุณเอง หรือรวบรวมส่วนใดส่วนหนึ่งร่วมกับโปรแกรมของคุณเอง โอนย้ายเพื่อใช้กับบริการอื่น หรือขาย ให้เช่า ให้ยืม แจกจ่าย หรืออนุญาตย่อยซอฟต์แวร์ kmm-th.com หรือมอบหมายสิทธิ์ใด ๆ ให้กับซอฟต์แวร์ kmm-th.com ทั้งหมดหรือบางส่วน คุณไม่สามารถใช้ซอฟต์แวร์ kmm-th.com เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย เราอาจยุติหรือระงับการให้บริการซอฟต์แวร์ kmm-th.com และเราอาจยุติสิทธิ์ของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ kmm-th.com เมื่อใดก็ได้ สิทธิ์ของคุณในการใช้ซอฟต์แวร์ kmm-th.com จะยุติหรือถูกระงับโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดซอฟต์แวร์ kmm-th.com เงื่อนไขการใช้งานหรือข้อกำหนดอื่นใด ข้อกำหนดของบุคคลที่สามเพิ่มเติมที่อยู่ภายในหรือเผยแพร่พร้อมกับซอฟต์แวร์ kmm-th.com บางตัวที่ระบุไว้โดยเฉพาะในเอกสารที่เกี่ยวข้องอาจใช้กับซอฟต์แวร์kmm-th.com นั้น (หรือซอฟต์แวร์ที่รวมกับซอฟต์แวร์ kmm-th.com หรือ Sep Social Media) และจะควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวใน กรณีที่ขัดแย้งกับเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ใช้ในบริการ kmm-th.com เป็นทรัพย์สินของ kmm-th.com และ / หรือ บริษัท ในเครือหรือซัพพลายเออร์ซอฟต์แวร์และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศท้องถิ่น รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎหมายลิขสิทธิ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริการบนเว็บไซต์ kmm-th.com ทั้งหมดที่ไม่ระบุชื่อประเทศใดๆ และ/หรือ ไม่ระบุลักษณะโปรไฟล์ใดๆ ให้ถือว่าเป็นโปรไฟล์จากทั่วโลกโดยผู้ให้บริการจะไม่กำหนดว่าเป็นประเทศไทย 2. การใช้บุคคลที่สามในบริการ เมื่อคุณใช้ซอฟต์แวร์ kmm-th.com คุณอาจกำลังใช้บริการของบุคคลภายนอกอย่างน้อยหนึ่งรายเช่นผู้ให้บริการระบบไร้สายหรือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มมือถือ การใช้บริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ของคุณอาจอยู่ภายใต้นโยบายแยกต่างหากข้อกำหนดการใช้งานและค่าธรรมเนียมของบุคคลที่สามเหล่านี้ 3. ไม่มีวิศวกรรมย้อนกลับ คุณไม่สามารถและคุณจะไม่สนับสนุนช่วยเหลือหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใดคัดลอกดัดแปลงทำวิศวกรรมย้อนกลับแยกส่วนประกอบหรือแยกชิ้นส่วนหรือยุ่งเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ kmm-th.com ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือสร้างอนุพันธ์ใด ๆ ในการทำงานของซอฟต์แวร์ kmm-th.com หรือ Sep Social Media อัปเดต เพื่อให้ซอฟต์แวร์ kmm-th.com ทันสมัยอยู่เสมอเราอาจเสนอการอัปเดตอัตโนมัติหรือด้วยตนเองได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คำบอกกล่าวและขั้นตอนการเรียกร้องการละเมิด คำบอกกล่าวและขั้นตอนการเรียกร้องการละเมิดและการแจ้งkmm-th.com เกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หากคุณเชื่อว่าสิทธิ์ของคุณกำลังถูกละเมิดคุณสามารถกรอกข้อมูลและส่ง 'ตั๋วช่วยเหลือ' เราตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อเจ้าของสิทธิ์และตัวแทนของพวกเขาที่กรอกและส่งตั๋วเพื่อแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหา หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ หรือโฆษณาเพื่อขายบนเว็บไซต์มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 7 ข้างต้นโปรดแจ้งให้เราทราบทันทีโดยกรอก 'ตั๋วช่วยเหลือ' ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง เมื่อได้รับตั๋วเราอาจดำเนินการบางอย่างรวมถึงการลบข้อมูลหรือรายการซึ่งทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยไม่ยอมรับว่ามีความรับผิดและไม่กระทบต่อสิทธิการเยียวยาหรือการป้องกันใด ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้สงวนไว้โดยชัดแจ้ง นอกจากนี้ในการส่งตั๋ว คุณให้สิทธิ์แก่ kmm-th.com ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แปลสร้างผลงานลอกเลียนแบบ และแสดงเนื้อหาทั่วโลกในสื่อใด ๆ ซึ่งรวมถึงการส่งต่อตั๋วไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด / ไม่เหมาะสม คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ kmm-th.com สำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่นำโดยบุคคลที่สามต่อ kmm-th.com อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการส่งตั๋ว โปรดทราบว่าบริการเป็นรายชื่อที่โฮสต์บน kmm-th.com เท่านั้นและจะโพสต์ตามคำแนะนำของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกซึ่งอาจได้รับการติดต่อโดยการกรอกตั๋ว คำเตือนที่สำคัญ: การให้ข้อมูลเท็จทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ถูกต้องใน 'ตั๋วช่วยเหลือ' ถึงkmm-th.com อาจส่งผลให้เกิดความรับผิดทางคดีแพ่ง และ / หรือ คดีอาญา คุณควรติดต่อที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความของคุณหากคุณมีคำถามใด ๆ คุณสามารถใช้ตัวอย่างด้านล่างเพื่อกรอกตั๋วของคุณ ตั๋วช่วยเหลือ เรื่อง: การอ้างสิทธิ์ในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม / การละเมิดสิทธิ์ / โปรดแก้ไขปัญหา (ฯลฯ ) ข้อความ: I, [INSERT FULL NAME AND TITLE ] จาก[ชื่อ บริษัท , หากเกี่ยวข้อง] , ระบุดังนี้: 1. ข้อมูลติดต่อ: (ก) ชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลติดต่อของคุณและ / หรือ บริษัท ของคุณ (ข) ที่อยู่อีเมลสำหรับติดต่อและ / หรือชื่อที่เราจะให้แก่ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก (หากเกี่ยวข้อง) เพื่อที่พวกเขาจะได้ติดต่อคุณเพื่อแก้ไขปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแจ้งเตือนของคุณให้เราทราบ หากคุณไม่ได้ระบุอีเมลติดต่อแยกต่างหากแสดงว่าคุณอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลติดต่อที่คุณให้ไว้ในบัญชีของคุณ 2. รายละเอียดของรายการ / รายการและการกล่าวหาสิทธิ์ที่ถูกละเมิด: (ก) หมายเลขรายชื่อหรือคำอธิบายโดยละเอียดว่าข้อมูลที่คุณอ้างว่าละเมิดสิทธิ์ของคุณอยู่ที่ใดบนไซต์ (ข) คำอธิบายสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณหรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่คุณอ้างว่ามี / ถูกละเมิด 3. รายการของ / รายละเอียดของรายการและข้อกล่าวหาของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม (ลบแล้วแต่จำนวนใดวรรคไม่บังคับ) (ก) ปรากฏในรายการ / บริการการขายโดย kmm-th.com หรือ (ข) ปรากฏบนเว็บไซต์ที่ [โปรดตัดและวางที่อยู่ของหน้าเว็บที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์ที่ปรากฏเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม] 4. คำ / เนื้อหาที่ผมคิดว่าจะเป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเป็น [กรุณาคัดลอกทั้งหมดให้ตรงกับคำที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง] 5. เนื้อหานี้เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเพราะ [โปรดระบุเหตุผลที่คุณพิจารณาเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม] 6. ฉันเข้าใจว่าคำแถลงนี้อาจถูกนำไปใช้ในกระบวนการทางศาลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งฉันได้ร้องเรียน 7. รวมข้อความต่อไปนี้: "ฉันเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าส่วนของรายชื่อที่อธิบายไว้ข้างต้นละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา / สิทธิ์อื่น ๆ (รายละเอียด) / เป็นที่รังเกียจและ / หรือเป็นของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือ ตัวแทนของ บริษัท และ / หรือหรือไม่เป็นการใช้งานดังกล่าวที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมาย " 8. รวมข้อความต่อไปนี้: "ฉันรับรองว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนี้เป็นความจริงและถูกต้องและฉันเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาหรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา / หรืออื่น ๆ สำหรับสิทธิ์ที่อธิบายไว้ข้างต้น"